Otázky a odpovede


Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre

Malá vodná elektráreň na rieke Váh Liptovský Ján

15.02.2017

Dobry den, rad by som inicioval kontrolu projektu "Mala vodna elektraren na rieke Vah Liptovsky Ján". Ide mi najma o sulad vystavby s projektovou dokumentaciou (najma bagrovanie koryta rieky pod elektrarnou) nakladanie s vytazenym materialom a v neposlednej rade o kontrolu miesta stavebnej cinnosti. Vytazeny material sa vozi do stredu dediny Podturen na skladku, kde sa nasledne preosieva a odvaza mimo stavbu. Suvisi tato cinnost s cinnostou stavebnika?
Reagovať

RE:Malá vodná elektráreň na rieke Váh Liptovský Ján

17.02.2017

Dobry den, odporucam vam obratit sa na Slovensku inspekciu zivotneho prostredia a to konkretne na odbor inspekcie ochrany vod. Kontakty mozete najst na tomto linku http://www.sizp.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog. Podmienok pre vystavbu a prevadzku elektrarne su stanovene vo vodopravnom a stavebnom konani. Vodopravne konanie vykonava Okresny úrad v L. Mikulasi a preto vam odporucam obratit sa na pracovnikov tohto uradu. Kontakty su na linku http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-35 Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Nebezpečný odpad

09.02.2017

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť v oblasti nkaldania s nebezpečným odpadom. Sme firma, ktorej činnosťou je spracovanie projektov. Pre svoju prácu používa počítače, ktorých súčasťou je aj záložný UPS systém, ktorého srdcom je olovená batéria, ktorá je podľa Katalógu odpadov vedená pod číslom 160601 a ide o nebezpečný odpad. My v prípade skončenia životnosti takejto batérie ju odovzdávame na miesto spätného zberu. Dopočula som sa ale že my by sme takéto batérie nemali prevážať, čo sa my zdá byť zvláštne nakoľko ide za celý rok o cca 10 ks batérií, čo je dokopy cca 23 kg. Je niekde presne definované aká by mala byť preprava prípadne nijaké opatrenia na prepravu takéhoto druhu nebezpečného odpadu.
Reagovať

RE:Nebezpečný odpad

17.02.2017

Dobrý deň, na prepravu použitých prenosných batérií na miesto spätného zberu sa nevzťahujú špeciálne podmienky prepravy. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

platnosť registrácie

27.01.2017

Dobrý deň. Máme registráciu podľa 223/2001, § 71 na obchodníka a sprostredkovateľa z r. 2013. Je táto registrácia platná alebo je potrebné požiadať o novú?? Ďakujem veľmi pekne.
Reagovať

RE:platnosť registrácie

31.01.2017

Podľa názoru autorov publikácie Zákon o odpadoch Komentár, EUROKÓDEX, s. r .o., apríl 2016, ak je podnikateľ už zaregistrovaný (podľa predchádzajúcich predpisov), nemusí sa registrovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ivana Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Dotaz k MVE

25.01.2017

Dobrý deň, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a jej novely účinnej od 1.1.2017 podlieha každá MVE (bez ohľadu na jej výkon) zisťovaciemu konaniu. Chceli by sme sa spýtať, či môže obecný úrad (príslušný stavebný úrad) vydať územné rozhodnutie bez tohto posúdenia. Problém je v tom, že projekt už raz posudzovaný bol v predchádzajúcom období a Okresný úrad rozhodol, že nepodlieha posudzovaniu z dôvodu výkonu podľa aktuálneho znenia zákona č. 24/2016. Dodnes právoplatné územné konanie nebolo vydané, viackrát sa menil projekt MVE. Ďakujem Vám za odpoveď.
Reagovať

RE:Dotaz k MVE

27.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na okresný úrad, do ktorého spadá Vaša obec a to konkrétne na pracovníka, ktorý má na starosti agendu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kontakt si môžete pozrieť na http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit. Upozorňujem Vás, že v prípade, že došlo k zmene projektu, je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov tejto zmeny na ŽP. Ide o zisťovacie konanie zmeny činnosti. To by Vám podal informáciu pracovník na okresnom úrade. S pozdravom Ing. K. Kováčová, SAŽP
Reagovať

Vyrub stromov

25.01.2017

Dobrý deň chcem sa opýtať ohľadom vyrúbu paletových drevín /topoľ,vrba,agat/. Obhospodarujem pozemok na ktorý vedie prístupová cesta s s odvodňovacia kanálom ale je zarastená, lebo nikto ju min. 15 rokov neudržiaval. Na svoj pozemok chodím cez susedov pozemok ale je to problematické ked on má zasiatu inú plodinu ako ja tak mu ju poškodzujem. Kde mam pytač povolenie o vyrub týchto drevín je to v extraviláne obce. Dakujem za odpoved
Reagovať

RE:Vyrub stromov

06.02.2017

Dobrý deň, súhlas na výrub drevín vydáva orgán ochrany prírody (OP). Tým je zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) obec, ak si okresný úrad nevyhradil pôsobnosť obce. Orgán OP pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny postupuje v súlade s § 47 ods. 3 zákona a § 17 ods. 8 až 14 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje v prípadoch uvedených v § 47 ods. 4 zákona. S pozdravom Peter Kapusta, SAŽP
Reagovať

Vlastník pozemku a konanie podľa parag.15

21.01.2017

Ak na PZ prebieha trestne konanie vo veci divokej skládky, môže okresný úrad začať voči vlastníkovi pozemku konanie podľa parag. 15 ods.9 písm.b ) zákona alebo sa na tento stav vzťahuje parag.15 ods.14 a 15. zakona.
Reagovať

povodňová mapa

20.01.2017

Dobrý deň, rada by som sa informovala, kde sa nachádzajú tie najviac rizikové oblasti za posledných 10 rokov, čo sa týka povodňového rizika, prípadne ak by bola k dispozícii mapa povodní s prípadnými následkami, čo voda spôsobila, škodami aké zanechala a finančné vyčíslenie. Za odpoveď vopred ďakujem S pozdravom Monika Danková
Reagovať

