Otázky a odpovede


Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

Znečistenie podzemných vôd - záhradkárska osada Vlčie hrdlo, Bratislava

25.04.2017

V záhradkarskej osade Vlčie hrdlo Bratislava bola potvrdená kontaminácia podzemnej vody ropnými látkami. Vinník je jasný, Produktovod zo Slovnaftu do Prístavu. Znečistenie trvá desaťročia a je všeobecne známe. Ako majú občania postupovať, aby sa problém začal konečne riešiť? Pozdravujem, Gregorová.
Reagovať

CO2 na obyvatela

21.04.2017

Dobry den, chcela by som sa spytat, ze kolko ton CO2 na obyvatela produkuje mesto Bratislava. Neviem sa dopatrat k tomuto cislu nikde na webe. Dakujem
Reagovať

RE:CO2 na obyvatela

25.04.2017

Dobrý deň,odporúčam Vám obrátiť sa na SHMÚ ako spracovateľa údajov týkajúcich sa emisií znečisťujúcich látok a správcu databáz. Verifikovaná hodnota CO2 per capita v členení na mesta dostupná nie je, ale bolo by možné si ju dodatočne vypočítať na základe verifikovaných dát z SHMÚ (CO2) a Štatistického úradu (počet obyvateľov mesta Bratislava) v požadovanom časovom období. S pozdravom Ing. D. Hericová, SAŽP
Reagovať

environmentálne označovanie

18.04.2017

Dobrý deň. Volám sa Mykola. Som z Ukrajiny. Teraz bývam v Bratislave. Chcel by som otvoriť firmu v Bratislave, aká bude exportovať nábytok z Ukrajiny na Slovensko a potom predavať ho na Slovensku aj v Rakúsko. Preto chcel by som sa Vás spýtať cí potrebuje nábytok z Ukrajiny mať environmentálne označovanie (zákon č. 469/2002 Z. z., nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010) alebo ono je dobrovoľné? S pozdravom , Mykola.
Reagovať

RE:environmentálne označovanie

24.04.2017

Dobrý deň, nábytok, ktorý plánujete predávať nemusí mať environmentálne označenie, presnejšie, nábytok nemusí mať udelenú národnú alebo európsku environmentálnu značku. Označenie - hodnotenie nábytku za účelom získania environmentálnej značky je na základe dobrovoľného rozhodnutia žiadateľa (výrobcu,dovozcu alebo predajca). Ide o plnenie požiadaviek, ktoré je postavené nad rámec povinného plnenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Váš výrobok,výrobu alebo prevádzku. Ide o požiadavky navyše. Samozrejme v prípade, keď sa žiadateľ dobrovoľne rozhodne získať environmentálnu značku na svoj výrobok plnenie zákona č. 469/2002 a nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 sa stáva pre žiadateľa povinné. Dúfam, že som dostatočne a jasne odpovedala na Vašu otázku. S pozdravom Mgr. Darina Baďurová, SAŽP
Reagovať

staré pneumatiky

11.04.2017

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či predajca pneumatík je povinný zobrať staré pneumatiky od kupujúceho. Mažel si chce kúpiť pneumatiky z e-shopu a tam mu povedali, že oni nemajú povinnosť prebrať staré pneumatiky. Ďakujem
Reagovať

RE:staré pneumatiky

19.04.2017

Dobrý deň, podľa § 71 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný zabezpečiť spätný zber. Ak distribútor z kapacitných dôvodov nemôže prevziať od konečného používateľa odpadové pneumatiky, nemôže ich prevzatie odmietnuť, ale sa môže s ním dohodnúť na inom termíne, prípadne spôsobe prevzatia (§ 71 ods. 1 písm. d)). Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Nova vyhlaska 2017 o Bioodpade

31.03.2017

Dobry den , rada by som sa informovala ci na zaklade novej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. vyplyva pre mesta a obce zaobstaranie bud kompostarne alebo nadoby na bio odpad a jeho odvoz tak ako sa to zaviedlo v Bratislave alebo pre obce je postacujuce ked maju skladku bioodpadu ktora pre obcanov zdarma? Nie som si ista ake su nase prava ked v nasej obci musime vyvazat bio odpad sami na skladku vdialenu skoror 3 km... vopred vdaka
Reagovať

