EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 2014-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 1
Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Vlachy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2
Priemyselný a logistický areál, Výrobno - skladová hala A,B
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Senica Strojársky a elektrotechnický priemysel
test - Odborné stanovisko organu ochrany prirody
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Odborné stanovisko orgánu ochrany prírody
Banskobystrický Banská Bystrica Tažobný priemysel
Logistická hala GGP Slovakia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Poprad Strojársky a elektrotechnický priemysel
Výrobná hala - prístavba
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Poprad Ostatné priemyselné odvetvia
Kremácia spoločenských zvierat - Volkan 300
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Košický Košice I Polnohospodárska a lesná výroba
Gbeľany – Park Residence
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra
Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský - podla § 4, ods. 1
Územny plan mesta Bardejov, Zmeny a doplnky, zmena č.37/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2
Výrobná prevádzka s ubytovaním
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra
Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra
Novostavba polyfunkčného objektu "Skuteckého"- Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra
Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. obce Liptovský Ondrej
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Vodné hospodárstvo
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov – Lozorno
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra
Územný plán obce Ratnovce - Zmeny a doplnky č. 1/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2
Priehrada – kasárne Lozorno
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania
Územný plán obce Horný Kalník
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1
Zariadenie na zber odpadov - Hrachová
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra
Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Rudník
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2
Projekt rozšírenia výroby – výstavba novej haly firmy KAMAX k.s.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Bardejov Ostatné priemyselné odvetvia
Rozšírenie obchodného centra Levice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2
Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Dolný Lieskov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2