RE:povodňová mapa

23.01.2017

Dobrý deň, informácie, ktoré hľadáte nájdete v dokumentoch "Predbežné hodnotenie povodňového rizika", "Povodňové mapy" a "Plány manažmentu povodňového rizika", ktoré sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR tu: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/. Mapy povodňového rizika a povodňového ohrozenia sú dostupné aj tu: http://mpomprsr.svp.sk/Default.aspx. V prípade požiadaviek na vysvetľujúce informácie k týmto mapám kontaktujte Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (www.svp.sk). S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

spaľovňa nebezpečneho odpadu pri vodárni

12.01.2017

Dobrý deň. U nás v obci Čierne pri Čadci je naplánovaná stavba spaľovne nebezpečného odpadu. táto spaľovňa má byť postavená v tesnej blízkosti vodárne. Chcem sa opýtať, či je vôbec možné aby takto nebezpečná stavba bola postavená tak blízko vodárenského zdroja, ktorý zásobuje pitnou vodou celú obec. nedá sa to nejakým spôsobom napadnúť? Táto stavba ma byť len 100 metrov od Vodárne. Ďakujem za odpoved s pozdravom
Reagovať

RE:spaľovňa nebezpečneho odpadu pri vodárni

16.01.2017

Dobry den, akcia je vystavena na webe http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-sterilizator-na-upravu-sterilizaciu-odpadu-cierne-. V casti Informacia pre verejnost su poskytnute informacie, kde mozete podat stanovisko k menovanej akcii. Vyuzite moznost podat stanovisko, ktore proces posudzovania vplyvov na ŽP umoznuje. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

drevo/betón

09.01.2017

dobrý deň chcel by som sa opýtať na legislatívu ohľadom vyseparovaného odpadu na obecnom zberovom dvore a jeho ďalšieho využitia .U nás sa dotazujú socialne slabší občania na odber dreva so zberového dvora na kúrenie + napríklad stavebný odpad betón by sme chceli /obec/ drviť na súkromnej drvičke a použiť ho na zhutnenie podložia novobudovaných chodníkov a podobne .Vedenie obce nás informovalo že toto zákon neumožňuje ,že všetko je odpad ktorý sa musí likvidovať/zhodnocovať len zmluvnou cestou /zákon/ ...Prosím existujú na toto akési výnimky ktoré by nám toto umožnili oficiálnou cestou???
Reagovať

OC Laugarício

06.01.2017

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či sa plánuje výstavba rozšírenia OC Laugarício v Trenčíne, ďakujem.
Reagovať

RE:OC Laugarício

16.01.2017

Dobry den, podla dat Informacneho systemu pre posudzovanie vplyvov na zivotne prostredie nie je v systeme akcia, ktora ma v nazve "Laugarício". Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

POH bratisl. kraja

03.01.2017

Chcela by som sa informovať či už bol schváleny POH bratislavského kraja na roky 2016 - 2020. Ak nebol tak aspoň informáciu kedy asi bude schválený. Ďakujem.
Reagovať

RE:POH bratisl. kraja

03.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia (http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-1). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

ochrana zvierat

22.12.2016

Dobrý deň žijem na dedine a som drobnochovateľ a nenormálne škody na hydine mi spôsobujú premnožené myšiaky jastraby podla ochranárov ide o chránený. Kladiem si otázku kedy ochranári začnú chrániť alebo zachranovať také typicky slovenské ako je jarabica polná a podobné druhy.
Reagovať

RE:ochrana zvierat

02.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR (www.sopsr.sk) alebo organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (http://www.dravce.sk/web/index.php/sk/) a BirdLife Slovensko (http://www.vtaky.sk/). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

TRIEDENIE ODPADU

15.12.2016

Dobrý deň chcem sa mam dom za mesto kde bývame no mesto mi vyváža len jednu popolnicu raz za mesiac. Chcem sa spýtať ci je mesto povinne zabezpečiť aj popolnicu alebo zvoz plastov a papiera.
Reagovať

RE:TRIEDENIE ODPADU

12.01.2017

Dobrý deň, podľa § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") je obec povinná o. i. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcim systému zberu komunálneho odpadu v obci a zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad podľa § 81 ods. 3 zákona o odpadoch znáša pôvodný pôvodca odpadu (občan). Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (Ide o možnosť, nie o povinnosť, preto záleží na obci, či náklady na tieto zberné nádoby zahrnie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ich bude hradiť z iných zdrojov.) S pozdravom I. Novikmecová
Reagovať

vyrub stromu

13.12.2016

dobry den,mam kus mensi problem .pri dome bolo 10ks velkych zdravych smrekov.sused si poziadal na obci o vyrub stromov co mu aj schvalili .my sme napisali odvolanie lebo rozhodnutie bolo schvalene ale nenadobudlo pravoplatnost.bohuzial nase odvolanie nepomohlo ale pravopltnost rozhodnutia nadobudne az 20.12.2016 ale vsetky stromy su uz zrezane.stihli ich zrezat uz 11.12.chceme napisat staznost alebo odvolanie na okresny urad na zivotne prostredie len nevieme ako ....a komu.viete mi poradit ako postupovat.dakujem
Reagovať

RE:vyrub stromu

14.12.2016

Dobrý deň, ako ste napísali, odporúčame Vám písomne (prípadne osobne) sa obrátiť na mestský/obecný úrad, miestne príslušný okresný úrad, odbor ŽP alebo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

eternit

28.11.2016

Dobrý podvečer . Chcela by som sa opýtať kam mám oznámiť suseda. Má na dvore väčšie množstvo (náklaďák) azbestového eternitu.Ktoré lámu ,predávajú . Ďakujem
Reagovať

RE:eternit

18.01.2017

Dobrý deň, v prípade, že sa jedná o odpad s obsahom azbestu zo stavieb, mal by mať oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydané úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade môžete podať podnet na úrad verejného zdravotníctva. Nesprávnou manipuláciu s nebezpečným dopadom môže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí a poškodeniu životného prostredia, z tohto dôvodu môžete podať podnet aj na príslušný okresný úrad alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Výkup a ďalší odpredaj odpadu z farebných kovov

24.11.2016

Môže právnická osoba vykupovať odpady farebných kovov od fyzických osôb na príjmový pokladničný doklad a okamžite ich predať spracovateľovi?O aké maximálne množstvo pri výkupe od jednej fyzickej osoby sa jedná?
Reagovať

odpad

21.11.2016

Dobry den--chcel by som sa u vas informovat ,do akej kategorie a po akym cislom sa nachadza odpad,ktory produkuju kadernicky ,manikerky,pedykerky--nechty,vlasi,stara koza atd--- Dakujem
Reagovať

