Novinky

ČO MÁME SPOLOČNÉ S NÓRMI?

V Osle sa kuchynský a záhradný odpad využívajú na výrobu kompostu, elektriny, tepla, ako aj paliva pre mestskú hromadnú dopravu, píše Ivana Maleš. V odpadovom hospodárstve máme stále pocit, že SR veľmi pomaly implementuje riešenia, ktoré sú už roky dávno overené v zahraničí a prinášajú lepšie výsledky, ako tie, ktoré momentálne máme.
Viac informácií: https://euractiv.sk


Dátum pridania: 19. 3. 2018
 


STREDOEURÓPSKY FOND FONDOV

Stredoeurópsky fond fondov by mal zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k rizikovému kapitálu. Slovensko prispeje desiatimi miliónmi eur. Európsky investičný fond dnes v spolupráci s Medzinárodnou investičnou bankou a piatimi krajinami vrátane Slovenska spustil iniciatívu s názvom Stredoeurópsky fond fondov, ktorý má naštartovať kapitálové investície v regióne.
Viac informácií: https://euractiv.sk


Dátum pridania: 14. 3. 2018POĎ ZMENIŤ ,,ZELENÚ" MYŠLIENKU NA ,,ZELENÝ" BIZNIS

„Eko“ je IN! Všetci tí inovátori či startupisti, ktorí majú rozpracovanú zaujímavú ekoinováciu sa môžu aktuálne prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločne s odborníkmi tu nájdu spôsob, ako svoju myšlienku posunúť k reálnemu podnikateľskému plánu.
Viac informácií: www.cvtisr.sk

Dátum pridania: 8. 3. 2018

PRVÉ MIESTO V SÚŤAŽI ZELENÝ MERKÚR ZÍSKALA FIRMA AGRO CS

Odborná  komisia ocenila spoločnosť AGRO CS z Lučenca prvým miestom za odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie, za zníženie spotreby neobnoviteľného zdroja náhradou za obnoviteľný a za využitie a predaj vznikajúcich vedľajších výrobkov či medziproduktov.
Viac informácií: www.sazp.sk


Dátum pridania: 6. 3. 2018
 


EURÓPSKA PLATFORMA ZDIEĽANEJ EKONOMIKY

Konferencia share.techsummit.sk poskytuje priestor na vytváranie sietí a aktívne prepojenia partnerov a investorov alebo spájanie začínajúcich podnikov a firiem s verejným sektorom. Zástupcovia miestnych samospráv, štátnych organizácií a EÚ únie budú diskutovať o témach, ktoré najviac rezonujú vo sfére zdieľanej ekonomiky.
Viac informácií: http://sharetechsummit.sk/

Dátum pridania: 1. 3. 2018AK SLOVENSKO NAHRADÍ UHLIE GEOTERMÁLNOU ENERGIOU, UŠETRÍ 2,7 MILIARDY EUR

Štúdia z dielne Európskej komisie tvrdí, že na slovenskom uhoľnom priemysle je závislých 7 000 pracovných miest. Hornonitrianske bane doteraz hovorili o 11 000. Kritici uhoľného priemyslu tvrdia, že keby SR prestala dotovať spaľovanie hnedého uhlia, ušetrilo by približne 100 miliónov eur ročne.
Viac informácií: https://euractiv.sk


Dátum pridania: 27. 2. 2018
 

 

PODPORA INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ V SLOVENSKÝCH MESTÁCH

Dokument „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ je jednou z činností Ministerstva hospodárstva SR, ktorá môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v SR. Predkladaný dokument popisuje kľúčové aspekty témy Smart City s dôrazom na ich implementáciu v praxi prostredníctvom podnikateľských subjektov.
Viac informácií: http://www.economy.gov.sk


Dátum pridania: 27. 2. 2018


POTENCIÁL SLOVENSKA PRE OBNOVITEĽNÉ ENERGIE JE VYŠE 20 %

Európska únia môže spotrebu obnoviteľných zdrojov do roku 2030 zdvojnásobiť, a to s pozitívnou ekonomickou bilanciou, tvrdí Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu. Ak chce EÚ dodržať svoje klimatické záväzky nákladovo efektívnymi opatreniami, mala by do roku 2030 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 34 %.
Viac informácií: https://euractiv.sk


