Sklad pohonných hmôt Piešťany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba skladu pohonných hmôt pozostávajúci z troch nadzemných zásobníkov, každý s objemom 1 500 m3 resp. 1 400 m3, z toho dva určené na motorovú naftu a jeden na benzín. Okrem nich budú umiestnené tri ležaté nádrže, každá o objeme 100 m3. Súčasťou areálu bude čerpacia stanica pohonných hmôt a plniareň LPG.
 • Dotknutá obec: Piešťany (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: OkÚ Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Navrhovateľ: InCite, SE, Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47238984
 • Povoľujúci orgán: Mesto Piešťany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.07.2018
  Spracovateľ zámeru InCite, SE, Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
  Text zámeru
  10.07.2018
  10.07.2018
  10.07.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.08.2018