TLAČIŤ

Platany javorolisté v parku

  • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 99
  • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
    1. ONV Levice, 193/75-R-, 24. 09. 1975, 24.09.1975
  • Dôvod ochrany: Estetický vzhľad a mohotnusť stromov, ojedinelý výskyt
  • Význam ochrany: vedecký
  • Počet stromov:7
  • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
  • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
    • Kraj: Nitriansky
    • Okres: Levice
    • Katastrálne územie: Kukučínov
    • Podrobná lokalizácia výskytu:V parku
    • Druh pozemku:ostatné plochy
    • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 259 25 30 200
2 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 243 25 nezistený 200
3 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 148 25 nezistený 200
4 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 206 25 nezistený 200
5 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 169 25 nezistený 200
6 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 184 25 nezistený 200
7 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 234 25 nezistený 200