EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
"Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. etapa , vodovod"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Púchov Vodné hospodárstvo
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Závažná Poruba
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Liptovská Kokava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Prešovský Liptovský Mikuláš Poprad podla § 4, ods. 1
Územný plán obce Krížová Ves
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1
Program rozvoja obce Teplička 2016 - 2022 (2025)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2
Obchodné centrum KAUFLAND ul. Jiřího Wolkera, Poprad - zmeny
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Poprad Infraštruktúra
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ochodnica 2017 – 2026 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona 309/2014)“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Čadca Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2
Obytná zóna – rodinné domy, Fiľakovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Lučenec Infraštruktúra
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2
Zvolenská Slatina - ochranné opatrenia na toku Slatina – II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Zvolen Vodné hospodárstvo
Parkovisko pre osobné automobily II
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra
Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kňazov jarok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Krupina Vodné hospodárstvo
Parkovisko SZU Kramáre
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra
ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU REGIÓNU NOVOHRAD – GREGOROVA VIESKA – VEREJNÝ VODOVOD
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Lučenec Vodné hospodárstvo
Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice I Polnohospodárska a lesná výroba
Predajňa potravín Lidl Bratislava, Mamateyova ulica - Novostavba NFK14
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra
Výstavba nádrží ropy 75 000 m3 v PS 4 Tupá
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra
Územný plán obce Jakubov, Zmeny a doplnky č.2/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2
Nový cintorín Topoľčany - rozšírenie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra
Materiálové zhodnocovanie odpadových plastov Štúrovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra
Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Krupina Vodné hospodárstvo
Južné mesto, Zóna C4
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra
Územný plán obce Červeník - Zmeny a doplnky 5/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ĎAČOV 2017-2023
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2
Zmeny a doplnky 1/2016 Územného plánu obce Torysa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2