EN | SK | DE | Tlačiť

Vyhľadávanie v akciách EIA/SEA

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Výrobno-skladový areál M01, M02 + výrobno-skladový areál KKP01, KKP02
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie Hutnícky priemysel
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Michajlov na roky 2016 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Belá - Dulice, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Martin Ružomberok podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojzesovo
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2
Zariadenie na zber odpadov KOVOT
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Žilinský Námestovo Infraštruktúra
Územný plán obce Zemplínske Jastrabie
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 1
Štrkopieskovňa Považský Chlmec, PS Mobilné stabilizačné centrum SMC 350-1.4
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina Priemysel stavebných látok
Zberný dvor stavebného odpadu - zmena využitia územia
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra
Čokoládovňa ILLUI
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava II Potravinársky priemysel
Územný plán obce Bohdanovce nad Trnavou – Zmeny a doplnky 4/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Topoľa na roky 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV – ANTOLSKÁ 11, BRATISLAVA
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra
Obchodné centrum, Sídl. Komenského, Snina - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Snina Infraštruktúra
Územný plán obce Turčianske Jaseno
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Martin Ružomberok podla § 4, ods. 1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Imeľ 2016 – 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 2
Prístavba a stavebné úpravy prevádzkových objektov SEC, spol. s r.o., Nitra
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel
Krematórium - Vrútky
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra
Územný plán obce Turčianska Štiavnička
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1
Rozšírenie rýchlostnej cesty M2, úsek Vác – štátna hranica
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
ESPOO dohovor: 7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá..........
Strana pôvodu: Maďarsko
Dotknutá strana: Slovensko,
Nitriansky Levice Doprava a telekomunikácie
Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Samostatná časť stavby: Heliport
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Trenčín Doprava a telekomunikácie
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nová Sedlica na roky 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Liptovský Trnovec – Zmeny a doplnky č.5
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1
„Územný plán obce Pata – Zmeny a doplnky č. 01/2016“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2
Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horný Vadičov na roky 2016 – 2023
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 2
Program hospdárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čierne na roky 2015 - 2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2