TLAČIŤ

Sekvoja v Uzovskom Šalgove

  • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 321
  • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
    1. nariadenie ONV, 51, 12. 07. 1989, 12.07.1989
  • Dôvod ochrany: Vedecký, estetický význam a vzácnosť výskytu.
  • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
  • Počet stromov:1
  • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
  • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
    • Kraj: Prešovský
    • Okres: Sabinov
    • Katastrálne územie: Uzovský Šalgov
    • Podrobná lokalizácia výskytu:areál MŠ
    • Druh pozemku:nezistený
    • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz 437 20 14 130