Správa o stave životného prostredia Trnavského kraja k roku 2002

   
Publisher Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum revitalizácie zaťažených oblastí, Prievidza, Stredisko Trnava
Editor RNDr. Peter Proška, Ing. Miriam Rolková, Ing. Ľudmila Rábeková a kol.
Cooperation inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Language sk
Level regionálna
Edition I.
Pages 196 strán
Year 2003
Report to download:
Full version: