Otázky a odpovede


Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

nebezpečné odpady

13.07.2017

Dobrý deň, v našich výrobných priestoroch nám vzniká odpad znečistený chemikáliami. Akým spôsobom musí byť podľa aktuálnej legislatívy označované miesto, kde sa takýto odpad uskladňuje? Ďakujem. Katarína
Reagovať

RE:nebezpečné odpady

20.07.2017

Dobrý deň, pravdepodobne sa jedná o nebezpečný odpad. Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7 k tejto vyhláške (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/371/20170101_4532809-2.pdf). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:nebezpečné odpady

20.07.2017

Ďakujem, o identifikačnom liste viem, jedná sa mi skôr o označenie piktogramami a kódom, či je v nejakom zákone presne stanovená veľkosť piktogramu, rozmery atď...
Reagovať

RE:RE:nebezpečné odpady

20.07.2017

Ďakujem, o identifikačnom liste viem, jedná sa mi skôr o označenie piktogramami a kódom, či je v nejakom zákone presne stanovená veľkosť piktogramu, rozmery atď...
Reagovať

CD,DVD

07.07.2017

Dobrý deň, mám doma kopu starých cd a dvd diskov, kam by som ich mal odovzdať ? V našom meste je zberný dvor , môžem ich odovzdať aj tam ? Ďakujem.
Reagovať

RE:CD,DVD

20.07.2017

Dobrý deň, áno, môžete ich odovzdať na zberný dvor. Plastové obaly z CD/DVD patria do triedeného zberu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

EIA

22.06.2017

Dobrý deň, chcem si u Vás preveriť, či vybudovanie novej prípojky na existujúcom VTL plynovode, ktorej súčasťou bude regulačná stanica plynu a nezávislá meracia stanica plynu spadá pod EIA podľa prílohy č.8 do kapitoly 2 – Energetický priemysel, pod pol. č. 16: Diaľkové plynovody s potrubím a so svetlosťou alebo s tlakom? Parametre prípojky: VTL plynovod D50, PN40, 10 m ku tomu sa pripojí regulačná stanica 500m3/h a pripojí sa STL plynovod D90, 0,1 - 0,3 MPa, 310 m. Patrí táto činnosť pod zisťovacie konanie alebo povinné hodnotenie. Ďakujem, A.C.
Reagovať

RE:EIA

26.06.2017

Dobry den, podla prilohy c. 8 zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP (dalej zakon EIA/SEA) je uvedene pri oblasti c.2 Energeticky priemysel v polozke c. 16 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom nasledovne: pre zistovacie konanie su prahove hodnoty od 300 mm do 500 mm, alebo od 0,3 MPa do 1 MPa alebo od 10 km do 40 km a pre povinne hodnotenie su prahove hodnoty od 500 mm alebo od 1 MPa alebo od 40 km. Ak by vasa cinnost splnala aspon jednu z prahovych hodnot, tak by mala byt posudzovana podla zakona EIA/SEA. Odporucam vam obratit sa na pracovnika okresneho uradu, do ktoreho spda uzemie, kde sa ma dana cinnost realizovat. Kontakt najdete na linku http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Územný plán obce

20.06.2017

Dobrý deň prosím vás chcem sa informovať, keď si obec robí nový územný plán,potrebuje tam mať strategický dokument o posúdení životného prostredia.zaujima má že aké podklady by mala obec preukázať príslušným orgánom.Na základe čoho sa posudzuje vplyv životného prostredia?obec plánuje v blízkosti môjho domu vybudovať zberný dvor a kompostáreň.zasadne stým nesúhlasíme, máme jediný pitný zdroj studňu.namame možnosť sa napojiť na verejný vodovod.dakujem.
Reagovať

Možné znečistenie vody

06.06.2017

Dobrý deň, prosím Vás kde by som sa mohla informovať ohľadom možného znečistenia vody v Chorvatskom ramene pri výstavbe bytového domu Fuxova v Petrzalke? Resp. aká inštitúcia by to mohla overiť? Ďakujem, Andrea Ozoráková

Znečisťovanie ovzdušia jemným prachom

03.06.2017

Firma Štrkovňa - Sehring Bratislava s.r.o. ťaží už niekoľko rokov štrk na križovatke Vinohradnícka cesta idúca z Podunajských Biskupíc s cestou Košariská, idúcou z Dunajskej Lužnej. Z tejto križovatky ide cesta do Miloslavova, čo je cca 2 km. Popri ťažbe štrku, firma tu drví kameň, ktorý používa na ďalšiu úpravu. Pri tomto drvení (možno mletí) vzniká popri hluku rozsiahli oblak prachu (jemný prášok), ktorý pri priaznivom vetre (čo je v tejto oblasti veľmi často) sa šíri do našej obce Miloslavov. Máme ho permanentne usadený všade na oknách vo vnútri domu na aute a pod., ale čo je najhoršie jeho vdychovaním sa zhoršil náš zdravotný stav. Časté zápaly priedušiek, permanentný kašeľ a na základe CT vyšetrenia pľúc zistená astma priedušiek. To všetko vďaka dlhodobému vdychovanie jemného prachu z predmetnej štrkovne a úpravovni štrkopieskového kameniva (drviarne). Na elimináciu prašnosti zrejme firma nevyužíva žiadne technologické postupy. Neviem, či takáto sťažnosť postačuje na jej prešetrenie. Ak áno, prosím Vás o informovanie o výsledku Vopred ďakujem.
Reagovať

RE:Znečisťovanie ovzdušia jemným prachom

12.06.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a požiadať ich o meranie množstva prachových častíc v ovzduší. Tiež sa môžete obrátiť na miestne príslušný okresný úrad. S pozdravom Ing. R. Virgovič, SAŽP
Reagovať

Znečistenie podzemných vôd - záhradkárska osada Vlčie hrdlo, Bratislava

25.04.2017

V záhradkarskej osade Vlčie hrdlo Bratislava bola potvrdená kontaminácia podzemnej vody ropnými látkami. Vinník je jasný, Produktovod zo Slovnaftu do Prístavu. Znečistenie trvá desaťročia a je všeobecne známe. Ako majú občania postupovať, aby sa problém začal konečne riešiť? Pozdravujem, Gregorová.
Reagovať

