X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia
TLAČIŤ

Lipy pri Kalvárii

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 432
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, 12.12.1996
  1. Rozhodnutie OÚŽP v Trnave, 440/TR/93, 26. 08. 1993, 26.08.1993
 • Dôvod ochrany: Vysoký vek, rozmery a historická hodnota.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Trnava
  • Katastrálne územie: Trnava
  • Podrobná lokalizácia výskytu:park p. Lišku
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 123 12 nezistený nezistený
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 502 12 10 200
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 502 12 10 200
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 123 12 nezistený nezistený
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 555 28 11 200