X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Dub letný vo Svidníku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 387
 • Právny predpis: 3. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  2. Nariadenie ONV vo Svidníku, 55/5, 25. 09. 1990, 25.09.1990
  1. Uznesenie rady ONV vo Svidníku, 52/1979, 09. 03. 1979, 09.03.1979
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, ekologický, estetický, kultúrno-historický a reakreačný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Svidník
  • Katastrálne územie: Svidník
  • Podrobná lokalizácia výskytu:intr. obce, cintorín
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 355 35 24 260