EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu mesta Partizánske
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 1 24.05.2018
Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Senica Infraštruktúra 24.05.2018
Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Doprava a telekomunikácie 24.05.2018
Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 24.05.2018
ZF Slovakia a.s., Skladová hala Levice - Géňa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 24.05.2018
Obytná zóna Koplotovce II
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 24.05.2018
Obytná zóna Koplotovce I
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 24.05.2018
Zmeny a doplnky č. 5/2018 územného plánu mesta Rožňava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 24.05.2018
Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov, Veľké Kosihy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Komárno Ostatné priemyselné odvetvia 24.05.2018
Územný plán obce Bátovce
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina podla § 4, ods. 2 24.05.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Lipovník
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Tažobný priemysel 24.05.2018
Zberný dvor v obci Čelovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 23.05.2018
Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 23.05.2018
Aktualizácia Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 23.05.2018
Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu – parc. č. 4902/1 k. ú. Partizánske
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Infraštruktúra 23.05.2018
Územný plán zóny"Veľký Šariš, obytná zóna Baratoky"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 22.05.2018
ˇÚzemný plán zóny "Veľký Šariš, obytná zóna Lemešianska II"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 22.05.2018
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Veľká Lomnica – december 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 22.05.2018
Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu Mesta Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Ružomberok podla § 4, ods. 2 22.05.2018
Územný plán obce Koprivnica
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 22.05.2018
Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 22.05.2018
Logistický sklad a školiace centrum Ireks Enzyma
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 22.05.2018
Územný plán mesta Košice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 1 22.05.2018
Competence Centre Dunajská Streda – nadstavba administratívnej časti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 21.05.2018
Územný plán obce Betliar, Zmeny a doplnky č.4
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 21.05.2018