EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.10.2017
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slovenská Ľupča na obdobie 2017-2023
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 17.10.2017
Program hospodárského a sociálneho rozvoja obce Tibava na roky 2017 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 18.10.2017
Rozšírenie výroby izolátorov v PPC Čab
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Nitra Ostatné priemyselné odvetvia 18.10.2017
Polyfunkčný objekt TREENIUM, Gagarinova, Mierová, Hraničná, Bratislava - Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 18.10.2017
Zariadenie na zber odpadov – SCRAP – MARKET, v areáli Savencia Fromage&Dairy SK, a.s., Nové Mesto nad Váhom (bývalý Milex)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 18.10.2017
Zberný dvor Heľpa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Brezno Infraštruktúra 18.10.2017
Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Michalovce Infraštruktúra 18.10.2017
Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 17.10.2017
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Trenčiansky - podla § 4, ods. 1 17.10.2017
Územný plán obce Bukovec - zmeny a doplnky 02
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice II Košice - okolie podla § 4, ods. 2 16.10.2017
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nováčany (nové)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 16.10.2017
Územný plán obce Kokšov-Bakša
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Košický Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 1 17.10.2017
Protipovodňová ochrana v obci „Vieska nad Žitavou – II. časť“, Mlynská ulica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Zlaté Moravce Vodné hospodárstvo 16.10.2017
Územný plán zóny Ploštín Liptovský Mikuláš
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 13.10.2017
Skládka odpadov Dežerice II. 3. časť - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 13.10.2017
Truck Centrum Senec
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 13.10.2017
Rekonštrukcia ČOV HUBICE
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Dunajská Streda Vodné hospodárstvo 12.10.2017
Pestovanie rýchlorastúcich drevín v lokalite Malé Leváre
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Odborné stanovisko podľa §28 zákona 543/2002 Z.z.
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 12.10.2017
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Šámot – 4“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Tažobný priemysel 12.10.2017
Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 12.10.2017
Obchodné centrum DnV - Dubnica nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 12.10.2017
Výstavba aguakultúrnej prevádzky v spoločnosti MALES - Janova Lehota
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Polnohospodárska a lesná výroba 12.10.2017
Územný plán obce Podhájska
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 12.10.2017
Program hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja obce Husák na roky 2017 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Sobrance podla § 4, ods. 2 12.10.2017