RE:Znečistenie podzemných vôd - záhradkárska osada Vlčie hrdlo, Bratislava

28.04.2017

Dobrý deň, nie vždy je všetko také jasné a jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá. V Informačnom systéme environmentálnych záťaží evidujeme niekoľko lokalít v tejto oblasti, resp. v širšom okolí tejto oblasti a na niektorých z nich prebiehala a stále prebieha sanácia. Za viaceré z nich je zodpovedný Slovnaft, ale nie za všetky, resp. nebol určený povinnou osobou (v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z.) za odstránenie každej environmentálnej záťaže v tomto území. V blízkosti záhradkárskej osady sú evidované tieto EZ, ktoré by teoreticky mohli mať vplyv: 1. Bratislava - Ružinov - Slovnaft - širší priestor závodu 2. Bratislava - Ružinov - Malý Dunaj - vtokový objekt 3. Bratislava - Ružinov - Prístav 4. Bratislava - Ružinov - znečistenie v okolí plánovanej R7 5. Bratislava - Ružinov - spaľovňa - skládka škváry pred budovou Samozrejme, záleží na tom, akú konkrétnu oblasť v záhradkárskej osade myslíte, lebo nie každá z týchto lokalít má dopad na celú záhradkársku osadu. Prvá lokalita (Bratislava - Ružinov - Slovnaft - širší priestor závodu) v podstate zahŕňa predovšetkým areál samotnej rafinérie. Na ochranu podzemných vôd v okolí je vybudovaná tzv. hydraulická ochrana podzemných vôd (systém desiatok vrtov - monitorovacích, ale hlavne sanačných, ktoré odčerpávajú podzemnú vodu, aby usmernili prúdenie podzemnej vody, tak aby neprúdila smerom von z areálu, ale z okrajov do areálu). To znamená, že nemôže dochádzať k šíreniu znečistenia podzemnou vodou z areálu rafinérie von, nakoľko táto ochrana tomu zabraňuje. Je to v podstate neustála sanácia znečistenej podzemnej vody v samotnom areáli, ktorá ale neumožňuje šíreniu sa znečistenia mimo areál. Je stále v prevádzke (už cca viac ako 40 rokov), je monitorovaná a zaoberá sa ňou celý tím ľudí (VÚRUP). Je to najväčšia takáto hydraulická ochrana v strednej Európe. To znamená, že táto lokalita v súčasnosti nemôže spôsobovať znečistenie podzemnej vody v záhradkárskej osade a nespôsobovala ho ani v pomerne dávnej minulosti - podľa mojich informácií je v prevádzke od r. 1974. Jedine ak by ešte pred rokom 1974... Ale to je otázne. Druhá lokalita Bratislava - Ružinov - Malý Dunaj - vtokový objekt sa už niekoľko rokov sanovala a stále sa sanuje. V roku 2001 spôsobil niekto úmyselne poškodenie produktovodu v technologickej šachte kolektora, čím spôsobil únik ropných látok do horninového prostredia a podzemnej vody a povrchovej vody. Kvôli tomu sa v r. 2011 realizovala rekonštrukcia produktovodu a vybudoval sa dvojplášťový systém s detekciou úniku. Neustále sa odčerpáva znečistená podzemná voda, aby sa, podobne ako v prípade hydraulickej clony areálu, zabránilo šíreniu sa znečistenia napr. aj do záhradkárskej osady. Táto lokalita tiež "patrí" Slovnaftu, a preto Slovnaft financuje uvedenú sanáciu a spolupracuje na tom. Tretia lokalita Bratislava - Ružinov - Prístav súvisí s činnosťou prístavu a je pomerne rozsiahla. Pri dlhodobej prevádzke prístavu (manipulácia s rôznymi látkami...) došlo k znečisteniu horninového prostredia aj podzemnej vody. To znamená, že znečistenie nebolo spôsobené Slovnaftom, ale činnosťou súvisiacou so samotným prístavom. V roku 2015 sa z operačného programu životné prostredie realizoval projekt podrobného geologického prieskumu životného prostredia s analýzou rizika v areáli prístavu a lodenice a naozaj bolo zistené znečistenie, ktoré si vyžaduje sanáciu. MŽP SR už pripravuje podklady (už bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby a asi to bude riešiť MŽP SR) a zrejme v najbližšom čase sa bude vypracovávať tzv. plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže. V ňom sa vymedzí harmonogram opatrení na odstránenie (sanácie) tejto záťaže. Štvrtá lokalita Bratislava - Ružinov - znečistenie v okolí plánovanej R7 sa zaevidovala do Informačného systému v r. 2015. Počas prieskumných prác pre budovanie cesty R7 sa zistilo znečistenie neznámeho pôvodu (predpokladá sa, že pochádza z nejakého starého produktovodu, ale nie je isté, či to súvisí s činnosťou Slovnaftu...). Ak prebehne konanie o určení povinnej osoby na okresnom úrade (v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z.), tak sa bude vedieť, kto bude povinný odstrániť danú záťaž (môže byť určený Slovnaft, štát, alebo niekto iný...). Piata lokalita Bratislava - Ružinov - spaľovňa - skládka škváry pred budovou - je iba pravdepodobná environmentálna záťaž a nie je preukázané, či naozaj spôsobila resp. spôsobuje nejaké znečistenie. A zrejme by to nebolo znečistenie takého charakteru ako u ostatných lokalít. Čo sa týka Slovnaftu, tak tento veľký podnik sanoval už množstvo environmentálnych záťaží a väčšinou nemal problém realizovať opatrenia, keď znečistenie spôsobil. Sanoval desiatky, resp. skôr stovky čerpacích staníc pohonných hmôt. Za socializmu boli menej prísne pravidlá a preto podzemné nádrže PHM mali iba jednoplášťové nádrže a preto Slovnaft musel všetky svoje staré pumpy (bývalého Benzinolu) postupne rekonštruovať a sanovať. Rovnako Slovnaft sanoval niekoľko terminálov (obrovských úložísk zásob pohonných hmôt) v rôznych kútoch Slovenska. Takže toľko k tomu, uvidíme ako to dopadne (kto všetko bude určený na odstránenie EZ), ale sanácia veľkej oblasti je náročná (časovo aj finančne) aj na prípravu projektu a jeho realizáciu, ale v tejto širšej oblasti Vlčieho hrdla sa naozaj stále niečo deje. A stále sa tam v podstate aj sanuje. Takže ako som písal v úvode, nie je všetko také jednoduché a jasné, ako sa na prvý pohľad zdá... S pozdravom PhDr. J. Helma, SAŽP
Reagovať

