X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Brest v Rajeckých Tepliciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 198
 • Právny predpis: 2. nariadenie pléna OnV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
  1. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1966, 17.12.1966
 • Dôvod ochrany: Biologická a estetická hodnota, zriedkavý výskyt v okrese a vysoký vek.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Rajecké Teplice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pred hotelom Veľká Fatra
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 405 30 15 120