TLAČIŤ

Bojnická lipa

  • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 4
  • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
    1. zasadanie KšK-ONV Prievidza, 6/1969, 30. 01. 1969, 30.01.1969
  • Dôvod ochrany: Najstaršia a najmohutnejšia lipa v kraji, má veľkú historickú a kultúrnu hodnotu.
  • Význam ochrany: kultúrny
  • Počet stromov:1
  • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
  • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
    • Kraj: Trenčiansky
    • Okres: Prievidza
    • Katastrálne územie: Bojnice
    • Podrobná lokalizácia výskytu:Pri zamku
    • Druh pozemku:ostatné plochy
    • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 1100 9 5 700