X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 489
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Bratislave, 3/2001, 08. 06. 2001, 08.06.2001
 • Dôvod ochrany: Ochrana významných stromov z biologického, estetického a krajinotvorného hľadiska.
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Bratislavský
  • Okres: Bratislava I
  • Katastrálne územie: Staré Mesto
  • Podrobná lokalizácia výskytu:ul. Francúzskych partizánov v súkromnej záhrade
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica čierna Pinus nigra 258 nezistená 12 nezistený
2 borovica čierna Pinus nigra 169 nezistená 8 nezistený
3 borovica čierna Pinus nigra 238 nezistená 10 nezistený