EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systemu EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky, za ktoré sa vopred ospravedňujeme.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obcí Bunetice, Čižatice, Opiná, Vtáčkovce - Zmeny a doplnky č. 1 v k.ú. obce Čižatice
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 17.08.2017
Zhodnocovanie druhotných surovín (stabilizovaných kalov) – mobilné zariadenie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 17.08.2017
Inštalácia stáčacej stanice a potrubných trás MSVP, inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 17.08.2017
Rozšírenie prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v areáli závodu Istrochem, a.s. Bratislava - Nové Mesto
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 17.08.2017
Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 17.08.2017
Rehabilitačný Wellness hotel Čajka Bojnice,
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 17.08.2017
Územný plán mesta Vráble- Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice Nitra podla § 4, ods. 1 17.08.2017
Spoločný územný plán obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan - Zmeny a doplnky SÚPN-O Svodín 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 17.08.2017
Výrobňa betónových zmesí, Krupina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Krupina Priemysel stavebných látok 17.08.2017
Územný plán obce Ostrov - Zmeny a doplnky 2/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 16.08.2017
Rozšírenie Material Planning and Logistics a dobudovanie POWERTRAIN
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 16.08.2017
GeWiS Slovakia - rozšírenie výroby Prievidza
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Prievidza Strojársky a elektrotechnický priemysel 16.08.2017
CEHIP PART III
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 16.08.2017
Územný plán obce (ÚPN - O) Sihelné
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 1 16.08.2017
Parkovisko Mlynské nivy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 16.08.2017
Návrh surovinovej politiky SR
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 15.08.2017
Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove – Staničná ulica, Bernolákovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet
Bratislavský Senec Iný dôvod posudzovania 17.08.2017
ZMENY A DOPLNKY č. 3/2017 ÚPNO Mlynica, k.ú. Mlynica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 15.08.2017
Green Park Belá
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina Infraštruktúra 15.08.2017
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - štiepkovač
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 15.08.2017
SMARTTI ÚDERNÍCKA, bytové domy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava V Infraštruktúra 15.08.2017
Územný plán mesta Želiezovce - zmeny a doplnky č.6
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 16.08.2017
Územný plán obce Kostolné Kračany – Zmeny a doplnky č. 1/2017 (ďalej len „Zmeny a doplnky č. 1/2017“).
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 15.08.2017
Bytový dom s vybavenosťou – Trnava, Pekné pole 7
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Trnava Infraštruktúra 15.08.2017
Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Vlachy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 14.08.2017