EN | SK | DE | Tlačiť

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Terchová - prívod vody z Krivánskej Rizne
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Žilina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Čerpacia stanica LPG - CONOCO Prešov I
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Prešov infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Nováky - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza infraštruktúra 11.05.2004
Administratívno-výrobný komplex firmy DRU, a.s. Zvolen
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných hmôt Trenčín - Žemberov dom - skladovanie a výdaj LPG
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín infraštruktúra 11.05.2004
Cesta I/50 hranica SR/ČR Drietoma - križovatka s diaľnicou D61 1. úsek Trenčín
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Trenčín dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Výstavba tlačového závodu a.s. Slovenská grafia Stará Vajnorská
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava III Sklársky a keramický priemysel,ostatné priemyselné odvetvia 11.05.2004
Skládka odpadov 2. stavebnej triedy AssiDomän Packaging Štúrovo
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
Areál skládky KO Strekov a skládky inertného odpadu s kompostárňou Nová Vieska
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky infraštruktúra 11.05.2004
VTL plynovod DN 500, PN63/40 Dulov - Strelenka
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Ilava Púchov energetický priemysel 11.05.2004
Cesta I/75 Lučenec - obchvat
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Lučenec dopravné a spojové stavby a zariadenia 11.05.2004
Výroba s odbyt ZNJ, výroba rodenticídnych nástrah Levice
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Levice poľnohospodárska a lesná výroba 11.05.2004
Vybudovanie skládky komunálneho odpadu s kompostárňou na sanovanej lokalite starej neriadenej skládky v katastrálnom území obce Horné Saliby
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trnavský Galanta infraštruktúra 11.05.2004
Prestavba kravína na výkrm brojlerového mäsa Moldava nad Bodvou
Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice - okolie poľnohospodárska a lesná výroba 11.05.2004
Územný plán obce Ptičie a miestnej časti Podskalka
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Humenné §35 11.05.2004
Rozšírenie výroby Al odliatkov Žarnovica
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica hutnícky priemysel 11.05.2004
Garáže na Húskovej ulici v Košiciach
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Košice I infraštruktúra 11.05.2004
Skládka odpadov Trstená - Jurčová
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín infraštruktúra 11.05.2004
Nákupné centrum a kultúrno - spoločenské stredisko Michalovce
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Michalovce infraštruktúra 11.05.2004
Čerpacia stanica pohonných látok STS Nitra
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra infraštruktúra 11.05.2004
Snina - Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Prešovský Snina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Splašková kanalizácia a ČOV pre 2x24 bytových jednotiek Nedožery - Brezany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Prievidza vodné hospodárstvo 11.05.2004
Tlaková kanalizácia Presskan Terany
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Banskobystrický Krupina vodné hospodárstvo 11.05.2004
Polyfunkčný dom Kozia - Zochova, Bratislava, výstavba garáží
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava I infraštruktúra 11.05.2004
Výrobný areál firmy Hella Rakoľuby
Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom strojársky a elektrotechnický priemysel 11.05.2004