Dátum pridania: 27. 2. 2018

IONITY ZVEREJNILO MAPU SVOJICH BUDÚDICH NABÍJAČIEK

Koncerny BMW, Volkswagen, Daimler, GM a Ford založili koncom minulého roka spoločný podnik Ionity. Jeho hlavným cieľom je vybudovanie európskej siete ultra-rýchlych nabíjacích staníc s výkonom až 350 kW. Na nedávnej konferencii v Oslo sme mali možnosť prvýkrát vidieť mapu tejto siete. Tá sa ,,dotýka" aj Slovenska. Pri pohľade na zverejnenú mapu trošku zamrzí, že v rámci Slovenska vzniknú stanice len popri západnej hranici. Dočkať by sme sa mali v okolí Bratislavy, Skalice a Veľkého Medera.  
Viac informácií:
www.teslamagazin.sk

Dátum pridania: 13. 2. 2018

NÁRODNÝ PROJEKT ZVÝŠENIE INOVAČNEJ VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ EKONOMIKY (NP ZIVSE)

NP ZIVSE spája podnikateľskú komunitu s verejným a akademickým sektorom. Diskusie s podnikateľmi, samosprávou a akademickým sektorom v slovenských mestách. NP ZIVSE začína poradenskú činnosť diskusiami v regiónoch. Prvé tri diskusie sa uskutočnia vo februári 2018 v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Žiline. Cieľom projektu je zvyšovanie inovačného povedomia.
Viac informácií:
www.inovujme.sk/sk/novinky.php

Dátum pridania: 13. 2. 2018

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

MH SR SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. V rámci nej prerozdelí 30 miliónov eur. Maximálna výška príspevku, ktorú bude možné získať na jeden projekt, sú dva milióny eur. Minimálna výška podpory je stanovená na 100-tisíc eur. Cieľom výzvy je podporiť rozvoj inteligentných inovácií v mikro, malých, stredných a veľkých podnikoch.
Viac informácií: www.opvai.sk


Dátum pridania: 13. 2. 2018
Slovenská inovačná a energetická agentúra si vás dovoľuje upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je MH SR,  resp. SIEA. Viac informácií: www.siea.sk

Dátum pridania: 8. 2. 2018

VÝZVA NADÁCIE MH

Výzva Nadácie MH SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2018 na podpora aktivít, osobitne v oblasti priemyslu a podnikania ako napr. zvyšovania efektívnosti a výkonnosti podnikového výskumu, vývoja a inovácií, podpora perspektívnych projektov s implementovanými inovatívnymi progresívnymi metódami, postupmi, technológiami alebo materiálmi.
Termín uzávierky: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov, najneskôr však do 15. 3. 2018
Viac informácií:
http://nadacia-mh.sk/vyzvy/

Dátum pridania: 8. 2. 2018

SMART CITY

MH SR plánuje v prvom štvrťroku vyhlásiť výzvu, ktorá by mala pomôcť presadiť viac Smart City riešení v mestách v SR. Výzva bude určená pre malých a stredných podnikateľov pri zavádzaní inovatívnych riešení do praxe. Podľa prieskumu MH SR väčšina slovenských miest a obcí (68 %) považuje Smart City riešenia za prospešné a až vyše 95 % má záujem investovať do takýchto riešení. Najväčší záujem je o investovanie do nástrojov v oblasti dopravy (58,3 %) a pri poskytovaní mestských služieb (29,2 %).
Viac informácií: www.economy.gov.sk


Dátum pridania: 8. 2. 2018
 

KÚRENIE V DOMÁCNOSTI INAK

Pod záštitou MŽP SR vytvorila SAŽP web stránku o vykurovaní tuhými palivami v domácnostiach. Stránka poskytuje informácie, ktoré môžu ovplyvniť zníženie emisií zo spaľovania tuhých palív a prispieť tak k čistejšiemu ovzdušiu.
Viac informácií: http://vykurovanie.enviroportal.sk/


Dátum pridania: 2. 2. 2018


PLÁNOVANÉ OPATRENIA V LESOCH PRI BRATISLAVE

Štátny podnik LESY SR po prvýkrát v histórii zverejnil podrobné informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy. Verejnosť sa tak má možnosť dozvedieť nielen kde a kedy budú prebiehať práce, ale aj aký je ich účel.
Viac informácií: http://www.mpsr.sk


Dátum pridania: 30. 1. 2018


VEREJNÁ KONZULTÁCIA K NÁRODNÉMU AKČNÉMU PLÁNU NA DOSIAHNUTIE UDRŽATEĽNÉHO POUŽÍVANIA PESTICÍDOV

Pripomienky, názory a návrhy na zmeny/úpravu Národného akčného plánu je možné na MPRV SR zaslať použitím nižšie uvedeného formulára do konca februára 2018. Formulár a dokumenty súvisiace s verejnou konzultáciou k Národnému akčnému plánu môžete nájsť na nasledovnom linku: http://www.mpsr.sk.

