Vyhľadávanie

Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie

05.10.2017 - 06.10.2017 Hotel Repiská, Demänovská dolina


Medzinárodná konferencia
Viac informácií: http://www.banickaspolocnost.sk/akcie-sbs.html
 

Organizátor:Slovenská banícka spoločnosť
E-mail:hrabovsky.np@gmail.com, blast.mine@stonline.sk

Priemyselné emisie

10.10.2017 - 11.10.2017 Hotel Chopin, Bratislava

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú, v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia zástupcovia priemyslu ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy. Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch.
Organizátori konferencie cielene rozširujú každý rok témy s filozofiou, aby pojem priemyselné emisie nebol chápaný úzko iba na problematiku ovzdušia ale i na problematiku odpadových vôd, vznikajúcich odpadov i aplikácie progresívnych technológií a postupov pre riešenie týchto oblastí. V tomto roku je konferencia rozšírená v súlade so súčasnými trendmi o blok zaoberajúci sa ekoinováciami a už druhý rok po sebe dávame priestor aj doktorandom z vysokých škôl na predstavenie ich výskumných projektov.
Viac informácií:  Pozvánka, http://www.aspek.sk/priemyselne-emisie-prihlaska/


 

Organizátor:ASPEK

Znečistené územia 2017

16.10.2017 - 18.10.2017 Hotel ***SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso, Slovensko


Pozývame vás na aktívnu účasť na slovensko-českej konferencii ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017, ktorá sa bude konať 16. až 18. 10. 2017 v hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese. Konferencia sa zameriava na problematiku environmentálnych záťaží na Slovensku a v Čechách. Online prihlasovanie prebieha v termíne do 31. júla 2017: http://contaminated-sites.sazp.sk/node/71

http://contaminated-sites.sazp.sk

Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy

19.10.2017 - 20.10.2017 Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave


XXVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou
 

ENVIRO 2017

25.10.2017 - 27.10.2017 Hotel SOREA MÁJ, Liptovský Ján

Spoločnosť EKOS PLUS s.r.o. Vás pozýva na druhý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2017, ktorý je prirodzeným pokračovaním podujatia konaného minulý rok v Českej republike. Stretnutie odborníkov a inštitúcií venujúcich sa problematike životného prostredia zo Slovenskej a Českej republiky sa uskutoční v Liptovskom Jáne 25. až 27. októbra 2017.
Konferenciu otvorí  JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR.

Bližšie informácie a registračný formulár nájdete na:  www.ekonferencia.sk

Viac informácií: program, cirkulár

Organizátor:EKOS PLUS, s. r. o., E-expert, s. r. o.
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk