EN | SK | DE | Tlačiť

Vyhľadávanie v akciách EIA/SEA

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností
IBV Alžbetin dvor II
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra
Územný plán obce Vrádište
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lesná na roky 2015 - 2022
Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2
Rozšírenie veľkokapacitného skladu Lednické Rovne
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Trenčiansky Púchov Infraštruktúra
PROGRAM ROZVOJA OBCE RUDINKA aktualizácia na roky 2016-2022
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Kysucké Nové Mesto Žilina podla § 4, ods. 2
Územný plán obce Slavnica
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Oravská Lesná 2016 – 2025 (Aktualizácia predchádzajúceho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Oravská Lesná 2009 – 2014)
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Čadca Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 2
Porážka hydiny Bakta
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Rimavská Sobota Potravinársky priemysel
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Strážske
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Košický Humenné Vranov nad Topľou Michalovce podla § 4, ods. 2
Sklad kvapalného hnojiva DAM Sládkovičovo
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Galanta Poľnohospodárska a lesná výroba
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a odpadov z elektrických a elektronických zariadení CALEDO, s.r.o. - Prešov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Prešov Infraštruktúra
Územný plán obce Alekšince
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1
Definitívne odkalisko Chalmová – nadvýšenie po kótu 304,00 m n. m.
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra
Občianska vybavenosť pri Vrbvoskej ceste Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trnavský Piešťany Infraštruktúra
IP Nitra Automotive Nitra I
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nitra Ostatné priemyselné odvetvia
Územný plán mesta Fiľakovo - Zmena a doplnok č.9
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2
Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Láb
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie/Zámer
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2
Stránske – spracovanie odpadových plastov, pneumatík a biomasy, výskum vývoj, výroba
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra
Areál firmy IN DESIGN Nové Zámky
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Nitriansky Nové Zámky Ostatné priemyselné odvetvia
Podzemná ťažba Ag - Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 - 2021
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Ťažobný priemysel
Zariadenie na zber a úpravu odpadov mesta Dolný Kubín
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Žilinský Dolný Kubín Infraštruktúra
Bojná - skládka odpadov, Rozšírenie skládky
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva – Studienec, rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad, III. etapa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene
Banskobystrický Detva Infraštruktúra
Hi-Ten Club TENNIS & ACTIVITY CENTER
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie/Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra
ÚPN - O Hranovnica, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2