Dátum pridania: 30. 1. 2018

INOVOVALI STE? PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE INOVATÍVNY ČIN ROKA 2017

MH SR vyhlásilo jedenásty ročník súťaže Inovatívny čin roka 2017 s cieľom upozorniť verejnosť na  inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Prihlášky do súťaže možno podávať do 6. apríla 2018. Ocenené aktivity získajú finančnú odmenu.

Viac informácií: http://www.siea.sk

Dátum pridania: 29. 1. 2018


PODIEL OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV NA SLOVENSKEJ SPOTREBA ENERGIE KLESOL

Slovensko zaznamenalo medzi rokmi 2015 a 2016 najväčší pokles v podiele obnoviteľných zdrojov v celej Európskej únii. V štatistike za rok 2015 chýbalo Slovensku k dosiahnutiu národného cieľa v roku 2020 len jedno percento. V štatistike zverejnenej vo štvrtok 25. januára, ktorá pokrýva rok 2016, mu už chýbajú dve percentá.
Viac informácií:https://euractiv.sk


Dátum pridania: 29. 1. 2018VIAC OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV, MENEJ PALÍV

V roku 2030 by malo 35 spotrebovanej energie v Európskej únii pochádzať z obnoviteľných zdrojov. V doprave musia mať obnoviteľné energie podiel 12 %. Biopalivá musia zostať na úrovni z roku 2017 a nepresiahnuť 7 % z palív v doprave. Do roku 2050 má byť európska ekonomika uhlíkovo neutrálna.
Viac informácií: https://euractiv.sk

Dátum pridania: 23. 1. 2018

ENVIRONMENTÁLNA STRATÉGIA

,,Žiadna environmentálna stratégia je lepšia ako zlá," píše na portáli euractiv.sk prof. RNDr. Mikuláš Huba, Ph.D. ,,Myslím si, že Slovensko moderný strategický dokument pre oblasť životného prostredia potrebuje, ak sa chce zorientovať v tom, ako na tom reálne je, kam smeruje, kam, kedy a s vynaložením akých prostriedkov a kapacít sa chce dostať, pripomenúť si, akých medzinárodných zoskupení je členom, a čo z toho preň vyplýva."
Viac informácií: https://euractiv.sk


Dátum pridania: 23. 1. 2018


MENEJ PLASTOV = ZDRAVŠIA PLANÉTA

Európska komisia prijala vôbec prvú celoeurópsku stratégiu pre plasty, ktorá významne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. Táto plastová stratégia zmení spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú, tak aby sme prešli na fungujúce obehové hospodárstvo.
Viac informácií: https://ec.europa.eu


Dátum pridania: 23. 1. 2018

MODERNEJŠIA POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA

Zmodernizovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prinesie vďaka jednoduchším pravidlám a flexibilnejšiemu prístupu lepšiu podporu poľnohospodárom a ďalší rozvoj poľnohospodárstva EÚ. Vyplýva to z oznámenia Európskej komisie pod názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva. 
Viac informácií: https://ec.europa.eu


Dátum pridania: 23. 1. 2018

 

OPERAČNÝ PROGRAM

Národný projekt Inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými mikro, malými a strednými podnikateľmi a študentami škôl.. V rámci projektu budú vytvorené regionálne konzultačné centrá (KC), v ktorých sa bude poskytovať špecializované inovačné a technologické poradenstvo. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovať inovačný potenciál Slovenska.
Viac informácií: www.siea.sk/inovujme-sk


Dátum pridania: 17. 1. 2018

ZRUŠENIE AUTORIZÁCIE OZV

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 písm. i) zákona o odpadoch Rozhodnutia o zrušení autorizácií, účinných od 1.1.2018 pre 3 organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky: 1. Slovmas, a.s., Bratislava, 2. ZEO Slovakia s.r.o., Košice, 3. Reccollection System s.r.o., Trnava. MŽP SR upozorňuje subjekty, ktoré majú zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, aby tento zmluvný vzťah uzatvárali len s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá má platnú autorizáciu.

