TLAČIŤ

Katalpa na Mickiewiczovej ulici

  • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 232
  • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Bratislave, 1/1996, 12. 11. 1996, 12.11.1996
    1. NV hl.m.SSR, 271/1982, 07. 07. 1982, 07.07.1982
  • Dôvod ochrany: Zriedkavý výskyt.
  • Význam ochrany: estetický
  • Počet stromov:1
  • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
  • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
    • Kraj: Bratislavský
    • Okres: Bratislava I
    • Katastrálne územie: Staré Mesto
    • Podrobná lokalizácia výskytu:Mickiewiczova ul.areál nemocnice
    • Druh pozemku:ostatné plochy
    • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 katalpa bignóniovitá Catalpa bignonioides 161 19 10 nezistený