Rozšírenie výrobného závodu Constellium

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie existujúceho výrobného objektu o novú halu s potrebným zázemím o rozmeroch 192x54m ; plocha 10368m2. Výrobný program bude identický - výroba hliníkových profilov pre rôzne spracovateľské odvetvia, vrátane automobilového priemyslu. Pôvodný názov navrhovanej činnosti v r. 2006 Alcan Slovensko Extrusions - Lisovňa levice.
 • Dotknutá obec: Levice (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: OkÚ Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dopravná 14, 93403 Levice
 • Navrhovateľ: Constellium Extrusions Levice, s.r.o., Priemyselná ulica 5654/3, Levice
 • IČO Navrhovateľa: 35967480
 • Povoľujúci orgán: mesto Levice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  19.02.2018
  Text oznámenia o zmene
  19.02.2018
  19.02.2018
  19.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  03.05.2018