X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.
EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Inovácie v povrchovej úprave
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Poprad Hutnícky priemysel 22.05.2018
POLYFUNKČNÁ ZÓNA "ViOn" - Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 16.05.2018
Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Zlaté Moravce Infraštruktúra 15.05.2018
Územný plán obce Dubové, Zmeny a doplnky č.1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 15.05.2018
Územný plán obce Žitavany
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Nitriansky Zlaté Moravce podla § 4, ods. 1 14.05.2018
Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - doplnok č.5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 14.05.2018
Územný plán obce Krížová Ves
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 14.05.2018
Výkupňa kovového šrotu a farebných kovov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Komárno Infraštruktúra 11.05.2018
Skládka odpadov Dežerice II. 3. časť - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Infraštruktúra 11.05.2018
Farma pre chov rýb, Liptovská Kokava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 11.05.2018
Dostavba areálu prekladiska Metrans
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.05.2018
Predajňa potravín Lidl Veľký Meder, Prístavba výkupu fliaš a pekára
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.05.2018
OBYTNÁ ZÓNA II. MICHAL NA OSTROVE, ČASŤ KOLÓNIA
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.05.2018
Heliport Fakultná nemocnica Nitra
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Doprava a telekomunikácie 11.05.2018
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva a výroba API v objekte č.6.– Hospodársky dvor
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 11.05.2018
Obytný súbor – Hviezdny dvor
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 11.05.2018
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Hronovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 2 11.05.2018
EGE – Slovakia, spol. s.r.o. - rozšírenie výroby – prístavba výrobnej haly, Bardejov
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Bardejov Strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2018
Zmeny a doplnky 01/2018 Územného plánu obce Buková
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 10.05.2018
Zmena a doplnok č. 1 ÚPN - Obce Šuňava
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 10.05.2018
Zmeny a doplnky ÚPN - Obce Nová Lesná
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 10.05.2018
Výrobno-skladovacia hala SO20, Krušovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Topoľčany Strojársky a elektrotechnický priemysel 10.05.2018
Územný plán Obce Svätoplukovo - zmeny a doplnky c. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 10.05.2018
Zariadenie na zber kovových odpadov, batérií a papiera - Veľká Ida
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice - okolie Infraštruktúra 10.05.2018
Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Tvrdošín podla § 4, ods. 2 09.05.2018