Adresa

Krajné č. 874
916 16

WWW

http://www.stered.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 32 74 80 400
email: info@stered.sk

Zobraziť profil

STERED v dome

Opis riešenia

Konštrukčný materiál STERED je pre jeho vynikajúce akustické a tepelné izolačné vlastnosti možné s výhodou použiť na znižovanie hlukovej záťaže v priestoroch (difúzny hluk), ako i na únik hluku do okolitého prostredia (zvýšenie nepriezvučnosti obvodového plášťa budovy, steny). V kombinácii s gumovou rohožou z recyklovaných pneumatík sú zložené dosky vhodné i na tlmenie vibrácií. Pri využití v dome sa zároveň s akustickými využívajú i tepelnoizolačné vlastnosti.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

  1. Tepelná izolácia podlahy a kročajový útlm
  2. Tepelná a akustická izolácia stien a priečok
  3. Konštrukčný systém priečok
  4. Tepelná izolácia podkrovia a medzikrokových priestorov
  5. Zvukovopohltivé interiérové doplnky
  6. Zvukovopohltivý plot
Viac informácií: http://www.stered.sk/stered-v-dome

Ekonomický prínos

  • Priaznivý pomer medzi cenou akustických materiálov z automobilového priemyslu a ich prínosom pre dosiahnutie súladu s parametrami hygienických a zdravotných limitov.

Environmentálny prínos

  • Využitie alternatívy k štandardným materiálom na báze primárnych zdrojov prispieva k šetreniu s neobnoviteľnými surovinami.
  • Materiály z automobilového priemyslu sú testované na zdravotnú neškodnosť.

Prílohy:

STERED v dome