EN | SK | DE | Tlačiť

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu Nové Košariská
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Tažobný priemysel 29.10.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska vápenca v dobývacom priestore Čoltovo I.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Rožňava Tažobný priemysel 29.10.2018
Výrobná hala na montáž prívesov a návesov Michalovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Strojársky a elektrotechnický priemysel 29.10.2018
Polyfunkčný dom MANHATTAN
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 29.10.2018
Územný plán obce Žabokreky, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 29.10.2018
Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Infraštruktúra 29.10.2018
Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Liptovský Mikuláš Tažobný priemysel 29.10.2018
Zariadenie na zber odpadov Žarnovica - rozšírenie zoznamu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 29.10.2018
Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL Park – Galanta – II. etapa, Zmena 1/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infraštruktúra 26.10.2018
Územný plán obce Kalinov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Medzilaborce podla § 4, ods. 1 26.10.2018
Zariadenie na zber odpadov Ilava - rozšírenie zoznamu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Ilava Infraštruktúra 26.10.2018
Územný plán obce Dolný Lopašov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Trenčiansky Piešťany Myjava podla § 4, ods. 2 26.10.2018
Územný plán obce Žaškov
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie
Žilinský Dolný Kubín Ružomberok podla § 4, ods. 1 26.10.2018
Územný plán obce Viničné – Zmeny a doplnky č. 01/2018
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 26.10.2018
IBV Prvý Klas
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Iný dôvod ukončenia posudzovania
Nitriansky Topoľčany Infraštruktúra 26.10.2018
Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 2/2017/B
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 26.10.2018
Územný plán obce Jaslovské Bohunice – Zmeny a doplnky 6/2017
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 26.10.2018
OBYTNÁ ZÓNA II. MICHAL NA OSTROVE, ČASŤ KOLÓNIA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 25.10.2018
Obytný súbor – Hviezdny dvor
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 25.10.2018
R1 Banská Bystrica, Kremnička – dobudovanie križovatky
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Doprava a telekomunikácie 25.10.2018
Obchodné centrum Hornbach Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 25.10.2018
Protipovodňová ochrana mimo vodného toku v obci Belá - Dulice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Martin Vodné hospodárstvo 25.10.2018
Výroba kŕmnych zmesí, k. ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Trnava Potravinársky priemysel 25.10.2018
DOBÝVANIE VÝHRADNÉHO LOŽISKA STAVEBNÉHO KAMEŇA – VÁPENCA V DOBÝVACOM PRIESTORE PERNEK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 25.10.2018
"ÚPN-O Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica" - Zmeny a doplnky č. 01 v k. ú. Rankovce - Oznámenie
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Košický Vranov nad Topľou Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.10.2018