EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán Obce Komárovce - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 12.11.2018
Územný plán obce Krásnohorské Podhradie - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 12.11.2018
Individuálna bytová výstavba Liptovský Mikuláš - BENICE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 06.11.2018
Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSON Metrotrak 900x600 a RESTA KH3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Infraštruktúra 06.11.2018
Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia, Liesek
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Tvrdošín Infraštruktúra 06.11.2018
Polyfunkčný objekt Štúrova ulica Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 06.11.2018
Územný plán Obce Haniska - ZaD č.3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 06.11.2018
Ťažba štrkopieskov Siladice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Tažobný priemysel 06.11.2018
Urbanistická štúdia obytnej zóny – Kráľovičové Kračany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 06.11.2018
Územný plán obce Zámutov - Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Prešov Vranov nad Topľou Košice - okolie podla § 4, ods. 2 06.11.2018
Rozšírenie kapacity nadzemných skladovacích a blendovacích síl na výrobnej jednotke Polypropylén (PP) 3 v areáli SLOVNAFT, a.s.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 06.11.2018
(zmena č.5) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Bratislava III Bratislava V Senec Doprava a telekomunikácie 06.11.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku EMO 1,2 na novú hodnotu seizmického zaťaženia - SO 490/1-01 – Strojovňa I. HVDB
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energetický priemysel 06.11.2018
Stavebný objekt Heliport v lokalite Ružinov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Doprava a telekomunikácie 05.11.2018
TITRANS Projekt, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Strojársky a elektrotechnický priemysel 05.11.2018
Sklad pohonných hmôt Piešťany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 05.11.2018
Záhradné centrum PLANTEX - Veselé
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infraštruktúra 05.11.2018
Spišská Belá – Riadená skládka odpadov, 1. stavba, Optimalizácia využitia kapacity skládky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Infraštruktúra 05.11.2018
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Prešovský Kežmarok Sabinov Stará Ľubovňa Vodné hospodárstvo 05.11.2018
Skladovo-administratívna budova ELETECHNIK Bernolákovo
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 02.11.2018
Polyfunčný súbor BCT 1, Bytové domy
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 02.11.2018
Ťažba štrkopieskov Peder – Žarnov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 02.11.2018
Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN-O Kopčany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 31.10.2018
BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÉ OBJEKTY DOPRAVNÝCH SLUŽIEB
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 31.10.2018
Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 4
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 26.10.2018