CO2 na obyvatela

21.04.2017

Dobry den, chcela by som sa spytat, ze kolko ton CO2 na obyvatela produkuje mesto Bratislava. Neviem sa dopatrat k tomuto cislu nikde na webe. Dakujem
Reagovať

RE:CO2 na obyvatela

25.04.2017

Dobrý deň,odporúčam Vám obrátiť sa na SHMÚ ako spracovateľa údajov týkajúcich sa emisií znečisťujúcich látok a správcu databáz. Verifikovaná hodnota CO2 per capita v členení na mesta dostupná nie je, ale bolo by možné si ju dodatočne vypočítať na základe verifikovaných dát z SHMÚ (CO2) a Štatistického úradu (počet obyvateľov mesta Bratislava) v požadovanom časovom období. S pozdravom Ing. D. Hericová, SAŽP
Reagovať

environmentálne označovanie

18.04.2017

Dobrý deň. Volám sa Mykola. Som z Ukrajiny. Teraz bývam v Bratislave. Chcel by som otvoriť firmu v Bratislave, aká bude exportovať nábytok z Ukrajiny na Slovensko a potom predavať ho na Slovensku aj v Rakúsko. Preto chcel by som sa Vás spýtať cí potrebuje nábytok z Ukrajiny mať environmentálne označovanie (zákon č. 469/2002 Z. z., nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010) alebo ono je dobrovoľné? S pozdravom , Mykola.
Reagovať

RE:environmentálne označovanie

24.04.2017

Dobrý deň, nábytok, ktorý plánujete predávať nemusí mať environmentálne označenie, presnejšie, nábytok nemusí mať udelenú národnú alebo európsku environmentálnu značku. Označenie - hodnotenie nábytku za účelom získania environmentálnej značky je na základe dobrovoľného rozhodnutia žiadateľa (výrobcu,dovozcu alebo predajca). Ide o plnenie požiadaviek, ktoré je postavené nad rámec povinného plnenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Váš výrobok,výrobu alebo prevádzku. Ide o požiadavky navyše. Samozrejme v prípade, keď sa žiadateľ dobrovoľne rozhodne získať environmentálnu značku na svoj výrobok plnenie zákona č. 469/2002 a nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 sa stáva pre žiadateľa povinné. Dúfam, že som dostatočne a jasne odpovedala na Vašu otázku. S pozdravom Mgr. Darina Baďurová, SAŽP
Reagovať

staré pneumatiky

11.04.2017

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či predajca pneumatík je povinný zobrať staré pneumatiky od kupujúceho. Mažel si chce kúpiť pneumatiky z e-shopu a tam mu povedali, že oni nemajú povinnosť prebrať staré pneumatiky. Ďakujem
Reagovať

RE:staré pneumatiky

19.04.2017

Dobrý deň, podľa § 71 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný zabezpečiť spätný zber. Ak distribútor z kapacitných dôvodov nemôže prevziať od konečného používateľa odpadové pneumatiky, nemôže ich prevzatie odmietnuť, ale sa môže s ním dohodnúť na inom termíne, prípadne spôsobe prevzatia (§ 71 ods. 1 písm. d)). Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Nova vyhlaska 2017 o Bioodpade

31.03.2017

Dobry den , rada by som sa informovala ci na zaklade novej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. vyplyva pre mesta a obce zaobstaranie bud kompostarne alebo nadoby na bio odpad a jeho odvoz tak ako sa to zaviedlo v Bratislave alebo pre obce je postacujuce ked maju skladku bioodpadu ktora pre obcanov zdarma? Nie som si ista ake su nase prava ked v nasej obci musime vyvazat bio odpad sami na skladku vdialenu skoror 3 km... vopred vdaka
Reagovať

