Zariadenia na zber a výkup odpadov - Rimavská Sobota

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zber ostatných odpadov, vrátane kovov, starých vozidiel, papiera a vybraných druhov elektroodpadov.
 • Dotknutá obec: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: OkÚ Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Navrhovateľ: ŽP EKO QELET, a.s Československej armády 1694 , 036 01 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 36421120
 • Povoľujúci orgán: Mesto Rimavská Sobota
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.02.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Daniela Gajancová
  Text zámeru
  19.02.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  03.07.2018