Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Linka na výrobu hlavových opierok PIP 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Ostatné priemyselné odvetvia 26.09.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 805/1-01 Pozdĺžnej etažérky I.HVDB
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Energetický priemysel 26.09.2018
Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu (08/2018)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Gelnica Spišská Nová Ves Vodné hospodárstvo 26.09.2018
Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka – doplnenie TAP a TDP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Infraštruktúra 26.09.2018
Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 26.09.2018
PODOLÍNEC - PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA MESTA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 26.09.2018
Územný plán Obce Beňatina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 26.09.2018
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY Č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 26.09.2018
Dostavba areálu firmy - závod 02 - Rozšírenie výrobnej haly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Skalica Ostatné priemyselné odvetvia 25.09.2018
Územný plán obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 25.09.2018
Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 2. úsek Triblavina - Senec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Doprava a telekomunikácie 25.09.2018
Investície spojené s využitím biomasy (Poľnohospodárska bioplynová stanica)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infraštruktúra 25.09.2018
Územný plán obce Krásnohorské Podhradie - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 25.09.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 584/1-03 Čerpacia stanica technickej vody dôležitej a požiarnej vody
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Energetický priemysel 25.09.2018
Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Oravská Jasenica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 25.09.2018
Žakovce - Skládka odpadov Úsvit - VI. etapa NNO
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 25.09.2018
Územný plán obce Bajč
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 1 25.09.2018
Areál Biela Farma - stavebné úpravy
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 25.09.2018
Lom Tunežice – zvýšenie ťažby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Ilava Tažobný priemysel 25.09.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Lipovník
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Tažobný priemysel 25.09.2018
Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 12
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 25.09.2018
Zariadenie na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Poltár
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Poltár Infraštruktúra 25.09.2018
Administratívna budova MATERASSO s.r.o., Oravské Veselé
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infraštruktúra 25.09.2018
Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Čičava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 24.09.2018
Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.6a (ÚPN – M Žilina ZaD č.6a)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 24.09.2018