X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Brest na Bakossovej ulici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 473
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v B.Bystrici, 12/2000, 02. 05. 2000, 02.05.2000
 • Dôvod ochrany: Tvorí významný krajinotvorný prvok s vysokou ekologickou, vedeckou a estetickou hodnotou.
 • Význam ochrany: ekologický, vedecký a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Banská Bystrica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:JV roh záhrady domu č. 16 na Bakossovej ulici
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest hrabolistý Ulmus minor Mill. 503 26 17 200