EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Obchodný dom E BOX, k. ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 13.11.2018
Chatová osada ICHR Repiská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 13.11.2018
Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti NEUMAN ALUMINIUM PWG s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Strojársky a elektrotechnický priemysel 13.11.2018
Kruhový objazd pre smere na Vrakuňu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 13.11.2018
Zariadenie na zber odpadov Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Infraštruktúra 13.11.2018
ASKO NÁBYTOK TRNAVA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 13.11.2018
Dostavba areálu firmy - závod 02 - Rozšírenie výrobnej haly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica Ostatné priemyselné odvetvia 12.11.2018
Obytný súbor Hviezdoslavov pre rodiny
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 12.11.2018
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. časť – Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 12.11.2018
PODOLÍNEC - PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA MESTA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 12.11.2018
Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN-O Dolné Obdokovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 12.11.2018
Infraštruktúra a inžinierske siete nástupného areálu k hradu a hradu Krásna Hôrka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Infraštruktúra 12.11.2018
Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 12.11.2018
Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Visolaje
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2 09.11.2018
Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Prešovský Prešov Priemysel stavebných látok 09.11.2018
Muehlbauer Nitra - III. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 09.11.2018
Zariadenie na rozšírenie zberu odpadov a úpravu druhotných surivín - Bátovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Levice Infraštruktúra 09.11.2018
Skládka odpadov Dežerice II. 3. časť - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 09.11.2018
Územný plán zóny Pošeň - Juh, Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský - podla § 4, ods. 2 09.11.2018
Výrobné priestory so zázemím
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Potravinársky priemysel 09.11.2018
Intenzifikácia výrobnej jednotky Polypropylén 3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 09.11.2018
Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 09.11.2018
Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 09.11.2018
Rozšírenie závodu BIA 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 09.11.2018
Územný plán obce Potônske Lúky – Zmeny a doplnky č. 02
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 08.11.2018