Správa o stave životného prostredia Košického kraja k roku 2002

   
Publisher Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej regionalizácie Košice
Editor RNDr. Peter Prokša, Ing. Miriam Rolková, RNDr. Blažena Gehinová, Mgr. Ján Dzurdženík a kol.
Cooperation inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Language sk
Level regionálna
Edition I.
Pages 181 strán
Year 2003
Report to download:
Full version: