EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Obytný súbor – Bytové domy s polyfunkciou Cementárská „Obytný komplex NOEMIS“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky Infraštruktúra 21.09.2018
Územný plán obce Beloveža, Zmeny a doplnky, zmena č.1/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 2 13.09.2018
Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hutnícky priemysel 11.09.2018
Ubytovňa Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 11.09.2018
Detský svet Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infraštruktúra 11.09.2018
Územný plán obce Dolné Naštice, Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou podla § 4, ods. 2 11.09.2018
Novostavba špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov – Horný Bar
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.09.2018
Plán likvidácie lomu/štrkoviska Batizovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Infraštruktúra 11.09.2018
Nakladanie s odpadmi MC
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Infraštruktúra 11.09.2018
Prístavba a rozvoj závodu I.D.C. Holding, a.s., prevádzkáreň Cífer
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 11.09.2018
IBV Čermany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 10.09.2018
Obytná zóna za hypernovou Rimavská Sobota - zmena navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infraštruktúra 10.09.2018
Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Vranov nad Topľou Infraštruktúra 10.09.2018
Business park P1 - Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 10.09.2018
TITRANS Projekt, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 10.09.2018
Územný plán obce Kochanovce okr. Humenné
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 1 10.09.2018
ARBORIA II, Polyfunkčná zóna, Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trnavský Trnava Infraštruktúra 10.09.2018
Diaľnica D2 – križovatka Bratislava - Čunovo
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Bratislavský Bratislava V Doprava a telekomunikácie 10.09.2018
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Košice III Košice IV podla § 4, ods. 2 07.09.2018
Územný plán obce Preseľany
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 07.09.2018
Územný plán obce Veličná - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Námestovo podla § 4, ods. 2 07.09.2018
Zariadenie na zber odpadov Krupina
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Krupina Infraštruktúra 07.09.2018
Zmeny a doplnky č.2/2018 Územného plánu obce Tulčík
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 07.09.2018
Novostavba parkovacieho domu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 07.09.2018
Modernizácia ustajnenia, stavba č. 1 hnojovicové hospodárstvo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Polnohospodárska a lesná výroba 07.09.2018