Koordinačné centrum

11.11.2016

Dobrý deň Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov , ako pôvodca odpadu, za mesiac október oznamovať už na zriadené koordinačné centrum pre vyhradené prúdy odpadov : KC OBALY, družstvo so sídlom Bohrova 1 851 01 Bratislava - Petržalka ďakujem
Reagovať

RE:Koordinačné centrum

11.11.2016

Áno, S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Koordinačné centrum- zmluva

22.11.2016

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako má vyzerať zmluva s koordinačným centrom a ako postupovať, keďže nemám k dispozícii žiadny kontakt okrem adresy ich sídla.
Reagovať

červený zonam IUCN

08.11.2016

Dobrý deň, pozerám, že na stránke máte uvedený červený zoznam rastlín a živočíchov ešte z roku 2001. Tento rok mal vyjsť nový zoznam. Chcem sa opýtať či už vyšiel a či je k dispozícii resp. či mi ho viete poslať v elektronickej forme. Ďakujem. Kačalka.
Reagovať

RE:červený zonam IUCN

22.11.2016

Dobry den, vsetky informacie o aktualnych cervenych zoznamoch najdete v nasledovnych aktualizovanych indikatoroch: Ohrozenosť druhov rastlín http://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=1224 Ohrozenosť druhov živočíchov http://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=1204. S pozdravom Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

EIA

09.11.2016

Dobrý deň, chcem sa spýtať kedy treba spracovať EIU, kto spracovavie EII nariaďuje. Ďakujem.
Reagovať

RE:EIA

09.11.2016

Dobry den, proces EIA je posudzovanie vplyvu navrhovanych cinnosti na zivotne prostredie a je vykonavany podla zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie v zneni neskorsich zakonov. Odporucam vam precitat si web stranku http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp, kde mate zakladne informacie o procese EIA a zaroven na web stranke http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit mate kontakt na pracovnikov, ktori su za agendu zosdpovedni a to na MZP SR a okresnych uradoch. V pripade dalsich otazok nas mozete kontaktovat na eia@sazp.sk. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

kalník

04.11.2016

Dobry den Na hranici nasho pozemku maju vodari vybudovanu sachtu (kalnik). je tam ochranne pasmo 2m ,co musime strpiet a nemame s tym problem.kalnik tri krat rocne ale vypustaju do nasho pozemku.bolo nam oznamene ,ze aj ich odpad (kal z potrubia) vypustany na nas pozemok musime strpiet. nemaju oni povinost zo zakona svoj odpad zachytavat do zbernej nadrze a vyvazat ? musime strpiet znehodnocovanie nasho pozemku ich odpadom?
Reagovať

Skládkovanie odpadu zo zdravotnej starostlivosti

27.10.2016

Dobrý deň, odpad zo zdravotnej starostlivosti je podľa zákona č.79/2015 §13 ods.e)3 zakázané skládkovať. Odpady zaradené pod 18 01 04 - sadrové odtlačky, plienky, posteľná bielizeň ( čistá) sa môžu skládkovať alebo nie? Plienky a bielizeň predsa vznikajú aj ako súčasť komunálneho odpadu v každej domácnosti. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

Prepojenie kanalizácií dvoch obcí

20.10.2016

Dobrý deň. Otázka o povinnosti vykonať zisťovacie konanie: Obec s počtom obyvateľov menej ako 950 po dohode s vedľajšou väčšou obcou (počet obyvateľov cca 1600) a s terajším prevádzkovateľom ČOV tejto väčšej obce, miestnym vodárenským podnikom, upustila od výstavby vlastnej ČOV a odkanalizovanie splaškových odpadových vôd zo svojich stavieb a pozemkov má v úmysle riešiť vybudovaním prepojovacieho kanalizačného potrubia (cca 1600 m), ktorým sa existujúca obecná stoková sieť (t. č. s pripojenosťou asi 60 %) zaústi do stokovej siete vedľajšej väčšej obce a odpadové vody budú čistené v jej jestvujúcej ČOV, u ktorej práve prebieha intenzifikácia (2. etapa, neskôr 3. etapa) s výhľadovou kapacitou 2800 EO do r. 2025. K uskutočneniu stavby "Prepojovacie kanalizačné potrubie" má obec vypracovaný projekt tejto samostatnej stavby a začaté je už aj územné konanie. Obec má v úmysle získať pre stavbu stavebné povolenie a po jej dokončení samostatne uskutočniť jej kolaudáciu a uvedenie do prevádzky pripojením do stokovej siete vedľajšej obce. V súvislosti s opísanou situáciou vyvstala ale ešte otázka, či pred povolením stavby je alebo nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a či teda predmetnú stavbu, ktorá zabezpečí obslužnosť menej ako 1000 obyvateľov obce, možno považovať za navrhovanú činnosť spadajúcu pod položku č. 6 v rámci odvetvia 10. Vodné hospodárstvo prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.? Táto otázka vyvstala v dôsledku názoru niektorých zúčastnených subjektov, že aj vo vzťahu k vybudovaniu prepojovacieho potrubia je nevyhnutné orientovať sa podľa súhrnného počtu obyvateľov obidvoch obcí (950 + 1600 = 2550), čím by bola prekročená prahová hodnota označenej položky pre zisťovacie konanie. Ďakujeme za odpoveď.
Reagovať

RE:Prepojenie kanalizácií dvoch obcí

28.10.2016

Dobry den, odporucam vam obratit sa na pracovnika okresneho uradu, odbor starostlivosti o ZP, ktory ma na starosti agendu EIA/SEA (posudzovanie vplyvov na ZP). Kontakt za vase uzemie si mozete najst na linku http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

skladovy_kontajner

07.10.2016

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je potrebné stavebné povolenie na skladový kontajner o výmere plochy cca 3 m2, na nebezpečné látky (acetón). Predpokladám súhlas je potrebný od OU ZP a SIZP na nakladanie s látkami v takomto kontajnery.
Reagovať

RE:skladovy_kontajner

14.10.2016

Dobrý deň, v prípade, že kontajner o danej rozlohe je pevne ukotvený k zemi, je potrebné stavebné povolenie. Pokiaľ s uvedenú chemickú látku používate na podnikateľské účely, je potrebné preštudovať si zákon č. 67/2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Čo sa týka skladovania nebezpečných látok, podmienky určuje vyhláška č.96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. S pozdravom Ing. K. Lišková, SAŽP
Reagovať

