EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Úprava odpadov na mobilnom drviacom zariadení
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 17.01.2018
EISEN s.r.o. - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 17.01.2018
Územný plán obce Kokšov-Bakša
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Košický Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 1 17.01.2018
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V Doprava a telekomunikácie 17.01.2018
Futbal Tatran aréna v Prešove
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Infraštruktúra 17.01.2018
Územný plán obce Dolná Streda - Zmeny a doplnky č. 6/2016
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 17.01.2018
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice I Infraštruktúra 17.01.2018
Úprava a revitalizácia vodných tokov na území obce Bertotovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Prešov Vodné hospodárstvo 17.01.2018
Kravín a dojáreň
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Poľnohospodárska a lesná výroba 17.01.2018
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kokava nad Rimavicou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 17.01.2018
BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ druhá etapa vyraďovania JE V 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 17.01.2018
IBV Vinosady obytná zóna Bolešky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 17.01.2018
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Priemysel stavebných látok 17.01.2018
Zmeny a doplnky 03/2017 ÚP Koplotovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 16.01.2018
Územný plán obce Dolná Krupá - Zmeny a doplnky 04/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 16.01.2018
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 2 16.01.2018
Poráč - malá vodná nádrž
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Spišská Nová Ves Vodné hospodárstvo 16.01.2018
Zariadenie na materiálové zhodnocovanie zmesových odpadových plastov spoločnosťou BlueGarb, s.r.o. v priestoroch REALMAN s.r.o., priemyselný areál kombi Brzotín
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Rožňava Infraštruktúra 16.01.2018
Mojmírovce – protipovodňová ochrana obce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 15.01.2018
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Snina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 15.01.2018
Oznámenie o zmene - Územný plán obce Kriváň, Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 15.01.2018
Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami a spracovanie do podoby spoločensky požadovaného výrobku
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Infraštruktúra 15.01.2018
Teplovodné rybné hospodárstvo Valaliky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 15.01.2018
Nový stavebný obvod IBV Michalská alej, Šúrovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.01.2018
Zariadenie na zber zhodnocovania stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 15.01.2018