X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Lipa v Spišskom Bystrom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 502
 • Právny predpis: 1. Vyhláška KÚŽP v Prešove, 3/2008, 22. 01. 2008, 22.01.2008
 • Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu s vedeckou, estetickou a krajinotvornou hodnotou.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Poprad
  • Katastrálne územie: Spišské Bystré
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:
  • Druh vlastníctva:
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata 538 15 15 200