EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Dolná Mariková
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 1 20.09.2018
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský - podla § 4, ods. 1 20.09.2018
Územný plán mesta Lučenec- Zmeny a doplnky č. 34
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 2 20.09.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku (HVDB) JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 442/1-01 Dieselgenerátorová stanica I.HVB
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 20.09.2018
Zmena a doplnok 2018 ÚPN mesta Poprad
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 20.09.2018
Plán sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a postupu prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave v dobývacom priestore Pezinok II v rokoch 2018 – 2022.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 20.09.2018
Územný plán obce Domaniža
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 1 20.09.2018
Zmena a doplnok č. 3 územného plánu obce Dolný Lieskov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2 20.09.2018
"Vinárstvo MF" - Nová Vieska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Potravinársky priemysel 19.09.2018
Banská činnosť vykonávaná v dobývacom priestore Stráňavy - Polom – lom Polom, lom Kosová a haldy odpadového vápenca – navýšenie ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 19.09.2018
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 19.09.2018
Rozšírenie závodu BIA 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 19.09.2018
Belá nad Cirochou - Rozšírenie cintorína
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Snina Infraštruktúra 19.09.2018
Výkrm ošípaných farma Lipová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 19.09.2018
I/66 Brezno – obchvat, II etapa, 1. úsek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Brezno Doprava a telekomunikácie 19.09.2018
Územný plán mesta Trstená – Zmeny a doplnky č. 3“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Tvrdošín podla § 4, ods. 2 19.09.2018
Krematórium – Banská Bystrica, rekonštrukcia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 18.09.2018
Zmeny a doplnky 04/2018 Územného plánu obce Koplotovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 18.09.2018
Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Hutnícky priemysel 18.09.2018
Pivovar Čierny kameň
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Ružomberok Potravinársky priemysel 18.09.2018
Územný plán obce Bohunice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1 18.09.2018
Skládka TKO Veterná Poruba - objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 17.09.2018
Územný plán obce Predajná, Zmena a doplnok č.2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 17.09.2018
Zmena 15/2018 Územného plánu obce Špačince
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.09.2018
Výrobno–obchodno-obslužná zóna Zeleneč – Zóna C
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Ostatné priemyselné odvetvia 17.09.2018