EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ľubica – máj 2015
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2
Zmeny a doplnky č. 2/2016 ÚPN - O Liptovská Teplička, k.ú. Liptovská Teplička
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2
„Územný plán obce Žiar – zmeny a doplnky 2/2015 - nové prejednanie“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.2/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2
Program rozvoja obce malý Šariš na roky 2016 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2
Územný plán mesta Sládkovičovo – Zmeny a doplnky č. 2/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2
Zberný dvor Kolta
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra
„VÝROBNÝ ZÁVOD P.I.C. Slovakia s.r.o., priemyselný park VÍGĽAŠ“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Detva Ostatné priemyselné odvetvia
Rýchlostná cesta R3 Martin - Rakovo
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti - posudzovať
Žilinský Martin Doprava a telekomunikácie
Územný plán obce Diviaky nad Nitricou, Zmeny a doplnky č.2
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Prievidza podla § 4, ods. 2
Závod na výrobu automobilových komponentov - Zlaté Moravce - upresnenie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Zlaté Moravce Strojársky a elektrotechnický priemysel
Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá..........
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika,
Bratislavský Trnavský Bratislava IV Malacky Senica Skalica Doprava a telekomunikácie
Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Poprad Hutnícky priemysel
Zariadenie na zber odpadov mesta Trstená
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra
5 Bytových domov Nitra - Diely
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra
Územný plán obce Richnava
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský Košický Prešov Gelnica Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 1
„Obytný súbor Dolný Slanec“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra
Rekreačné zariadenie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Integrálny sklad RAO
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Slovensko
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Trnavský Nitriansky Hlohovec Piešťany Trnava Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel
WEST PARK 1, POLYFUNKČNÝ DOM B1-SO 001
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Keť na roky 2015-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice Nové Zámky podla § 4, ods. 2
PHSR obce Ovčiarsko na roky 2016-2026 - aktualizácia
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2
Program rozvoja obce Záhradné na roky 2015 - 2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2
Technologické centrum MAPLAN Malacky
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Malacky Infraštruktúra
Zmeny a doplnky č. 1/2016 Územného plánu obce Dojč
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1