SMARTTI ÚDERNÍCKA, bytové domy

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba polyfunkčných bytových domov SMARTTI.
 • Dotknutá obec: Okres Bratislava V (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: OkÚ Bratislava
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35718625
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.05.2017
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  09.05.2017