EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Batizovce, Zmena a doplnok č. 7
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 20.02.2018
Parkovací dom na Veternicovej ulici v Bratislave
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 16.02.2018
Považská Bystrica – priemyselný areál býv. Strojárne, multifunkčné haly s prevádzkovými časťami, parkovacie plochy
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 16.02.2018
Územný plán obce Matúškovo - Zmeny a doplnky č. 01/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 16.02.2018
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Bitarová
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 16.02.2018
AAF Výrobno-skladová hala
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Strojársky a elektrotechnický priemysel 16.02.2018
Mobilná technologická linka na odvodňovanie komunálnych kalov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 16.02.2018
Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Žilinský Liptovský Mikuláš Tažobný priemysel 16.02.2018
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Bratislavský - podla § 4, ods. 1 16.02.2018
Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinzyho v Košiciach
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice I Infraštruktúra 15.02.2018
Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Raková
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Čadca podla § 4, ods. 2 15.02.2018
Územný plán obce mesta Malacky, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 15.02.2018
Oznámenie o spracovaní SD " Územný plán mesta Lučenec- Zmeny a doplnky č.33"
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 15.02.2018
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Strážne
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 15.02.2018
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Šámot – 4“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Tažobný priemysel 15.02.2018
Územný plán obce Sasinkovo - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 15.02.2018
Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 15.02.2018
Územný plán obce (ÚPN – O ) Horný Hričov, návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 14.02.2018
Územný plán obce Čáry
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 14.02.2018
Likvidácia starých banských háld, Podrečany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 14.02.2018
Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Polnohospodárska a lesná výroba 14.02.2018
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 – 2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský - podla § 4, ods. 1 14.02.2018
Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky 2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 14.02.2018
Územný plán mesta Spišské Vlachy, Zmeny a doplnky 1/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Levoča Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 14.02.2018
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Snina
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 14.02.2018