X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Brest vo Veľkej doline

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 134
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. R-ONV Nitra, 74/1977 R, 12. 04. 1977, 12.04.1977
 • Dôvod ochrany: Významný exemplár z hľadiska kultúrneho, historického, vedeckého, krajinotvorného.
 • Význam ochrany: krajinársky, ekologický a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nitra
  • Katastrálne územie: Veľká Dolina
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pred obecným úradom
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest väzový Ulmus laevis Pall. 356 25 16 170