Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd – aktualizácia k 31.12.2012

Dokument na stiahnutie: SK
 
Program popisuje a prehodnocuje právny rámec pre odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd SR, koncepčné a strategické materiály vzťahujúce sa k problematike čistenia odpadových vôd a prehľad súčasného stavu v čistenia a odvádzania odpadových vôd.