Zoznam OZV s platnou autorizáciou ku dňu 1. 1. 2018: www.minzp.sk


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak pomôcť malým poľnohospodárom pri štarte podnikateľskej činnosti a rozvoji rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine.
Malí farmári môžu získať grant vo výške 15 000 €, celkovo agrorezort  poskytne malým farmárom 4,95 milióna eur. Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018 na Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Viac informácií: www.mpsr.sk

Dátum pridania: 15. 1. 2018

Slovenský zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), ktorý je realizátorom  projektu na podporu elektromobility v SR oznámil predĺženie dotačnej schémy na vozidlá do zásuvky. Celý program pokračuje v nezmenenej podobe do 30. júna 2018.  Kompletné znenie podmienok k získanie štátnej dotácie na elektromobil alebo plug-in hybrid nájdete na
https://www.zapsr.sk/podpora-elektrickych-vozidiel/#bxe_green_line.


Dátum pridania: 10. 1. 2018

Plastové tašky sú povinne spoplatnené

Odpadom sa stávajú pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466. Reč je o ľahkých plastových taškách, ktoré predstavujú výraznú záťaž pre životné prostredie. Od 1. januára 2018 ich predajcovia musia spoplatniť a taktiež alternatívne poskytovať iné druhy tašiek z papiera či textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia.

Viac informácií: www.minzp.sk
Dátum pridania: 10. 1. 2018

PRIESKUM OSN

Aplikujete princípy udržateľného rozvoja vo vašej spoločnosti? Prispejte svojimi skúsenosťami zapojením sa do krátkeho prieskumu OSN. MŽP SR a SAŽP vyzýva na zapojenie sa do krátkeho prieskumu, ktorý je súčasťou projektu zameraného na zvýšenie úrovne dosahovania cieľa OSN v oblasti udržateľného rozvoja, konkrétne cieľa 12.6. Vyplnením dotazníka pomôžete vytvoriť obraz o tom, aké sú súčasné postupy a skúsenosti pri zhromažďovaní a analýze informácií o udržateľnosti podnikov a tým prispejete do procesu vytvárania metodológie merania a monitorovania úrovne dosahovania spomínaného cieľa OSN. Prieskum je otvorený do 15. januára 2018.
Dotazník: https://docs.google.com/forms
Dátum pridania: 21. 12. 2017

ENVIROSTRATÉGIA 2030

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo prvý návrh Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 – Envirostratégia 2030. Dokument nastavuje systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy Slovenska, akými sú kvalita ovzdušia, odpady a lesy, ktoré majú ambíciu zlepšiť kvalitu životného prostredia a prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Stratégiu pripravil Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR na základe podnetov od 160 odborníkov a takmer 800 námetov od verejnosti.

Viac informácií: www.minzp.sk

Dátum pridania: 21. 12. 2017

SEKTOROVÁ INDIKÁTOROVÁ SPRÁVA
Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

Správa predkladá zhodnotenie stavu vybraných sektorov hospodárstva (priemyselná výroba, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a cestovný ruch) z pohľadu ich vplyvu na ŽP a úroveň využívania prírodných zdrojov. Prezentuje vývoj z hľadiska oddelenia environmentálneho tlaku sektora od jeho hospodárskeho rastu. Poukazuje na oblasti, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť na obmedzenie ich negatívneho vplyvu tak, aby SR bola schopná zabezpečiť splnenie prijatých záväzkov a cieľov v oblasti udržateľného rozvoja. Stiahnite si: SK / EN

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2017


Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum pridania: 19. 12. 2017

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2017


Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum pridania: 19. 12. 2017

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12)
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2017


Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum pridania: 19. 12. 2017

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2017


Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum pridania: 19. 12. 2017

PLATFORMA URBIS

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) spoločne spustili platformu URBIS pre podporu financovania budovania inteligentných, moderných a inovatívnych miest a regiónov Cieľom služby je uľahčiť prístup miest a regiónov k financiám pri zavádzaní inovácií, prostredníctvom zvyšovania informovanosti o existujúcich nástrojoch, programoch a službách, technického a finančného poradenstva na mieru a preskúmania inovatívnych prístupov financovania investícií pre mestá a regióny.

Viac informácií: http://eiah.eib.org/

Dátum pridania: 14. 12. 2017

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie

Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore
Kód výzvy: OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01.
Dátum vyhlásenia: od: 04. 12. 2017 do: 31. 01. 2018


Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum pridania: 13. 12. 2017

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti
Operačný program Kvalita životného prostredia

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia pre prioritnú os 1, špecifický cieľ 1.1.1 v oblasti infoaktivít
Dátum vyhlásenia: od 11. 12. 2017 do: 21. 12. 2017


Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum pridania: 13. 12. 2017

ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

Na materiál Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia chce Ministerstvo hospodárstva SR  nadviazať 2. balíčkom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý predložíme na rokovanie vlády začiatkom budúceho roka. Proces prípravy druhého balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia už MH SR začalo.

Viac informácií: www.mhsr.sk

Dátum pridania: 13. 12. 2017

ECOINN DANUBE

Medzinárodný projekt EcoInn Danube má novinku. Nedávno bolo spustené takzvané virtuálne laboratórium, platforma, ktorá má pomôcť vyvíjať, zverejňovať a propagovať eko-inovácie. Virtual lab chce ponúknuť prehľad nápadov, ale už aj existujúcich technológií v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia a energetickej efektívnosti. Eko-inovácie je tu možné vyhľadať podľa rôznych kritérií, a tiež zistiť kontaktné údaje na osobu, zodpovednú za danú technológiu.

Viac informácií: www.cvtisr.sk

Dátum pridania: 13. 12. 2017

MEMORANDUM O LESOCH

Ministerstvo pôdohospodárstva odštartovalo diskusiu o Národnom memorande o lesoch s MŽP SR. Agrorezort požaduje, aby sa k obsahu memoranda mali možnosť vyjadriť všetky dotknuté strany - od štátnych inštitúcií, cez majiteľov, obhospodarovateľov, vedeckej a akademickej obce až po tretí sektor. Hlavné body memoranda: 1. Rešpektovanie trvalo udržateľného hospodárenia v slovenských lesoch, 2. Definovanie merateľných cieľov ochrany prírody  a podpora zelenej ekonomiky a 3. Vyriešenie zonácií národných parkov a predovšetkým Vysokých Tatier.

Viac informácií: www.mpsr.sk

Dátum pridania: 13. 12. 2017


ELEKTROMOBILY BUDÚ PRE RECYKLÁCIU ÁUT VÝZVOU

Technologické vylepšenie drvenia, odbyt recyklovaných materiálov, vynucovanie platných pravidiel, ale aj nástup elektromobilov. To sú podľa odborníkov najväčšie výzvy pre obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle.

Viac informácií: https://euractiv.sk

Dátum pridania: 11. 12. 2017

Mikro, malé a stredné podniky na Slovensku môžu aktuálne získať európsky príspevok vo výške 85 % oprávnených výdavkov na realizáciu energetických auditov a opatrení z nich vyplývajúcich. Výzvu s týmto zameraním  v celkovej hodnote 40 miliónov € vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra 29. 9. 2017.


Viac informácií: www.siea.sk

Dátum pridania: 11. 12. 2017

NÁVRH ZÁKONA O REGIONÁLNEJ INVESTIČNEJ POMOCI SA DOSTAL DO DRUHÉHO ČÍTANIA

Navrhovaná právna úprava podľa MH SR reflektuje zmeny potrieb SR v oblasti podpory investícií, zmeny potrieb investorov a zmeny v európskej legislatíve, ktoré vyžadujú priamu aplikáciu. ,,Vytvára väčší priestor pre znižovanie regionálnych rozdielov v SR. Nová legislatívna úprava bude zároveň adresnejšie zameraná na podporu investícií týkajúcich sa progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou," doplnilo ministerstvo hospodárstva. Podporí tak ciele dosahovania udržateľného hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti SR v globálnom priestore.

Viac informácií: www.economy.gov.sk

Dátum pridania: 11. 12. 2017

SLOVENSKO UŽ VIE, ŽE RECYKLAČNÝ CIEĽ PRE ROK 2020 NESPLNÍ

Slovensko pravdepodobne nebude v roku 2020 recyklovať aspoň 50 % komunálneho odpadu. Nesplní tak cieľ, ktorý mu ukladá platná európska legislatíva. MŽP SR ešte v decembri navrhne zvýšenie skládkovacích poplatkov tak, aby motivovali k recyklácii. V najbližších mesiacoch chce tiež predložiť stratégiu pre biologický odpad a spustiť informačnú kampaň pre občanov. Bioodpad totiž tvorí veľkú časť zmesového nerecyklovaného odpadu.

