Vyhľadávanie

Motýle exotických trópov

01.06.2017 - 30.06.2017 Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Výstava zahŕňa viac ako 3000 jedincov a 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie. Vo vestibule je zároveň sprístupnená prezentácia preparovaných motýľov. ,,Okrem kukiel, ktoré už dlhodobo objednávame z chovateľskej farmy vo Veľkej Británii sme začali spoluprácu aj s chovateľskou farmou v exotickej Kostarike," uviedol vedúci oddelenia dekoratívnej flóry Botanickej záhrady Robert Gregorek. Medzi objednanými kuklami sú aj druhy motýľov, ktoré na výstave ešte dosiaľ neboli prezentované. V rámci jubilejného ročníka výstavy pripravili organizátori aj novinku - vývin hmyzu v špeciálne pripravených viváriách. Návštevníci tak môžu pozorovať priebeh celého cyklu vývinu, od vajíčka až po dospelého jedinca.
Viac informácií: https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/


Organizátor:Botanická záhrada UPJŠ, Košice

21st International Conference on Environment and Mineral Processing and workshop “Critical Raw Materials for the 21st Century“

01.06.2017 - 03.06.2017 VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic


The conference focuses on the new knowledge in the science and technology of mineral processing and environmental protection. Mineral processing Processing of low-grade ores Flotation and flocculation Hydrometallurgical processes Solid - liquid separation Recovery of precious metals, such as gold, silver, etc. Beneficiation of industrial and ceramic raw materials Coal preparation, desulfurization, briquetting and coking Crushing, milling, sizing and agglomeration Bulk materials Decrease in foreign matter in mineral raw material intended for sale Environment Innovation for less polluting emission processes Soil contamination Tailing and waste disposal in chemically stable and environmentally friendly way Environmental management, clean production, EIA, EMS, EMAS, IPPC Environmental problems of mining and industrial landscape Land reclamation Waste and recycling legislation Sampling and chemical analysis of wastes Recycling Recycling of industrial wastes (metallurgical, mechanical, chemical, of a power plant, after mining and mineral processing activities, food industry) Recycling of municipal refuse, plastics, car wrecks, hospital, agricultural, radioactive wastes Recycling of spoils and demolition waste Introducing new technologies for electronic processing Alternative processing of tail wastes aiming at maximum recycling and utilization Business activities in the range of mineral processing and waste recycling Environmental biotechnology Mechanical biological processing for wastes Disposal of biodegradable wastes Biochemical techniques for extraction or purification Microbial functions for degradation of pollutants Bioremediation, bioaccumulation Biocorrosion Bioenergy, biomass Biotechnological applications Biopolymers and bioplastics
 

http://www.hgf.vsb.cz/EAMP/cs

Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu

07.06.2017 - 07.06.2017 UMB, Tajovského 4, Banská Bystrica


Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR aj v tomto roku realizuje bezplatné odborné semináre spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania.
Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, jeho prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky na obstarávaných produktoch a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu, je potrebné vopred sa zaregistrovať.
Viac informácií: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2517
 

Organizátor:SAŽP, MŽP SR

1. svetová konferencia o ochrane pôdy a vody v súvislosti s klimatickou zmenou

12.06.2017 - 16.06.2017 Lleida, Španielsko

1st World Conference on soil and water conservation under global change – CONSOWA Trvalo udržateľný život na Zemi prostredníctvom ochrany vody a pôdy Spoločná konferencia významných európskych a svetových ochranárskych organizácií – The International Soil Conservation Organization (19th ISCO Conference), the World Association for Soil and Water Conservation (Conference on Soil and Water Conservation of WASWAC), the European Society for Soil Conservation (8th ESSC Congress), the International Union of Soil Science (IUSS-Commissions 3.2, 3.6), the Soil and Water Conservation Society (SWCS), the International Erosion Control Association (IECA) and the World Association for Sedimentation and Erosion Research (WASER). Deadline na posielanie abstraktov: 15. január 2017.

http://www.consowalleida2017.com

Živočíšna Fyziológia 2017

21.06.2017 - 23.06.2017 Hotel Academia, Vysoké Tatry, Slovensko Organizátor:SAV

Svetelné znečistenie: Teória, modelovanie a meranie 2017

27.06.2017 - 30.06.2017 hotel Terradets, Cellers, Španielsko