Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020 je strategickým dokumentom Okresného úradu Banská Bystrica, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni na vytýčené obdobie.
 • Dotknutá obec: Banskobystrický Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: OkÚ Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Obstarávateľ: Okresný úrad Banská Bystrica
 • IČO Obstarávateľa: 151866
 • Schvaľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  Oznámenie

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  21.03.2016

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení MV SR
  Text strategického dokumentu
  22.11.2017
  Text správy o hodnotení
  06.11.2017
  06.11.2017
  06.11.2017
  Verejné prerokovanie Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 , 974 05 Banská Bystrica, 7.posch. č.d.: 721 22.11.2017 o 10:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  26.03.2018