Platnosť EIA

06.10.2016

Dobrý deň, ak platnosť EIA potrebného k výstavbe objektu je 31.1.2017, čo musí byť vykonané, aby EIA ostala v platnosti. Stačí mať Územné rozhodnutie? Alebo musí byť kolaudácia?
Reagovať

RE:Platnosť EIA

07.10.2016

Dobry den, odporucam vam pozriet si §37 ods.9, §65c a §65d ods.1 a ods.6 zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Muchy

28.09.2016

Dobry den,byvame v blizkosti druzstva s hov.dobytkom,od coho pravdepodobne zavisi aj nas problem z muchami.Vsetko mame od trusu,auta,domy,okna,dvere,fasady,deti hracky,sedenie,altanky,kvety,ovocie,zelenina,ktore sa nasledne neda konzumovat.Obratili sme sa na druzstvo aj obec,vec neriesia.Napisali sme podnet na SVSP SR,tí nas odporucili na Okresny urad odb.zivotne prostredie. Ti nam odpisali,ze vec riesi v prvom rade obec.A týmto sme vlastne na začiatku .Velmi vas prosime o radu,ako postupovat a celu vec riesit..s podravom "susedia"
Reagovať

vyrub stromov

27.09.2016

Dobry den,potrebujem radu ohladne vyrubu stromov na vlastnom pozemku ktory je vedeny ako les a susedi s rodinym domom.Su tam na sadene topole ktore na ktore je mama alergicka. Dakujem za odpoved Marek
Reagovať

RE:vyrub stromov

05.10.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám pozrieť si odpovede na otázky podobného charakteru (http://enviroportal.sk/pytate-sa/biota). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

EIA na kovové obaly

23.09.2016

Dobrý deň Chceli by sme sa poradiť, či je nutná EIA aj pre zber kovových obalov 150104 zo separovaného zberu v množstve do 3 t/rok. Nejedna sa o výkup kovových obalov, ale iba o vytriedenie kovových obalov zo separovaného zberu a zhodnotenie týchto obalov-lisovaním.
Reagovať

RE:EIA na kovové obaly

26.09.2016

Dobry den, odporucam vam obratit sa na okresny urad v okrese kde sa bude vam uvazovana cinnost vykonavat. Kontakt na osobu zodpovednu za agendu posudzovania vplyvov na ZP je na http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Odpad

19.09.2016

Dobrý deň,chcel by som od Vás radu.Oproti mojho domu starosta zložil otvorený kontajner .Od brany ku kontajneru je asi 15m.Do toho kontajnera ľudia nosia z dediny odpady všelijaké taký smrad je že ani okno neviem otvoriť a na dvore sa niekedy jednoducho neda byť.Už som s nim hovoril zoparkrát ale stále sa vyhovara .Co by som mal robiť aby ten kontajner rušil .Dakujem
Reagovať

RE:Odpad

05.10.2016

Dobrý deň, podľa § 81 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. je za nakladanie s komunálnymi odpadmi zodpovedná obec. Podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch je každý povinný nakladať s odpadom alebo inak zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo o. i. k obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom. Ak nie je možná dohoda, je možné podať podnet na príslušný okresný úrad alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Za porušenie povinnosti podľa § 12 ods. 2 zákona o odpadoch právnickou osobou podľa § 117 ods. 3 zákona o odpadoch hrozí pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Nebezpečný odpad

19.09.2016

Dobrý deň, Kde je možné odovzdať nebezpečné odpady - konkrétne motorový olej, ak obec nemá zberný dvor ?
Reagovať

RE:Nebezpečný odpad

22.09.2016

Dobrý deň, nakladanie s odpadovými olejmi riešia ustanovenia § 76 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa ods. 9 uvedeného zákona je pôvodca odpadových olejov povinný odpadové oleje odovzdať v prípade komunálneho odpadu na zberný dvor alebo miesto určené obcou. Obec je povinná podľa § 81 ods. 8 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. v príslušnom všeobecne záväznom nariadení upraviť podrobnosti (t. j. aj miesto zberu) o spôsobe zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok, kam patria aj odpadové motorové oleje. Iné ako komunálne odpadové oleje je možné odovzdať osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo priamo spracovateľovi odpadových olejov, ktorý musí mať vydanú autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Odpady z obalov

13.09.2016

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Sme projekčná firma, ktorá pôsobí v kancelárskych priestoroch a našim produktom (výrobkom) je projekt, ktorý v digitálnej a papierovej forme odovzdávame zákazníkovi a jeden kus projektu v papierovej forme archivujeme. Našimi odpadmi sú bežné odpady ako z domácnosti (plasty, papier, zmesový komunálny odpad, biologický odpad, ...), potom použité batérie (UPS pre počítače), tonery do tlačiarní a ortuťové žiarivky. V rámci sídla firmy prevádzkujeme aj kopírovňu na prefocovanie a tlač dokumentov. Nakupujeme teda kancelársky papier, ktorý je balený v krabiciach, euroobaly a iné kancelárske potreby a nábytok, ktorý býva zabalený v kartóne. V paragrafe 58 zákona o odpadoch 79/2015 v odseku 2 sa píše, že pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odpadu príslušnému koordinačnému centru. Máme takéto niečo naozaj nahlasovať (ako množstvo krabíc, papiera, plastov)? Podľa mňa by stále mohlo platiť paragraf 80 zákona o odpadoch, v ktorom sa píše, že komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyz. osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania....Kancelársky papier zabalený v krabici síce využívame na tlač spracovaného projektu, ale príde mi to zvláštne takéto niečo nahlasovať. Ďakujem za radu ako si správne vysvetliť zákon o odpadoch.
Reagovať

RE:Odpady z obalov

14.09.2016

Dobrý deň, v zmysle usmernenia MŽP SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/usmernenie-58.pdf) ohlásenie nie je potrebné podávať vtedy, ak pôvodca odpadov z obalov zhromažďuje odpad z obalov vo svojej prevádzke alebo po odovzdaní osobe oprávnenej na zber získal informáciu, že odpad z obalov bol odovzdaný do zariadenia na zneškodňovanie - nenastal materiálový tok. S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Stavebne povolenie k studni

09.09.2016

Dobry den, chcel by som sa spytat ci bolo potrebne stavebne povolenie k vykopaniu studne pred rokom 2004 ,pretože zakon o studniach plati az od roku 2004. Dakujem.
Reagovať

