EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Návrh zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Nitrianska Hrnčiarovce
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 3 12.02.2018
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky - podla § 4, ods. 1 09.02.2018
SKIPARK Kojšovská hoľa
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Košický Gelnica Košice - okolie Infraštruktúra 09.02.2018
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice-Juh
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Košice IV Infraštruktúra 08.02.2018
Obytná zóna Malé Blahovo
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infraštruktúra 08.02.2018
Protipovodňová ochrana mesta Topoľčany – lokalita „Pri trati“
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Vodné hospodárstvo 08.02.2018
Kučmanovský potok – protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Prešovský Sabinov Vodné hospodárstvo 08.02.2018
WESTPARK I, POLYFUNKČNÝ DOM B2 - SO 002
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 08.02.2018
Územný plán obce Jasenie, ZaD č.2
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 08.02.2018
Územný plán obce (ÚPN-O) Chocholná-Velčice
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 1 08.02.2018
Územný plán obce Lipová
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 08.02.2018
Územný plán obce Plavecký Štvrtok, Zmeny a doplnky č. 4/2018
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 07.02.2018
Odber geotermálnej vody z vrtu ZGL-2A v existujúcom rekreačnom zariadení Aquapark Tatralandia v k. ú. Liptovský Mikuláš - Ráztoky
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Liptovský Mikuláš Vodné hospodárstvo 07.02.2018
Bloky jadrovej elektrárne Rivne na Ukrajine – predĺženie ich životnosti po dobe určenej projektom
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o medzištátnom posudzovaní
ESPOO dohovor: 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované. 2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).
Strana pôvodu: Ukrajina
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Energetický priemysel 07.02.2018
IPR EBO 10404 Elektrokotol EBO – nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sekundárnej regulácie výkonu (SRV)
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energetický priemysel 07.02.2018
Výstavba novej akvakultúrnej prevádzky Partizánska Ľupča - Rybník
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Polnohospodárska a lesná výroba 07.02.2018
Protipovodňová nádrž Veľký Klíž
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Partizánske Vodné hospodárstvo 07.02.2018
Územný plán mesta Hoste – Zmeny a doplnky č. 01/2016
Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 07.02.2018
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trenčianske Jastrabie
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 06.02.2018
UPN-O Dražkovce-Diaková -Zmeny a doplnky č.5
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin podla § 4, ods. 1 06.02.2018
Regionálna integrovaná územná stratégia TK na roky 2014 - 2020 - zmena a doplnok č. 1
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trnavský - podla § 4, ods. 2 06.02.2018
Prístavba a rozšírenie Relax centra Pečeňady
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Piešťany Tažobný priemysel 06.02.2018
"Športovo – rekreačné jazero", Dvory nad Žitavou
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 06.02.2018
Územný plán obce Lukavica – Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 05.02.2018
Zberný dvor Vráble
Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 05.02.2018