Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 je strategickým dokumentom Okresného úradu Banská Bystrica, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni na vytýčené obdobie.
 • Dotknutá obec: Banskobystrický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: OkÚ Banská Bystrica
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Obstarávateľ: Okresný úrad Banská Bystrica
 • IČO Obstarávateľa: 151866
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  Oznámenie

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  21.03.2016