RE:Stavebne povolenie k studni

14.09.2016

Dobrý deň, problematiku studní a odberov podzemných vôd rieši, a pred rokom 2004 aj riešil, vodný zákon (nie zákon o studniach). V SR (resp. v ČSSR) platil do roku 1974 zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve, od roku 1974 zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), ktorý bol novelizovaný v roku 1993,1995 a 2001. Zákon 138/1973 Zb. bol zrušený zákonom č. 184/2002 Z.z. o vodách, ktorý bol platný v rokoch 2002-2004. Od roku 2004 do súčasnosti je platný zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v jeho novelizovaných zneniach. V zákone 11/1955 Zb. v § 6 bolo uvedené „Bez povolenia alebo súhlasu vodohospodárskeho orgánu môže každý užívať povrchové vody obyčajným spôsobom, pri ktorom nie je potrebné zvláštne zariadenie, ako na kúpanie, pranie, mytie, napájanie a plavenie zvierat, na vodné a ľadové športy. Povolenie alebo súhlas vodohospodárskeho orgánu nie je potrebný ani na zriaďovanie jednoduchých zariadení na jednotlivých nehnuteľnostiach na zachytenie vody a na ochranu jednotlivých nehnuteľností proti škodlivým účinkom vôd. Všeobecným užívaním vôd a jednoduchými zariadeniami na zachytenie vôd a na ochranu nehnuteľností nesmú sa poškodzovať brehy, vodohospodárske zariadenia, zariadenia pre chov rýb, meniť odtokové pomery, zhoršovať akosť vody, ani poškodzovať všeobecné záujmy a práva iných.“ Čo sa týka zákona č. 138/1973, povolenie vodohospodárskeho orgánu bolo potrebné na odber a užívanie podzemnej vody (§ 8), na zriadenie vodohospodárskeho diela (§9), medzi ktoré patrili aj studne (§ 38). Za vodohospodárske dielo sa nepovažovali jednoduché zariadenia na jednotlivých nehnuteľnostiach na zachytávanie vody. Rovnaké princípy (v detailnejšej úprave) platili aj v zákone č. 184/2002 Z.z. a platia aj v súčasnom zákone č. 364/2004 Z.z.. Podľa súčasného vodného zákona č. 364/2004 Z. z., sú studne vodnými stavbami, na ktorých uskutočnenie sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy (§ 26 ods. 1 a § 56 ods. 1, písm. d) zákona 364/2004 Z.z.). Vodný zákon upravuje aj povolenia na odber podzemnej vody. Povolenie na odber podzemnej vody nie je potrebné, ak sa jedná o všeobecné užívanie vôd podľa § 18 zákona č. 364/2004 o vodách. K takémuto užívaniu patrí okrem iného odber jednoduchými vodnými zariadeniami (§18, ods. 1), pričom jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne, pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby (§ 18 ods. 3). V ostatných prípadoch sa jedná o osobité užívanie vôd, na ktoré sa vzťahujú povolenia podľa § 21 vodného zákona (napr. povolenie na odber podzemnej vody), pričom povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, možno vydať len súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu alebo povolenú vodnú stavbu (§ 21, ods. 2). Ak sa teda vo vašom prípade jedná/jednalo o odber podzemnej vody jednoduchými zariadeniami (ktorými sú napr. v ponímaní súčasného vodného zákona domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne), nebolo na stavbu, resp. odber vody, potrebné povolenie ani v minulosti, ani dnes. Dôležitý je však výklad pojmu „jednoduché zariadenie“. Znenia spomínaných zákonov, vrátane zákona z roku 1955, nájdete napr. na webovej stránke: http://www.noveaspi.sk/. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

kontaminácia pôdy

07.09.2016

Dobrý deň V rámci verejne dostupných databáz znečistenia pôdy som sa nemohla žiadnym spôsobom dopátrať k mape Kontaminácia pôd, J. Čurlík a P. Ševčík, 2002. Chcela by som sa spýtať či by ste mi vedeli nejako poradiť ako sa k tejto mape dostať,prípadne kde hľadať informácie o kontaminácii pôdy na Slovensku. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
Reagovať

RE:kontaminácia pôdy

09.09.2016

Dobrý deň, odporúčam Vám obrátiť sa na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Banskej Bystrici (http://www.vupop.sk/odd_bb.php), nakoľko oni sú koordinátormi monitoring pôd SR. S pozdravom Ing. B. Kročková, SAŽP
Reagovať

Vypúšťanie žúmp do odtokového kanála

06.09.2016

Dobrý deň, prosím Vás o radu pri probléme vypúšťania žúmp do odtokového kanála, ktorý vedie do potoka. Obyvatelia obce pravidelne vypúšťajú žumpy do odtokového kanála, ktorý vedie v tesnej blízkosti obytných domov a ústi do miestneho potoka. Starosta obce o tomto roky trvajúcom probléme vie a situáciu rieši s nespokojnými obyvateľmi tým, že vysvetľuje, že čističky nechcú prijímať obsah žúmp. Existuje vôbec niečo a niekto, kto je kompetentný danú situáciu riešiť? ĎAkujem
Reagovať

zmena kvality vody na kúpanie

30.08.2016

chcela by som vedieť či zmena vody vo Vajnorskom jazere v Bratislave Vajnory z čistej a nemútnej na zelenú a mútnu môže byť nebezpečná na kúpanie, prípadne prečo sa zmenila v priebehu týždňa a čo môže obsahovať. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:zmena kvality vody na kúpanie

06.09.2016

Dobrý deň, informácie o kvalite vody na kúpanie na prírodnom kúpalisku Vám poskytne prevádzkovateľ kúpaliska (v prípade Vajnorského jazera je to Mestská časť Bratislava – Vajnory) alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (v prípade Vajnorského jazera je to Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave, http://www.ruvzba.sk/index2.html). Priebežné informácie o stave kúpalísk možno nájsť aj v Informačnom systéme o kvalite vody na kúpanie (http://vodanakupanie.sazp.sk. Tam choďte na položku „Vyhľadávanie kúpalísk“, zadajte názov kúpaliska „Vajnorské jazero“, zadajte „Odoslať“, potom vyberte riadok s príslušným kúpaliskom, kliknite na „Detail“. V spodnej časti nájdete tabuľku s názvom „Stavy kúpaliská“, v ktorej je (by malo byť) uvedené, či vzorky vody odobraté v danom týždni vyhovujú alebo nevyhovujú požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.) S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov.

