Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre

Spaľovanie odpadu na zbernom dvore

21.02.2017

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť ohľadom prevádzky zberného dvora, kde dochádza pravidelne k nelegálnemu spaľovaniu káblových zväzkov za účelom odstránenia gumenej izolácie. Pri privolaní polície, konateľ spoločnosti uviedol, že v peciach na pozemku si môže páliť čo chce, že ani nám nekontroluje, aký dym nám vychádza z komína. Keď bol na miestnej obhliadke pracovník okresného úradu životného prostredia v SNV pán Ing. Vladimír Pavľák z odboru starostlivosti o životné prostredie a aj za jeho prítomnosti stúpal dym z "pece" na spomínanej prevádzke a po upozornení, že prevádzka má schválené skladovanie železného odpadu, jeho úpravu rezaním a žiadne spaľovanie, len pokrčil ramenami, ako by sa tieto problémy netýkali agendy úradu. Preto vás prosím o radu, na koho sa ešte môžem v tejto veci obrátiť, aké mám možnosti ochrany ako vlastník susednej nehnuteľnosti ..? Mohol by som požiadať o dočasné meranie kontaminácie vzduchu a pod.? Vopred ďakujem za pomoc
Reagovať

odborná spôsobilosť pre IPKZ

24.05.2016

Dobrý deň, Aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o vydanie odbornej spôsobilosti pre IPKZ ? Na akú adresu je potrebná poslať danú žiadosť ? Ďakujem
Reagovať

RE:odborná spôsobilosť pre IPKZ

25.05.2016

Dobrý deň, náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 5. Poplatok za vydanie osvedčenia je 100 €. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava. Ing. Katarína Lišková, SAŽP
Reagovať

Vyjadrenie Okresného úradu k pestovanieu rychlo rastucich drevin

25.01.2016

Dobry den, k ziadosti o registraciu porastu rychlo rastucich dreviny na polnohospodarskej pode je podla § 18a a § 23 písm. l/ zákona č. 57/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia je potrebne aj vyjadrenie prislusneho Okresného úradu odbor ŽP - orgánu ochrany prírody a krajiny. Nikde sa mi ale nepodarilo najst ake poddoklady Okresny úrad ŽP potrebuje k tomu aby taketo vydrenie mohol vidat. Existuje nieaky vzorovy dokument alebo aspon bodovo spomenut ake nalezitost/dokumentyi su potrebne k vidaniu vyjadrenia?
Reagovať

RE:Vyjadrenie Okresného úradu k pestovanieu rychlo rastucich drevin

28.01.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na príslušný okresný úrad - pozemkový a lesný odbor. S pozdravom Ing. Lišková
Reagovať