Zmeny a doplnky Spoločného územného plánu obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan - obec Svätý Peter - rok 2012

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: návrh ZaD SÚPN-O Svätý Peter bude na základe podnetov číslo 1 až 13, ktorých obstaranie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Svätý Peter číslo 552 zo dňa 17.7.2012, riešiť čiastkové zmeny vo využití a súvisiacej regulácii funkčných plôch podľa požiadaviek obstarávateľa na území obce.
 • Dotknutá obec: Svätý Peter (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Komárno
 • Obstarávateľ: Obec Svätý Peter
 • IČO Obstarávateľa: 00306436
 • Schvaľujúci orgán: Obec Svätý Peter
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  19.04.2013
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  23.05.2013