24.08.2016

Dobrý deň. Kam mám zasielať Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov ? Vzniklo už koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov ? Alebo to naďalej zasielať na Ministerstvo životného prostredia ?
Reagovať

RE:Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov.

08.09.2016

Dobrý deň, koordinačné centrum ešte nie je zriadené. Do zriadenia koordinačného centra sa Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov zasiela na ministerstvo. S pozdravom, Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

prehľad subjektov, ktorí porušili predpisy v oblasti životného prostredia

23.08.2016

dovoľujeme si požiadať o informáciu, kde získame informácie o subjektoch, ktorým bola uložená sankcia za porušenie predpisov v oblasti životného prostredia ? informácie žiadame za účelom posudzovania uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO. Prípadne existuje subjekt alebo útvar, ktorý na požiadanie takéto informácie poskytne ? Ďakujeme
Reagovať

Ochrana pôdy a vody

18.08.2016

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či prevádzkovanie vzletovej a pristávacej plochy pre lietajúce športové zariadenia a RC modely lietadiel so spaľovacími motormi spadá pod činnosť : Posudzovanie vplyvov na ŽP. Lietadlá so spaľovacími motormi parkujú na trávnatej ploche (chránenej poľnohospodárskej pôde), tankovanie PHM sa realizuje tiež na trávnatej ploche. žiaden úrad - pozemkový a lesný na OÚ ani odbor starostlivosti oŽP, úsek štátnej vodnej správy sa k činnosti nevyjadroval, lebo prevádzkovateľ "letiska" nežiadal o žiadne stanoviská, t.j. ani pôda nebola vyňatá z PPF. ďakujem.l
Reagovať

RE:Ochrana pôdy a vody

19.08.2016

Dobrý deň, odporúčam vám pozrieť si Informačný systém pre posudzovanie vplyvov na ŽP, kde podľa okresu si môžete vyhľadať v zozname akcií, či konkrétne táto činnosť nebola už v procese posudzovania EIA. V prípade, že nie, tak vám odporúčam obrátiť sa na okresný úrad do ktorého územie spadá. Kontakty sú na http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam V prílohe č.8 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP sú zaradené takéto činnosti do položky č.13 Doprava a telekominikácie, bod.12 Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou dráhou s dĺžkou, pričom do 2100 m je zisťovacie konanie. V prípade, že by ste ešte niečo potrebovali, tak mi napíšte. Kováčová, administrátor IS EIA/SEA, SAŽP
Reagovať

skladka odpadov v obci

15.08.2016

Dobry den, obec Klastor pod Znievom prevadzkuje skladku odpadov, kde ukladá 14 druhov odpadov. skladka sa nachadza v lese, nijak sa s nou nepracuje, len sa navaza novy odpad. je mozne niekde zistit (okrem obecneho uradu), ci skladka splna legislativne normy a povolenia? Dakujem
Reagovať

RE:skladka odpadov v obci

19.08.2016

Dobrý deň, povolenie na prevádzku skládky odpadov vydáva príslušný okresný úrad podľa zákona o odpadoch. Ak skládka odpadov spadá pod režim zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP, tak povolenie na jej prevádzku vydáva príslušný inšpektorát SIŽP. Vo vašom prípade ide o inšpektorát SIŽP v Žiline, odbor integrovanej prevencie a kontroly. To však platí len pre skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadov denne alebo majú ročnú kapacitu 25 000 ton, s výnimkou inertných skládok. Ak je skládka, o ktorej píšete, skládkou s menšou kapacitou, ako je uvedené v predchádzajúcej vete, alebo ide o inertnú skládku, prevádzkovanie takejto skládky povoľuje okresný úrad. Na okresnom úrade máte právo nahliadnuť do príslušných dokumentov k predmetnej skládke. Ing. Blanka Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

opotrebovaný motorový olej

14.08.2016

Dobrý deň. Bývam na sídlisku Dubnička v Bánovciach nad Bebravou a dnes som v tráve pri zberných nádobách komunálneho odpadu našiel niekoľko bandasiek s opotrebovaným motorovým olejom ,ktoré sem niekto odložil, jedná sa cca o 30 litrov. Najhoršie je že jedná nádoba od náterovej farby je úplné otvorená na môže do nej napršať, pričom určite dôjde k úniku oleja do pôdy. Prosím poraďte čo mám robiť, kto má takúto situáciu riešiť, v resp. kde mám predmetný prípad nahlásiť? Hasiči, mestský úrad, polícia.....
Reagovať

RE:opotrebovaný motorový olej

19.08.2016

Dobrý deň, každé mesto alebo obec má vydané všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa komunálnych odpadov. V tomto VZN by mal byť upravený aj zber nebezpečných látok. Keďže pravdepodobne nejaký občan nevyužil možnosť odovzdať nebezpečný odpad zdarma na určené miesto, a položil ho ku kontajneru na komunálny odpad, odporúčam Vám kontaktovať priamo mestský obecný úrad a požiadať ho, aby zabezpečil riešenie danej situácie. Prípadne skúste nájsť v príslušnom VZN informáciu o tom, ako v takomto prípade postupovať, možno je to tam uvedené. Každé mesto alebo obec má vlastné VZN a tieto sa dosť líšia od prípadu k prípade, aj keď isté záležitosti o nakladaní s odpadmi musia byť riešené v každom jednotlivom VZN. Ing. Kapustová Blanka, PhD., SAŽP
Reagovať

Poplatok za komunálny odpad

03.08.2016

Dobrý deň, obec u nás vyberá daň za odpad na základe poštu osôb v domácnosti. Zrazu nám prišlo oznámenie, že sa bude vyberať aj poplatok na základe smetných nádob, ktoré používame... keď sme doma traja, tak máme nárok len na 1 smetnú 120l nádobu, keď chceme dve, tak si musíme zaplatiť. Čiže my zaplatíme za odvoz jednej smetnej nádoby 3x viac (lebo sme traja), ako suseda, ktorá si dá vyviezť tiež jednu smetnú nádobu a je sama. Má na toto obec právo? Nemá sa daň vyberať buď podľa počtu osôb, alebo podľa množstva odpadu? Môže to obec vyberať takto 2 spôsobmi? Zákon o vyberaní daní som si pozerala, ale odpoveď na moju otázku som nenašla. Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
Reagovať

