EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
R1 Banská Bystrica, Kremnička – dobudovanie križovatky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Doprava a telekomunikácie 23.07.2018
Plán využitia územia – „R7-Hruškový"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Trnavský Dunajská Streda Iný dôvod posudzovania 23.07.2018
Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 23.07.2018
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Topoľčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 23.07.2018
Likvidácia starých banských háld, Podrečany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 23.07.2018
Teplovodné rybné hospodárstvo Valaliky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 23.07.2018
Distribučný skad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 23.07.2018
Parkovisko osobných áut pre závod Faurecia Automotive Slovakia (FIS)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 23.07.2018
Elektráreň splyňovania biomasy Mokrance – rozšírenie palivovej základne
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 23.07.2018
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,Spracovanie makového prachu"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Hlohovec Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 23.07.2018
Zberné miesto odpadov s mobilnou jednotkou
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 23.07.2018
Výrobňa betónových zmesí, Krupina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Krupina Priemysel stavebných látok 23.07.2018
NEFI - Zariadenie na zber železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Myjava Infraštruktúra 23.07.2018
Vinárstvo FITZ & PETRÍK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Potravinársky priemysel 23.07.2018
Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 23.07.2018
VEĽKOSKLAD KNÍH
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 22.07.2018
Budovanie cezhraničného spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi Neszmély a Radvaň nad Dunajom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Doprava a telekomunikácie 22.07.2018
Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka, II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Vodné hospodárstvo 20.07.2018
Výroba ekologických prípravkov a ekologických hnojív
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 20.07.2018
Zmena 10/2018 Územného plánu obce Cífer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.07.2018
Obytný súbor Devínska Nová Ves
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 20.07.2018
Južné mesto / Zóna B3-B4-AB2 – Bratislava – Petržalka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 20.07.2018
Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infraštruktúra 20.07.2018
Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Potravinársky priemysel 20.07.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja dobývací priestor Rajec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 19.07.2018