RE:Nova vyhlaska 2017 o Bioodpade

06.04.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám preštudovať si metodickú príručku, ktorá sa nachádza na adrese http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/metod-prir-zo-6.pdf. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Plastové okná

29.03.2017

Dobrý deň. Je kompletné plastové okno s kovaním a kľučkami neobalový výrobok v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 Z.z.?
Reagovať

RE:Plastové okná

06.04.2017

Dobrý deň, plastové okno s kovaním nie je neobalovým výrobkom. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

zhodnotenie odpadu z dreva

23.03.2017

Dobrý deň, zariadenie na zhodnocovanie odpadov z dreva má vydaný súhlas od okresného úradu na zhodnocovanie dreva činnosťou R3. V zariadení sa z drevného odpadu výrába drevná štiepka, ktorá sa následne predáva ako palivo. Aké iné povolenia, resp. certifikáty potrebuje toto zariadenie k predaju drevnej štiepky ako paliva? Za odpoveď ďakujem
Reagovať

odpad na pozemku sudeda

22.03.2017

Dobrý deň, sused znáša na pozemok v susedstve odpad (v minulosti ho používal ako záhradku takže problémy neboli). Jedná sa hlavne o staré elektrospotrebiče, kov, sklo, plasty, ale v podstate je to zmes všetkého. Starostu sme na to upozornili, tak isto ako suseda, ale len ústne, čo samozrejme nezabralo. Prosím ako máme postupovať pri nahlasovaní tohto problému? máme sa obrátiť na obec alebo na niektorú z organizácií MŽP SR?
Reagovať

Vypalovanie trávy

15.03.2017

Dobrý deň! Už asi týždeň-dva sa vypaluje tráva na hrádzi kanála Gabčíkovo-Topoľníky v úseku medzi STO Dolný Bar a Topoľníkmi. Niekedy je to nechané na pospas, inokedy sa tam okolo ohňa motá človek. O to zarážajúcejšie, že tráva je a bola pekne pokosená. Narobia týmto veľkú škodu. Podobne dopadla hrádza pri Povode a Pataši v okr. DS, Holiroch okr. KN, atď. Bolo by treba osvety. S pozdravom
Reagovať

RE:Vypalovanie trávy

16.03.2017

Dobrý deň, ako postupovať, nájdete v článku na adrese https://www.enviroportal.sk/clanok/vypalovanie-travy. S pozdravom Mgr. P. Horváthová/SAŽP
Reagovať

obaly

15.03.2017

Dobrý deň, chcem sa informovať: spoločnosť sa zaoberá výrobou produktu ktorý balí do obalu od výrobcu, ktorý je zaregistrovaný v Reg.výrobcov vyhradeného výrobku. Zabalený produkt spoločnosť produkuje ďalej do zahraničia určitej spoločnosti. Na trhu sa žiadny tovar ktorý balí, ani u nás doma ani v zahraničí neobjavuje pod touto značkou.Preto sa pýtam: musí byť táto spoločnosť registrovaná v ,,Reg.výrobcov vyhradeného výrobku,,? Ďakujem za odpoveď.Mikulcová
Reagovať

POH

09.03.2017

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o info, či už je schválený Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujem za odpoveď, L.T.
Reagovať

RE:POH

09.03.2017

Dobrý deň, povinnosť vypracovať POH má okresný úrad v sídle kraja. Odkaz naň nájdete na adrese: http://www.minv.sk/?informacie-odboru-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-odpadove-hospodarstvo. S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

drevo/betón

09.01.2017

dobrý deň chcel by som sa opýtať na legislatívu ohľadom vyseparovaného odpadu na obecnom zberovom dvore a jeho ďalšieho využitia .U nás sa dotazujú socialne slabší občania na odber dreva so zberového dvora na kúrenie + napríklad stavebný odpad betón by sme chceli /obec/ drviť na súkromnej drvičke a použiť ho na zhutnenie podložia novobudovaných chodníkov a podobne .Vedenie obce nás informovalo že toto zákon neumožňuje ,že všetko je odpad ktorý sa musí likvidovať/zhodnocovať len zmluvnou cestou /zákon/ ...Prosím existujú na toto akési výnimky ktoré by nám toto umožnili oficiálnou cestou???