EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán Obce Komárovce - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 18.09.2018
Vinárstvo FITZ & PETRÍK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Potravinársky priemysel 17.09.2018
Zriadenie neverjného pohrebiska - hrobky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Veľký Krtíš Infraštruktúra 14.09.2018
DONAUCHEM centrum
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Senec Infraštruktúra 14.09.2018
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Melčice-Lieskové
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 14.09.2018
Zberný dvor v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 14.09.2018
Zmeny a doplnky č. 3/2017 ÚPN-O Jablonica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Trnava podla § 4, ods. 1 14.09.2018
Výroba oxychlorinu a čistiacich prostriedkov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Partizánske Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 14.09.2018
Skladová hala klasických áut
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 13.09.2018
Zmeny a doplnky č.1 Spoločný územný plán obce Husák, Koromľa, Vyšné Nemecké pre k.ú. bce Vyšné Nemecké
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Sobrance podla § 4, ods. 2 13.09.2018
Zmeny a doplnky 04/2018 Územného plánu obce Brestovany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 13.09.2018
Zmeny a doplnky č.3 ÚPN Mesta Sobrance, Sobranecke kupele, C-KN 1164
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 13.09.2018
Výroba DASA H
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Šaľa Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 12.09.2018
Strážske – skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Infraštruktúra 12.09.2018
Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 12.09.2018
VEĽKOSKLAD KNÍH
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 12.09.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kátov na roky 2018-2024
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 12.09.2018
Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Zjazdová trať Lomnica a lanová dráha Grand – Štart s objektom služieb
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 12.09.2018
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, SO 019 Rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Trebišov Infraštruktúra 12.09.2018
Elektráreň splyňovania biomasy Mokrance – rozšírenie palivovej základne
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 12.09.2018
Polyfunkčný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 12.09.2018
Výstavba mobilnej betonárne – BA Prístav
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Bratislavský Bratislava II Priemysel stavebných látok 12.09.2018
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice-Juh
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice IV Infraštruktúra 12.09.2018
Zber odpadov v stredisku Lok-zmena (k záverečnému stanovisku č. 1502/2007-3.4/hp)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Infraštruktúra 12.09.2018
Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 11.09.2018