EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Raslavice - Koncept
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 05.12.2017
Územný plán mesta Leopoldov - Zmeny a doplnky 04/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 12.12.2017
Lovinobaňa - intenzifikácia ČOV
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Lučenec Vodné hospodárstvo 12.12.2017
Rekreačné domy Štiavnické Bane - Richňava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Banská Štiavnica Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 12.12.2017
Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 12.12.2017
APARTMÁNOVÝ WELLNESS HOTEL JASNÁ A MINIPIVOVAR, LOKALITA O1, JASNÁ – CENTRUM SEVER, OBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 11.12.2017
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov RESTA 900x600
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.12.2017
Areál vinohradníctva a vinárstva Predium, Vráble
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Potravinársky priemysel 11.12.2017
Horúcovod Nemocnica Patrónka
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava IV Energetický priemysel 11.12.2017
Územný plán obce Príbovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 11.12.2017
Devínska Nová Ves – Rekonštrukcia centrálneho hnojiska, silážnych žľabov a rozšírenie činnosti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 11.12.2017
Územný plán obce mesta Malacky, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 08.12.2017
Územný plán obce Dolná Streda - Zmeny a doplnky č. 6/2016
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 08.12.2017
Rozšírenie výroby dolomitov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 08.12.2017
Územný plán obce Kátlovce, Zmeny a doplnky č. 1/2017 - DOPLNOK
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 08.12.2017
„Komplex polyfunkčných budov Rendez Vous“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 08.12.2017
Územný plán zóny Záhradná ulica Slovenská Ľupča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 05.12.2017
Územný plán obce Turčianska Štiavnička
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 11.12.2017
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, BRATISLAVA
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 08.12.2017
Zmeny a doplnky č. 1/2016 Územného plánu obce Dojč - upravené vo februári 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 08.12.2017
Zmeny a doplnky č. 1/2017 ÚPN obce Rohov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 08.12.2017
Územný plán obce Sokolovce - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 08.12.2017
Územný plán obce Tesáre
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 11.12.2017
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Borský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 08.12.2017
HALA MESAROLI SENEC
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 07.12.2017