EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Výrobno- skladovacia hala Slovakor
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Ostatné priemyselné odvetvia
Protipovodňová ochrana na Honskom potoku a polder
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Rožňava Vodné hospodárstvo
PLÁN VYUŽÍVANIA LOŽISKA ŠTRKOPIESKOV ORKUCANY II
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Sabinov Ťažobný priemysel
Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia tvorby a budovania integrovaného dopravného systému v ŽSK"
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský - podla § 4, ods. 1
Územný plán obce Kokšov-Bakša
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 1
Rýchlostná cesta R1, úsek Korytnica - Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti - posudzovať
Žilinský Banskobystrický Ružomberok Banská Bystrica Doprava a telekomunikácie
Rekonštrukcia výrobných a skladových priestorov vinarstva
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Potravinársky priemysel
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX FENIX PARK, BRATISLAVA
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra
Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice (2016)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Doprava a telekomunikácie
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023, s výhľadom do roku 2040
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Bratislava I podla § 4, ods. 2
Inovatívne produkty v spoločnosti MICHATEK, k.s.
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Košický Michalovce Ostatné priemyselné odvetvia
Mobilné zariadenice na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra
Betonárske centrum ELBA EBCD 85 (II. premiestnenie)“
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina Priemysel stavebných látok
SKIPARK Kojšovská hoľa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Gelnica Košice - okolie Infraštruktúra
Michal Škreptač, Lisovňa plastov, Veľkrop
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Prešovský Stropkov Infraštruktúra
Polyfunkčný súbor Dunajské predmestie IV. Etapa, SO-01-B-6 Malé ubytovacie zariadenie cestovného ruchu
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra
Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice (zmena 3)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Trnavský Senec Dunajská Streda Doprava a telekomunikácie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priechod 2016-2025 (aktualizácia)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2
Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná (zmena 3)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Bratislavský Bratislava II Senec Doprava a telekomunikácie
Parkovisko osobných áut pre závod Faurecia Automotive Slovakia (FIS)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra
Výkup železných a neželezných kovov, papiera
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infraštruktúra
ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RUDINA
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 2
Čakajovce-Koniarovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 68,550-76,920
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo
5 Bytových domov Nitra - Diely
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Infraštruktúra
Územný plán obce (ÚPN-O) Chocholná-Velčice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1