X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Diviacka gledíčia

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 307
 • Právny predpis: 2. VZv KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznes.plen.zas.OnV Prievidza, 30/1988, 21. 12. 1988, 21.12.1988
 • Dôvod ochrany: Ekologický, estetický a krajinársky význam.
 • Význam ochrany: krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Prievidza
  • Katastrálne územie: Diviaky nad Nitricou
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Na súkromnom pozemku
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gledíčia trojtŕňová Gleditschia triacanthos 215 17 9 150