X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Dub v Brezničke

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 297
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV v Lučenci, 27/1986/II, 22. 12. 1986, 22.12.1986
 • Dôvod ochrany: Kultúrno-výchovný, historicko-náučný, krajinársko-estetický a vedecko-výskumný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Cerová vrchovina
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Poltár
  • Katastrálne územie: Breznička
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Breznička-Močiar pri dome č.265
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 379 16 20 350