EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 4)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 19.02.2018
Banská činnosť vykonávaná v dobývacom priestore Stráňavy - Polom – lom Polom, lom Kosová a haldy odpadového vápenca – navýšenie ťažby
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 19.02.2018
Zmeny a doplnky č.2 - Územný plán obce Demänovská Dolina-návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 15.02.2018
Polyfunkčný komplex ISTER TOWER
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava I Infraštruktúra 14.02.2018
Územný plán obce Čáry
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 14.02.2018
Zmeny a doplnky 03/2017 ÚP Koplotovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 13.02.2018
Územný plán mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN mesta Kolárovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Nitriansky Dunajská Streda Komárno Nové Zámky Šaľa podla § 4, ods. 2 13.02.2018
Čifáre - vodozádržné opatrenia v obci
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Vodné hospodárstvo 13.02.2018
Územný plán obce Liptovský Peter, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 1 13.02.2018
Územný plán obce (ÚPN – O ) Lietavská Lúčka, návrh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 13.02.2018
LESOPARK KVETOSLAVOV – 14xRD
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 13.02.2018
Územný plán obce Rohožník, Zmeny a doplnky č. 2/2017
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 13.02.2018
Zmena 04/2017 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien – Úprava regulatívov záväznej časti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 12.02.2018
TRENČÍN - LOGISTICS CENTRE
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 12.02.2018
Územný plán obce Párnica, Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Dolný Kubín Martin Žilina podla § 4, ods. 2 12.02.2018
Výstavba odstavných plôch a rekonštrukcia plaveckého bazéna
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 12.02.2018
Územný plán obce Malcov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Bardejov podla § 4, ods. 1 12.02.2018
Územný plán mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Ilava podla § 4, ods. 2 12.02.2018
Aglomerácia Cinobaňa - splašková kanalizácia
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Poltár Vodné hospodárstvo 12.02.2018
REZIDENCIA BOTTOVA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava I Energetický priemysel 12.02.2018
Územný plán obce Žakovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 1 09.02.2018
Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Slovenská republika podla § 4, ods. 2 09.02.2018
Zmeny a doplnky 07/2018 Územného plánu obce Drahovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 09.02.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Gemerská Panica 2017-2026
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 08.02.2018
Územný plán obce Jasenie, ZaD č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 08.02.2018