RE:Poplatok za komunálny odpad

03.08.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám, aby ste zistila, či a akým spôsobom obec vo VZN stanovila sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Spôsob určenia poplatku je stanovený v § 79 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Ak obec vo VZN nestanovila sadzbu poplatku, podľa § 78 ods. 3 uvedeného zákona platí sa poplatok podľa podľa § 78 ods. 1 uvedeného zákona v najnižšej sadzbe. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:Poplatok za komunálny odpad

04.08.2016

Dobrý deň Ing. Novikmecová, ročne platíme odpad 17 € na obyvateľa... ak bývame v dome traja, tak platíme 3 x 17 €. Teraz nám prišlo oznámenie, že môžeme používať len 1 smetnú 120 l nádobu, ak budeme používať viac, tak musíme platiť 25 € ročne za 120 l a 35 € ročne za 240 l. Zákon som si pozerala a je tam v § 79 uvedené: 1. podľa veľkosti nádoby 2. podľa počtu obyvateľov Ale nerozumiem tomu, či to môže obec vyberať buď podľa bodu 1 alebo podľa bodu 2, alebo môže vyberať oba poplatky naraz... čo je teraz náš prípad. Ďakujem.
Reagovať

Naklonený 40 ročný strom

01.08.2016

Dobrý deň, na záhrade v intraviláne obce mám 40 ročnú borovicu. Toho roku je zjavné vydutie zeme pri koreňoch cca o 20 cm na strane jednej a na strane na strane druhej, kadiaľ je naklonená, je viditeľné narušenie koreňovej sústavy, t. jesť tlakom prasknuté zdevastované korene. V korunovom systéme sú viditeľné konáre, ktoré strom už nevyživuje, žltnú ihličia a postupne vysychajú. Máme odôvodnené obavy o vyvalenie stromu, ktorý leží asi 3.5 - 4 m od pozemku suseda Samotný náklon je asi 15 až 20 stupňov. Je možné spomínanú drevinu vyrúbať a s fotodokumentáciou a priloženým listom vlastníctva podať ohlášku o uskutočnenom výrube drevín s odvolaním sa na § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. ?? Poprosím o čo najskoršiu odpoveď, nakoľko môže dôjsť poškodeniu plotu malej stavby a v neposlednom rade i ohrozenia života jak u suseda tak u nás na záhrade, keby sa strom vyvalil z koreňov.
Reagovať

RE:Naklonený 40 ročný strom

03.08.2016

Dobrý deň, vychádzajúc z textu žiadosti sa nedá jednoznačne povedať, či ide o bezprostredné ohrozenie podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. Z popisu stavu dreviny sa možno domnievať, že stav je sledovaný už určité časové obdobie. Odporúčam preto, obrátiť sa neodkladne so žiadosťou o výrub stromu na miestne príslušnú obec, ako orgán ochrany prírody vo veciach ochrany drevín, ktorý v odôvodnenom prípade vydá súhlas na jeho výrub. S pozdravom, Ing. Milan Krištof, SAŽP
Reagovať

nezregulovaný potok

01.08.2016

Dobrý deň, prosím o informáciu k prípadu ktorý nastal: Potok v správe Štátnej inštitúcie sa po prívalových dažďoch vylial a znehodnotil nám súkromné pozemky na ktorých je výstavba RD. Ako postupovať aby sa zabránilo prípadnému ďalšiemu znehodnoteniu nehnuteľnosti. Ďakujem.
Reagovať

Lakovňa

28.07.2016

Dobry den! Neviem ako si mam poradit,moj sused ma postavenu domacu lakovnu ,kde lakuje nacierno.Smrad z vyparov riedidiel je vydi citit nakolko urcite nema ziaden filtracní system.Co mozem urobit ked na privolanie policie sa len smeje nakolko on sam je policajt.dakujem!
Reagovať

RE:Lakovňa

02.08.2016

Dobrý deň, z vášho popisu nie je nám známe, či daná osoba v danej činnosti podniká, t. j. je fyzická - podnikateľ (FO) alebo právnická osoba (PO). V prípade, že sa jedná o FO, PO môžete sa s písomnou sťažnosťou obrátiť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v mieste vášho bydliska, ktorá preskúma, či daná osoba prevádzkuje v súlade s povolením, alebo či má vôbec takéto povolenie a pod. V prípade, že sa jedná o činnosť, ktorá nie je vykonávaná za účelom podnikania, orgány ochrany ovzdušia nie sú kompetentné konať. V takomto prípade je potrebné zistiť, na ktorý orgán sa môžete obrátiť (polícia, súd, Slovenská obchodná inšpekcia a pod.), ktorý organ je kompetentný v tejto veci konať. S pozdravom Ing. R. Virgovič, SAŽP
Reagovať

dym z kotolňe

25.07.2016

Dobrý deň, kotolňa v centre sídlisku vypúšťa dym zo spaľovania štiepky tento však zamoruje blízke byty, nejde vôbec vetrať čo v lete je pre nás dosť veľký problém. Spisujeme petíciu za odstránenie resp. zvýšenie komína a preto sa chcem spýtať, komu ju adresovať a či je možné požiadať premeranie zadymenia priamo v dotknutých bytoch. Na MsÚ sme nepochodili pretože primátor je člen predstavenstva kotolne. Ďakujem
Reagovať

RE:dym z kotolňe

27.07.2016

Dobrý deň, ohľadom merania vybraných znečisťujúcich látok vo volnom ovzduší sa môžte obrátiť na regionálny úrad verejneho zdravotníctva v mieste bydliska. Ohľadom petície, žiaľ, vám neviem poradiť, avšak okrem toho môžete písomne podať sťažnosť alebo podnet na prešetrenie, či spaľovacie zariadenie je prevádzkované v súlade s povolením a prevádzkovou dokumentáciu, či sú dodržané všetky požiadavky na rozptyl znečisťujúcich látok a pod. Sťažnosť (podnet) môžete adresovať, ak sa jedná o malý zdroj znečisťovania ovzdušia (príkon 0-0,3 MW) na obec alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), a ak sa jedná o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (0,3 - 50 MW) na okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo na SIŽP. S pozdravom Ing. R. Virgovič, SAŽP
Reagovať

Zberný dvor

25.07.2016

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu - obec chce vybudovať zberný dvor vedľa nášho rodinného domu cca 10m. Existuje nejaká ochranná zóna ?
Reagovať

