EN | SK | DE | Tlačiť

Vyhľadávanie v akciách EIA/SEA

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
Rýchlostná cesta R3 Martin - Rakovo
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Žilinský Martin Doprava a telekomunikácie
Územný plán obce Pribeník
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 1
Logistické centrum Svätý Jur- rozšírenie kapacity parkovacích plôch, SO01 parkovisko "A" a SO205.1 Dažďová kanalizácia + ORL - nové parkovisko
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stakčínska Roztoka na roky 2016 - 2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Tomášikovo - Zmeny a doplnky č. 1/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2
Zmeny a doplnky č 10 ÚPN-SÚ NMnV.
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2
Zmeny a doplnky 02/2016 Územného plánu obce Veľké Kostoľany
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1
Program rozvja obce Oščadnica na roky 2015 - 2020 (s výhľadom do r. 2023)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Čierne Kľačany - zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Levice Zlaté Moravce podla § 4, ods. 2
Súbor protipovodňových opatrení v Krasňanoch
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Žilinský Žilina Vodné hospodárstvo
Zmena a doplnok č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE UDIČA
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2
Ekologizácia kombinovanej výroby elektriny a tepla vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Zvolen Energetický priemysel
Zvieracie krematórium - Volkan 150
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Senica Poľnohospodárska a lesná výroba
Rozšírenie výrobného areálu
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Nitriansky Nitra Ostatné priemyselné odvetvia
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipová 2015 - 2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2
Obchodné centrum ShopBox Herlianska cesta, Košice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Košický Košice III Infraštruktúra
Program rozvoja obce Klenovec 2016-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Brezno Poltár Rimavská Sobota podla § 4, ods. 2
Program hospdárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Olešná na roky 2015 - 2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2
Program rozvoja obce Čičava na roky 2015 - 2024
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kuraľany 2016-2025
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Likavka.
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižné Ladičkovce na obdobie 2015-2023
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2
Zmena 01/2016 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien: Lokalita C – Vybavenosť v lokalite Pekné pole VII a riešenie napojenia Ulice J. Hlubíka na severný obchvat; Lokalita E – IBV na nároží ulíc Zelenej a T. Vansovej; Lokalita G – Oddychovo-rekreačná zóna a cyklochodník na Medziháj
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2
Hlinné - Územný plán obce, Zmeny a doplnky 2014/2
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2
Montážny závod Hyundam Slovakia s.r.o
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina Strojársky a elektrotechnický priemysel