RE:Nova vyhlaska 2017 o Bioodpade

06.04.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám preštudovať si metodickú príručku, ktorá sa nachádza na adrese http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/metod-prir-zo-6.pdf. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Plastové okná

29.03.2017

Dobrý deň. Je kompletné plastové okno s kovaním a kľučkami neobalový výrobok v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 Z.z.?
Reagovať

RE:Plastové okná

06.04.2017

Dobrý deň, plastové okno s kovaním nie je neobalovým výrobkom. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

zhodnotenie odpadu z dreva

23.03.2017

Dobrý deň, zariadenie na zhodnocovanie odpadov z dreva má vydaný súhlas od okresného úradu na zhodnocovanie dreva činnosťou R3. V zariadení sa z drevného odpadu výrába drevná štiepka, ktorá sa následne predáva ako palivo. Aké iné povolenia, resp. certifikáty potrebuje toto zariadenie k predaju drevnej štiepky ako paliva? Za odpoveď ďakujem
Reagovať

odpad na pozemku sudeda

22.03.2017

Dobrý deň, sused znáša na pozemok v susedstve odpad (v minulosti ho používal ako záhradku takže problémy neboli). Jedná sa hlavne o staré elektrospotrebiče, kov, sklo, plasty, ale v podstate je to zmes všetkého. Starostu sme na to upozornili, tak isto ako suseda, ale len ústne, čo samozrejme nezabralo. Prosím ako máme postupovať pri nahlasovaní tohto problému? máme sa obrátiť na obec alebo na niektorú z organizácií MŽP SR?
Reagovať

Vypalovanie trávy

15.03.2017

Dobrý deň! Už asi týždeň-dva sa vypaluje tráva na hrádzi kanála Gabčíkovo-Topoľníky v úseku medzi STO Dolný Bar a Topoľníkmi. Niekedy je to nechané na pospas, inokedy sa tam okolo ohňa motá človek. O to zarážajúcejšie, že tráva je a bola pekne pokosená. Narobia týmto veľkú škodu. Podobne dopadla hrádza pri Povode a Pataši v okr. DS, Holiroch okr. KN, atď. Bolo by treba osvety. S pozdravom
Reagovať

RE:Vypalovanie trávy

16.03.2017

Dobrý deň, ako postupovať, nájdete v článku na adrese https://www.enviroportal.sk/clanok/vypalovanie-travy. S pozdravom Mgr. P. Horváthová/SAŽP
Reagovať

obaly

15.03.2017

Dobrý deň, chcem sa informovať: spoločnosť sa zaoberá výrobou produktu ktorý balí do obalu od výrobcu, ktorý je zaregistrovaný v Reg.výrobcov vyhradeného výrobku. Zabalený produkt spoločnosť produkuje ďalej do zahraničia určitej spoločnosti. Na trhu sa žiadny tovar ktorý balí, ani u nás doma ani v zahraničí neobjavuje pod touto značkou.Preto sa pýtam: musí byť táto spoločnosť registrovaná v ,,Reg.výrobcov vyhradeného výrobku,,? Ďakujem za odpoveď.Mikulcová
Reagovať

POH

09.03.2017

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o info, či už je schválený Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujem za odpoveď, L.T.
Reagovať

RE:POH

09.03.2017

Dobrý deň, povinnosť vypracovať POH má okresný úrad v sídle kraja. Odkaz naň nájdete na adrese: http://www.minv.sk/?informacie-odboru-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-odpadove-hospodarstvo. S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

drevo/betón

09.01.2017

dobrý deň chcel by som sa opýtať na legislatívu ohľadom vyseparovaného odpadu na obecnom zberovom dvore a jeho ďalšieho využitia .U nás sa dotazujú socialne slabší občania na odber dreva so zberového dvora na kúrenie + napríklad stavebný odpad betón by sme chceli /obec/ drviť na súkromnej drvičke a použiť ho na zhutnenie podložia novobudovaných chodníkov a podobne .Vedenie obce nás informovalo že toto zákon neumožňuje ,že všetko je odpad ktorý sa musí likvidovať/zhodnocovať len zmluvnou cestou /zákon/ ...Prosím existujú na toto akési výnimky ktoré by nám toto umožnili oficiálnou cestou???
Reagovať