Vyhľadávanie

Výtvarná súťaž MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS vyhlásená!

22.01.2019 - 22.03.2019 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka: Máme plán B? Vedci aj aktivisti bijú na poplach. Človek sa voči Zemi dlhodobo správa bezohľadne. Dôsledky klimatických zmien začíname pociťovať aj v bežnom živote. Odborníci prestávajú byť optimisti, hrozia kolapsom. Aký máme plán? Čo môžeme urobiť každý deň? Pozorujme! Každý deň môžeme vnímať krásu prírody, jej energiu, zázračné usporiadanie, ale aj jej zraniteľnosť. Pomáhajme! Každý z nás denne produkuje odpad. Triedenie a recyklovanie odpadu by sa malo stať samozrejmosťou. Nezabúdajme, že príroda je našim domovom a jej zdroje nám zatiaľ poskytujú všetko pre naplnený život. Výtvarná súťaž je výzvou pre malých aj veľkých autorov či kolektívy, aby sa pokúsili prostredníctvom tvorby zdieľať nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany. Všetky informácie: www.muzeumbs.sk, pozvánka

Objavovanie Krymu s botanikom

13.12.2018 - 13.12.2018 Zvolen, reštaurácia U Alexa (v priestoroch pivárne), nám. SNP 36


Pozývame do vedeckej kaviarne v reštaurácii U Alexa vo Zvolene. 13. 12. 2018 od 16.00 h do 17.30 h sa so svojimi botanickými zážitkami z Krymu podelí Ing. Libor Ulrych, PhD. zo ŠOP SR v Banskej Bystrici. Úvodom svojho vystúpenia načrtne geografické, geologické, klimatické a ekologické podmienky Krymského polostrova. Nadväzovať bude rozprávanie o lokalitách, ktoré navštívil s opisom nájdených druhov rastlín. Návštevníkom spríjemní chvíle malé občerstvenie. Diskusia nebude chýbať. Vstup je voľný, pozývame laikov i odborníkov. Podujatie organizuje Ústav ekológie lesa SAV s podporou Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Informácie poskytne: knizuel@ife.sk, tel. 045 5241 111
Viac informácií: http://ife.sk/news/sk-objavovanie-krymu-s-botanikom/

Štjavnycký vjanočný jarmok 2018

07.12.2018 - 08.12.2018 Slovenské banské múzeum-Kammerhof

Slovenské banské múzeum pozýva 7. a 8. decembra 2018 do nádvoria v Kammerhofe, kde sa uskutoční 15. ročník tradičného Štjavnyckého vjanočného jarmoku. Návštevníci sa môžu tešiť na neopakovateľnú predvianočnú atmosféru, vône tradičných vianočných špecialít, originálne výrobky od šikovných remeselníkov a bohatý kultúrny program.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Workshop o IS EZ

06.12.2018 - 06.12.2018 SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica


V rámci národného projektu 3 INFOAKTIVITY vás pozývame na workshop – pracovné stretnutie venované Informačnému systému environmentálnych záťaží. Termín školenia: štvrtok 6. 12. 2018 v čase od 10.00 do 12.30
Stretnutie je určené pracovníkom Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Lektori zo SAŽP priblížia ISEZ ako užitočný pracovný nástroj. Odznejú aj informácie o aktuálnych zmenách v právnych predpisoch týkajúcich sa EZ a o projektoch v oblasti EZ. Prihlasovanie do pondelka 3. decembra 2018 na adrese: elena.bradiakova@sazp.sk Tešíme sa na stretnutie.

http://www.sazp.sk/projekty-eu/zlepsenie-informovanosti-a-poskytovanie-poradenstva.html

APEL 2018

04.12.2018 - 04.12.2018 Hotel Devín, Bratislava


Program konferencie:

  • EIA - Informácia o stave prípravy nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Ing. Roman Skorka, riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na ŽP MŽP SR)
  • Ovzdušie I. - Novela zákona č. 137/2010 o ovzduší účinná od 1. 7. 2018 (Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR)
  • Ovzdušie II. - Návrh Národného programu znižovania emisií a Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia (Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR)
  • Odpady I. - Novela Zákona č. 79/2015 o odpadoch účinná od 1. 1. 2019 (Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR)
  • IPKZ - Novela Zákona o IPKZ č. 39/2013 účinná od 1. 7. 2018 (odbor IPKZ MŽP SR)
  • Odpady II. - Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu účinný od 1. 1. 2019 (Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR)
  • Legislatíva - Legislatívne zámery MŽP na rok 2019 (JUDr. Daniela Medžová, generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a práva MŽP SR)
Viac informácií: Program, http://www.ekonferencia.sk/

Organizátor:EKOS plus
Telefón:0948 013 089,
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk