Svetový meteorologický deň

23.03.2019


Svetový meteorologický deň (WMD) si pripomíname každoročne 23. marca ako výročie založenia . Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), nástupcu Medzinárodnej meteorologickej organizácie (IMO), založenej v roku 1873, resp. ako deň, kedy nadobudla platnosť Konvencia o Svetovej meteorologickej organizácii (1950).

Svetová meteorologická organizácia (World Meteorological Organisation) je špecializovaná organizácia OSN so sídlom v Ženeve. Zaoberá sa meteorológiou, klimatológiou, hydrológiou a s nimi súvisiacimi vednými disciplínami. Slovenská republika je jej členom prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia