Novinky

Prihlásiť sa na odber noviniek


OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Podujatie je súčasťou tzv. Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo, ktorý odštartoval počas vlajkového podujatia slovenského predsedníctva EÚ „Prechod na zelené hospodárstvo“ . Workshop poskytne výnimočnú príležitosť na diskusiu a výmenu informácií, myšlienok a inovácií, smerujúcich k zelenému (obehovému) hospodárstvu v automobilovom priemysle. Diskusie sú určené lídrom z celého dodávateľsko-odberateľského automobilového reťazca.
Viac informácií: www.t2ge.eu


Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).


Viac informácií...

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SMEROM K ZELENÉMU HOSPODÁRSTVU


Vydavateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Rok vydania: 2016
Publikácia na stiahnutie: verzia SK / EN, pdf, 338 MB


Publikácia má ambíciu vytvoriť prehľad o súčasnej situácii ako aj perspektívach SR  na jej ceste budovania hospodárstva s prívlastkom „zelené“. Obsahuje všeobecné informácie o zelených iniciatívach na medzinárodnej úrovni, popis súčasného stavu v SR a indikátorové vyhodnotenie tohto stavu. Formou príkladov dobrej praxe publikácia poukazuje na aktivity, podporujúce prechod na zelený rast a ich výsledky, realizované rôznymi skupinami, podieľajúcimi sa na rozvoji spoločnosti.


Projekt vykurovania v Trebišove s využitím obnoviteľných zdrojov sa stal víťazom tohtoročnej celoeurópskej súťaže energetických projektov. Ocenenie Európskej komisie za udržateľnú energiu (EU Sustainable Energy Award 2017) v kategórii Podnikatelia udelili projektu SINBIO spoločnosti Trebišovská energetická, s.r.o.

Viac informácií: www.enviroportal.skSlovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo a nevyhnutná  je aj spolupráca s podnikateľskou sférou. Ministerstvo životného prostredia  SR  preto so Slovenskou agentúrou životného prostredia  zorganizovalo Národný workshop Prechod k zelenému hospodárstvu:  Výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry, ktorý sa 26. januára 2016  konal v priestoroch hotela Chopin v Bratislave.

Viac informácií: www.enviromagazin.sk


AGROPROGRESS 2017
21. novembra, Hotel HOLIDAY INN, Bratislava

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

Viac informácií...Archív noviniek