Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber odpadov Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infraštruktúra 14.12.2018
Rozvojová plocha 29 - Hviezdoslavov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 14.12.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Dunajská Streda
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 14.12.2018
Obytný súbor Hviezdoslavov pre rodiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 14.12.2018
Polyfunkčný objekt LEOPOLIS
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 14.12.2018
Sihoť za Váhom I. a II. – likvidácia a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Infraštruktúra 14.12.2018
Urbanistická štúdia obytnej zóny – Kráľovičové Kračany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 14.12.2018
DOBÝVANIE VÝHRADNÉHO LOŽISKA STAVEBNÉHO KAMEŇA – VÁPENCA V DOBÝVACOM PRIESTORE PERNEK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 14.12.2018
AUTOCENTRUM RENAULT, DACIA Dunajská Streda
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 14.12.2018
Zariadenie na zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadov - rozšírenie činnosti a kapacity
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infraštruktúra 14.12.2018
Zmeny 01/2018 Územného plánu obce Bojničky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 13.12.2018
Intenzifikácia bravčovej porážky Nourus – mäso s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Šaľa Potravinársky priemysel 13.12.2018
Prieskumný vrt Trakovice 13
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Tažobný priemysel 13.12.2018
Galvanická linka č. 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Hutnícky priemysel 13.12.2018
Územný plán Obce Podhorany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 13.12.2018
Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 15
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 13.12.2018
„Zmeny a doplnky č.7 Územný plán mesta Michalovce“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 13.12.2018
Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Liptovský Mikuláš Tažobný priemysel 13.12.2018
Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí, Zavar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Trnava Priemysel stavebných látok 13.12.2018
Zberný dvor Zemianske Kostoľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Infraštruktúra 13.12.2018
Areál skladov Ličartovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infraštruktúra 13.12.2018
ÚPN Z Štrkovecké jazero
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Podlieha ďalšiemu posudzovaniu
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 13.12.2018
Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Galanta Polnohospodárska a lesná výroba 12.12.2018
Využitie geotermálnych vôd v lokalite Púšť
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Prievidza Vodné hospodárstvo 12.12.2018
Zber a mechanická úprava kovových odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Žilina Infraštruktúra 12.12.2018