Vyhľadávanie

Circular Economy in Automotive Industry

06.11.2017 - 07.11.2017 Hotel Sheraton, Bratislava


Medzinárodný workshop Circular Economy in Automotive Industry sa zameria na obehovú ekonomiku v automobilovom priemysle. Je druhým follow up eventom konferencie Transition to Green Economy (T2GE), ktorá bola vlajkovou konferenciou slovenského predsedníctva v Rade EÚ v septembri 2016. 

Naším cieľom je zvýšiť povedomie o inováciách v automobilovom priemysle smerom k zelenému (obehovému) hospodárstvu, vytvoriť platformu umožňujúcu prepojenie medzi podnikateľmi zo Slovenska a európskych krajín prostredníctvom zdieľania informácií, výmeny skúseností a dobrej praxe. Cieľovou skupinou sú subjekty celého dodávateľsko-odberateľského reťazca (vývojári, dodávatelia, spracovatelia, výrobcovia, predajcovia, spracovateľský a recyklačný biznis). Vzhľadom k širokej škále materiálov používaných v rôznych častiach automobilov a dostupnosti zdrojov sa bude workshop zameriavať po všeobecnej časti na diely a komponenty vyrobené z plastov, textilu a na elektronické/elektrické časti a komponenty.
 
Viac informácií: http://www.t2ge.eu/content/workshop
 

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, United Nations Industrial Development Organization, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej Republiky

Deň odpadového hospodárstva 2017

23.11.2017 - 23.11.2017 Bratislava


13. ročník medzinárodného kongresu
Viac informácií: http://www.doh.sk/