RE:Zberný dvor

27.07.2016

Dobrý deň, ako je uvedené v odpovedi nižšie, náležitosti žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora sú uvedené v § 22 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora je územne príslušný okresný úrad. Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Eternit

20.07.2016

Prosím poraďte! Ako sa zbaviť eternitu zo strechy?! Nemôžeme si dovoliť zaplatiť firmu. Čo máme robiť?
Reagovať

RE:Eternit

25.07.2016

Dobrý deň, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie: § 42 ods. 2: Stavba sa odstraňuje podľa vopred určeného technologického postupu.40) Ak je v stavbe zabudovaný výrobok obsahujúci azbest alebo jadrový materiál, treba zabezpečiť odbornú demontáž takéhoto výrobku so súhlasom príslušného orgánu na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR) a jeho zneškodnenie oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Bližšie informácie Vám môže poskytnúť aj miestne príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Ing. Ivana Novikmecová, SAŽP
Reagovať

znečisťovanie ovzdušia spaľovaním odpadov

18.07.2016

Dobrý deň, prosím Vás o radu, kde si objednať vykonanie meraní znečistenia ovzdušia, keď náš sused denne spaľuje odpad, ktorý predpokladáme likviduje v domácej kotolni. Ide o FO. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem HL
Reagovať

RE:znečisťovanie ovzdušia spaľovaním odpadov

22.07.2016

Dobrý deň, vo vašom prípade by som odporučil osloviť regionálny úrad verejného zdravotníctva v mieste bydliska, nakoľko sa sa jedná o ohrozovanie verejného zdravia. Tento úrad vykonáva aj meranie niektorých znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. Tiež by som odporučil sa obrátiť písomne so sťažnosťou - znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom - FO na obec, alebo na slovenskú inšpekciu životného prostredia. S pozdravom Ing. Radoslav Virgovič, SAŽP
Reagovať

Znecistovanie ovzdusia

27.06.2016

Dobry den, chcem sa spytat ako postupovat v pripade, ze sused nas svojou podnikatelskou cinnostou obtazuje tym sposobom, ze pri pouzivani plynu pri svojej cinnosti zamori ovzdusie na celom nasom pozemku a samozrejme aj v dome a pri striekani automobilov farbami a roznymi prostriedkami sa tieto rovnako dostavaju na nas pozemok. Po viacerych slovnych upozorneniach sa situacia nezmenila a chcem vas poprosit o informaciu, ci je nejaky sposob akym to riesit.
Reagovať

RE:Znecistovanie ovzdusia

29.06.2016

Dobrý deň, podľa vášho krátkeho popisu, predpokladám , že ide o fyzickú osobu, ktorá podniká v autoopravárenstve a vykonáva aj také činnosti ako nanášanie farieb. Z pohľadu ochrany ovzdušia sa môžte písomne obrátiť so sťažnosťou na okresný úrad vo vašom okrese, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo inšpektorát životného prostredia so sídlom v Bratislave, Žilina, Banská Bystrica a Košice, podľa toho odkiaľ ste. Odporúčame, čo najpodrobnejšie popísať vami vnímané poškodzovanie životného prostredia susedom, napr. " nanášanie farby na autokarosériu v otvorenom priestranstve striekacou pištoľou, pri ktorom v ovzduší cítiť výrazný zápach ako po acetóne." S pozdravom Ing. Virgovič
Reagovať

vypalovanie

24.06.2016

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, sused stále (každý večer) niečo páli v záhrade. Nie trávu, ale nejaké plasty (podľa zápachu). Nevidno čo páli iba čierny dym. Dcéra aj mama sú silné alergičky a nemôžme byť vo vlastnom dvore vonku, ale zavretý v dome pretože nemôžme otvoriť ani okno. ´Dakujem
Reagovať

RE:vypalovanie

28.06.2016

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku nájdete v odpovediach na adrese http://enviroportal.sk/pytate-sa/ovzdusie, najmä v komentári Spaliny. S pozdravom Mgr. P. Horváthová
Reagovať

Postreky ornej pody

04.06.2016

Dobry vecer. Chcela by som sa opytat ako postupovat pripadne kde sa obratit ohladom pouzivania postrekov polnohospodarskych plodin v blizkosti obydlia v intravilane obce. Polnohospodarske druzstvo obraba ornu podu ktora sa nachadza medzi rodinnymi domami v intravilane obce. Okrem toho ze nam tym sposobuju prasnost, aplikuju aj rozne postreky proti burine aj 2 krat v tyzdni v blizkosti nasich domov cca 4metre od domu. Po aplikacii sa cely tyzden herbicidy uvolnuju do ovzdusia , mame ich plny dom a dvor. Male deti a my to vdychujeme.Mame pravo na cisty vzduch?
Reagovať

RE:Postreky ornej pody

08.06.2016

Dobrý deň, máme rovnaký problém, naše záhrady susedia s poľom, ktoré obhospodaruje poľnohospodárske družstvo, robia postreky kukurice bezprostredne na hranici pozemku s našimi záhradami. Nie je zákonom stanovená nejaká ochranná vzdialenosť. Rovnako máme deti, ktoré sa v záhrade hrávajú, skáču na trampolíne, hrajú sa s loptou na tráve a v pieskovisku. Vie pls niekto reagovať?
Reagovať

RE:Postreky ornej pody

08.06.2016

Aj trápi rovnaký problém,s tým rozdielom že to vlastní sukr.osoba.
Reagovať

RE:Postreky ornej pody

27.07.2016

Dobrý deň, odporúčam Vám obrátiť sa na obecný úrad, okresný úrad, prípadne na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, prípadne na ich moderované diskusné fórum (http://www.agroforum.sk/). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

kalamitné stromy

05.06.2016

Dobrý den ,chcem sa informovat kto má na starosti ošetrovanie porastov vedla cesty 3.aj nižšiej triedy ? Nebezpečne vysejú velké vylomené kostrové konáre nad cestu zachytené medzi zdravými a nikto sa oto neangažuje kým nestane niečo strašné !!!!! Kde sa to má ohlásit ,a kto to má riešit ? S pozdravom p.s. Dakujem za skorú odpoved
Reagovať

RE:kalamitné stromy

27.07.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na správcu cestnej komunikácie a miestne príslušný obecný úrad. S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Azbest

20.05.2016

Dobrý deň, existuje vyhláška, ktorá by jasne stanovila zákaz používania azbestu v stavebníctve Ing. Tamara Ďuráková
Reagovať