Územný plán obce Bobot

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v obci Bobot, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Dotknutá obec: Neporadza, Motešice, Bobot, Svinná, Krásna Ves, Timoradza, Horňany, Dežerice, Omšenie (okresy: Trenčín, Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Obstarávateľ: Obec Bobot
 • IČO Obstarávateľa: 311421
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.06.2017
  Oznámenie
  14.06.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  07.07.2017