Vyhľadávanie

APEL 2017

05.12.2017 - 05.12.2017 Hotel Devín, Bratislava

Ďalšiu konferenciu zo série e+, tentokrát zameraná na zmeny v enviro legislatíve v roku 2017 a na predstavenie predpokladaných legislatívnych zmien na rok 2018.
Tematické okruhy konferencie:
  • legislatívne zmeny v roku 2017,
  • predpokladaný legislatívny vývoj na rok 2018,
  • odpady, EIA, IPKZ, ovzdušie, voda.
Viac informácií: pozvánka, www.ekonferencia.sk

Organizátor:EKOS PLUS, s. r. o.
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk

SET Plan 2017

01.12.2017 - 01.12.2017 Grand Hotel River Park, Bratislava


Jubilejný desiaty ročník tejto najväčšej energetickej konferencie v EÚ bude spojený so slovenskou konferenciou regionálneho významu CEEC (Stredoeurópska energetická konferencia).
Konferencia bude hodnotiť pokrok v energetickej tranzícii dosiahnutý v poslednom desaťročí a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva tzv. SET plán (plán Strategických Energetických Technológií) ako technologický pilier energetickej politiky EÚ. Zameria sa na pokrok v budovaní Energetickej únie s osobitným zameraním na jej úlohu pri výskume a inováciách (R&D).
Aká je úloha inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní európskej konkurencieschopnosti? Aký sme dosiahli pokrok vo vývoji nových technológií a inteligentných (smart) energetických systémov? Dokážeme využívať energiu efektívne a sme pripravení na narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v členských štátoch EÚ?
Okrem týchto otázok bude hodnotiť aj súčasné trendy v elektromobilite, bezpečnom využívaní jadrovej energie, skladovaní energie a mnohých ďalších aktuálnych otázkach transformácie energetického systému EÚ.
Viac informácií: https://setplan2017.sk/

Organizátor:SFPA, CVTI