Infraštruktúra a inžinierske siete nástupného areálu k hradu a hradu Krásna Hôrka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Krásnohorské Podhradie (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Rožňava
 • Navrhovateľ: Slovenské národné múzeum
 • IČO Navrhovateľa: 164721
 • Povoľujúci orgán: OÚ Rožňava,
  Obec Krásnohorské Podhradie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.08.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Jna Marcinková, P.O.Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce
  Text zámeru
  16.08.2018
  16.08.2018