Otázky a odpovede


Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

nebezpečné odpady

13.07.2017

Dobrý deň, v našich výrobných priestoroch nám vzniká odpad znečistený chemikáliami. Akým spôsobom musí byť podľa aktuálnej legislatívy označované miesto, kde sa takýto odpad uskladňuje? Ďakujem. Katarína
Reagovať

RE:nebezpečné odpady

20.07.2017

Dobrý deň, pravdepodobne sa jedná o nebezpečný odpad. Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7 k tejto vyhláške (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/371/20170101_4532809-2.pdf). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:nebezpečné odpady

20.07.2017

Ďakujem, o identifikačnom liste viem, jedná sa mi skôr o označenie piktogramami a kódom, či je v nejakom zákone presne stanovená veľkosť piktogramu, rozmery atď...
Reagovať

CD,DVD

07.07.2017

Dobrý deň, mám doma kopu starých cd a dvd diskov, kam by som ich mal odovzdať ? V našom meste je zberný dvor , môžem ich odovzdať aj tam ? Ďakujem.
Reagovať

RE:CD,DVD

20.07.2017

Dobrý deň, áno, môžete ich odovzdať na zberný dvor. Plastové obaly z CD/DVD patria do triedeného zberu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

EIA

22.06.2017

Dobrý deň, chcem si u Vás preveriť, či vybudovanie novej prípojky na existujúcom VTL plynovode, ktorej súčasťou bude regulačná stanica plynu a nezávislá meracia stanica plynu spadá pod EIA podľa prílohy č.8 do kapitoly 2 – Energetický priemysel, pod pol. č. 16: Diaľkové plynovody s potrubím a so svetlosťou alebo s tlakom? Parametre prípojky: VTL plynovod D50, PN40, 10 m ku tomu sa pripojí regulačná stanica 500m3/h a pripojí sa STL plynovod D90, 0,1 - 0,3 MPa, 310 m. Patrí táto činnosť pod zisťovacie konanie alebo povinné hodnotenie. Ďakujem, A.C.
Reagovať

RE:EIA

26.06.2017

Dobry den, podla prilohy c. 8 zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP (dalej zakon EIA/SEA) je uvedene pri oblasti c.2 Energeticky priemysel v polozke c. 16 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom nasledovne: pre zistovacie konanie su prahove hodnoty od 300 mm do 500 mm, alebo od 0,3 MPa do 1 MPa alebo od 10 km do 40 km a pre povinne hodnotenie su prahove hodnoty od 500 mm alebo od 1 MPa alebo od 40 km. Ak by vasa cinnost splnala aspon jednu z prahovych hodnot, tak by mala byt posudzovana podla zakona EIA/SEA. Odporucam vam obratit sa na pracovnika okresneho uradu, do ktoreho spda uzemie, kde sa ma dana cinnost realizovat. Kontakt najdete na linku http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Územný plán obce

20.06.2017

Dobrý deň prosím vás chcem sa informovať, keď si obec robí nový územný plán,potrebuje tam mať strategický dokument o posúdení životného prostredia.zaujima má že aké podklady by mala obec preukázať príslušným orgánom.Na základe čoho sa posudzuje vplyv životného prostredia?obec plánuje v blízkosti môjho domu vybudovať zberný dvor a kompostáreň.zasadne stým nesúhlasíme, máme jediný pitný zdroj studňu.namame možnosť sa napojiť na verejný vodovod.dakujem.
Reagovať

Možné znečistenie vody

06.06.2017

Dobrý deň, prosím Vás kde by som sa mohla informovať ohľadom možného znečistenia vody v Chorvatskom ramene pri výstavbe bytového domu Fuxova v Petrzalke? Resp. aká inštitúcia by to mohla overiť? Ďakujem, Andrea Ozoráková
Reagovať

environmentálne označovanie

18.04.2017

Dobrý deň. Volám sa Mykola. Som z Ukrajiny. Teraz bývam v Bratislave. Chcel by som otvoriť firmu v Bratislave, aká bude exportovať nábytok z Ukrajiny na Slovensko a potom predavať ho na Slovensku aj v Rakúsko. Preto chcel by som sa Vás spýtať cí potrebuje nábytok z Ukrajiny mať environmentálne označovanie (zákon č. 469/2002 Z. z., nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010) alebo ono je dobrovoľné? S pozdravom , Mykola.
Reagovať

RE:environmentálne označovanie

24.04.2017

Dobrý deň, nábytok, ktorý plánujete predávať nemusí mať environmentálne označenie, presnejšie, nábytok nemusí mať udelenú národnú alebo európsku environmentálnu značku. Označenie - hodnotenie nábytku za účelom získania environmentálnej značky je na základe dobrovoľného rozhodnutia žiadateľa (výrobcu,dovozcu alebo predajca). Ide o plnenie požiadaviek, ktoré je postavené nad rámec povinného plnenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Váš výrobok,výrobu alebo prevádzku. Ide o požiadavky navyše. Samozrejme v prípade, keď sa žiadateľ dobrovoľne rozhodne získať environmentálnu značku na svoj výrobok plnenie zákona č. 469/2002 a nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 sa stáva pre žiadateľa povinné. Dúfam, že som dostatočne a jasne odpovedala na Vašu otázku. S pozdravom Mgr. Darina Baďurová, SAŽP
Reagovať

Vypalovanie trávy

15.03.2017

Dobrý deň! Už asi týždeň-dva sa vypaluje tráva na hrádzi kanála Gabčíkovo-Topoľníky v úseku medzi STO Dolný Bar a Topoľníkmi. Niekedy je to nechané na pospas, inokedy sa tam okolo ohňa motá človek. O to zarážajúcejšie, že tráva je a bola pekne pokosená. Narobia týmto veľkú škodu. Podobne dopadla hrádza pri Povode a Pataši v okr. DS, Holiroch okr. KN, atď. Bolo by treba osvety. S pozdravom
Reagovať

RE:Vypalovanie trávy

16.03.2017

Dobrý deň, ako postupovať, nájdete v článku na adrese https://www.enviroportal.sk/clanok/vypalovanie-travy. S pozdravom Mgr. P. Horváthová/SAŽP
Reagovať

obaly

15.03.2017

Dobrý deň, chcem sa informovať: spoločnosť sa zaoberá výrobou produktu ktorý balí do obalu od výrobcu, ktorý je zaregistrovaný v Reg.výrobcov vyhradeného výrobku. Zabalený produkt spoločnosť produkuje ďalej do zahraničia určitej spoločnosti. Na trhu sa žiadny tovar ktorý balí, ani u nás doma ani v zahraničí neobjavuje pod touto značkou.Preto sa pýtam: musí byť táto spoločnosť registrovaná v ,,Reg.výrobcov vyhradeného výrobku,,? Ďakujem za odpoveď.Mikulcová
Reagovať

drevo/betón

09.01.2017

dobrý deň chcel by som sa opýtať na legislatívu ohľadom vyseparovaného odpadu na obecnom zberovom dvore a jeho ďalšieho využitia .U nás sa dotazujú socialne slabší občania na odber dreva so zberového dvora na kúrenie + napríklad stavebný odpad betón by sme chceli /obec/ drviť na súkromnej drvičke a použiť ho na zhutnenie podložia novobudovaných chodníkov a podobne .Vedenie obce nás informovalo že toto zákon neumožňuje ,že všetko je odpad ktorý sa musí likvidovať/zhodnocovať len zmluvnou cestou /zákon/ ...Prosím existujú na toto akési výnimky ktoré by nám toto umožnili oficiálnou cestou???
Reagovať