X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.
EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 25.05.2018
Výrobno skladová hala SO 30, Krušovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Strojársky a elektrotechnický priemysel 25.05.2018
Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica - Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činnosti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 25.05.2018
BYTOVÉ DOMY DUNAJSKÁ STREDA – I. ETAPA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 25.05.2018
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Družstevná pri Hornáde
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Prešov Košice I Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.05.2018
Priemyselný park Kostolné Kračany – stavebné objekty a technická infraštruktúra
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 25.05.2018
Rekreačná oblasť Jazero Borovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 25.05.2018
Zariadenie na úpravu a spracovanie odpadov z prevádzky SESK Galanta (zmena)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infraštruktúra 25.05.2018
Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský - podla § 4, ods. 2 25.05.2018
Zariadenie na zber kovových odpadov v Bernolákove
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 25.05.2018
Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Senica Infraštruktúra 24.05.2018
Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu mesta Partizánske
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 1 24.05.2018
Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Doprava a telekomunikácie 24.05.2018
Obytná zóna Koplotovce II
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 24.05.2018
Zmeny a doplnky č. 5/2018 územného plánu mesta Rožňava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 24.05.2018
Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov, Veľké Kosihy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Komárno Ostatné priemyselné odvetvia 24.05.2018
Územný plán obce Bátovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina podla § 4, ods. 2 24.05.2018
Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 24.05.2018
ZF Slovakia a.s., Skladová hala Levice - Géňa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 24.05.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Lipovník
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Tažobný priemysel 24.05.2018
Obytná zóna Koplotovce I
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 24.05.2018
Aktualizácia Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 23.05.2018
Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu – parc. č. 4902/1 k. ú. Partizánske
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 23.05.2018
Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 23.05.2018
Zberný dvor v obci Čelovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 23.05.2018