EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

..
Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Stavebné úpravy kravína parc. č. 430 na výkrm prasiat - Budimír
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 23.05.2017
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Demänovská Dolina-návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 23.05.2017
Územný plán obce Sokoľ - zmeny a doplnky č. 5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice I Košice - okolie podla § 4, ods. 2 22.05.2017
Doplnenie plynovej prípojky do inovatívnej technológie recyklácie nespracovateľných PET odpadov, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 23.05.2017
Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov a Mobilné zariadenie na termickú desorpciu kontaminovaných materiálov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 23.05.2017
"Územný plán obce Štefanov nad Oravou – Zmeny a doplnky č. 1“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Námestovo Tvrdošín podla § 4, ods. 2 23.05.2017
Stavebné úpravy matečníka parc. č. 427 na OMD - Budimír
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 23.05.2017
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšný Orlík na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2024.
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 23.05.2017
Recyklácia zmesových odpadových plastov Zacharovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 27.02.2017
Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1 100 t/d
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 23.05.2017
Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš – mestská časť Palúdzka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 15.03.2017
Zariadenie na zhromažďovanie a triedenie odpadov zo železných a neželezných kovov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Trebišov Infraštruktúra 23.02.2017
Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 20.03.2017
Malacky-Bytový dom Corvus
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 06.02.2017
Zariadenie na zber odpadov - Hrachová
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 02.02.2017
Obchodné centrum Sabinov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Sabinov Infraštruktúra 19.05.2017
Zmena a doplnok ÚPN O Červený Kláštor a Lechnica, lokalita: „Rovina – Červený Kláštor“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 19.05.2017
Jasplastik-rozšírenie lisovne plastov a sklad 5-, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Ostatné priemyselné odvetvia 19.05.2017
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – Štvrtok na Ostrove
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 19.05.2017
Rekreačné bývanie v lese, Šajdíkove Humence
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Senica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 19.05.2017
Parkovací dom na Veternicovej ulici v Bratislave
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 19.05.2017
Parkovisko Mlynské nivy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 19.05.2017
Územný plán obce Hôrka - zadanie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. èas SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 20.11.2015
Malé veterinárne krematórium
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Polnohospodárska a lesná výroba 18.05.2017
Parkovací dom na Partizánskej ceste č.3 v Banskej Bystrici
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. èas EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 18.05.2017