Viac informácií: https://euractiv.sk

Dátum pridania: 11. 12. 2017

 

ZELENŠIE SLOVENSKO

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 svojím charakterom predstavuje strategický dokument podľa §4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.

Viac informácií: www.minzp.sk
 
Dátum pridania: 7. 12. 2017


MONITORING DOPADOV SUCHA

Na stránke www.intersucho.sk sú každý týždeň aktualizované celoštátne a okresné mapy intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Okrem výskytu sucha je dôležité monitorovať aj jeho dopady na rôzne hospodárske sektory.
Viac informácií: www.minzp.sk a www.intersucho.cz/sk/
Dátum pridania: 7. 12. 2017


 INVESTOR ZO SILICON VALLEY: ŠKOLY PODNIKATEĽSKÉHO DUCHA NENAUČIA

Dnes existujú štyri najperspektívnejšie technológie, ktoré budú meniť celé priemyselné odvetvia, hovorí partner v HP Tech Ventures, VITALY M. Golomb.

Celý rozhovor si môžete prečítať na: https://euractiv.sk

Dátum pridania: 7. 12. 2017

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Investovanie do rastu a zamestnanosti
Operačný program Výskum a inovácie

Vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore
Kód výzvy: OPVaI-RO/NP/2017/1.1.2-01
Dátum vyhlásenia: 4. 12. 2017


Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum pridania: 7. 12. 2017

 NÓRSKA VEĽVYSLANKYŇA: CHCEME POMÔCŤ SLOVENSKU K ZELENEJ EKONOMIKE

Nórske know-how v oblasti recyklácie, obnoviteľných energií či elektrifikácie dopravy sú spolu s Nórskymi fondami za mnohými zelenými projektami na Slovensku.

Celý rozhovor s veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva v SR Ingou Magistad si môžete prečítať na: https://euractiv.sk

Dátum pridania: 7. 12. 2017

 

FINANCOVANIE SMART CITIES NA SLOVENSKU

Aj slovenské mestá majú možnosť stať sa inteligentnými. Nemôžu sa však spoliehať len na podporu štátu a Európskej únie. S iniciatívou musia prísť samy... Významným zdrojom financií pre mestá a obce je Európska investičná banka (EIB). Medzi rokmi 2011 až 2016 poskytla členským štátom EÚ 128 miliárd eur na rozvoj mestskej infraštruktúry.
Viac informácií: https://euractiv.sk

Dátum pridania: 6. 12. 2017

ZELENÝ MERKÚR

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila spolu s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory súťaž Zelený Merkúr. Každý druhý rok bude striedať tradičnú súťaž Krištáľový Merkúr, ktorú SOPK organizuje už 22 rokov a je zameraná na inovácie, inovačné riešenia produktov, technológií a rôznych marketingových či organizačných inovácií. Súťaž je určená pre organizácie rozvíjajúce svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré vyrábajú produkty alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva.
Viac informácií: www.sazp.sk

 

AKTUÁLNE VÝZVY

Operečný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Investovanie do rastu a zamestnanost

 

33. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2017

Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Operečný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Investovanie do rastu a zamestnanost

32. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Dátum vyhlásenia: 29.11.2017

Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Kvalita životného prostredia

30. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa / 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2017
Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predloženie projektov technickej pomoci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu Výskum a inovácie
Kód výzvy: OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-04

Viac informácií: .pdf, 589 kB

Dátum vyhlásenia: 24. 11. 2017


AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie
Kód výzvy: OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.
Dátum vyhlásenia: 24. 11. 2017

Viac informácií: pdf, 553 kB

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je adresované žiadateľovi SZRB Asset Management, a. s., so zameraním na podporu špecifických cieľov:
1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách,
2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji.
Kód výzvy: OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02
Dátum vyhlásenia: 16. 11. 2017

Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk

 


MAKING THE SLOVAK REPUBLIC MORE RESOURCE EFFICIENT ECONOMY

IEP a OECD v spoločnej štúdií konštatujú, že Slovensko v materiálovej efektivite za priemerom EÚ zaostáva.  Ak by bola naša ekonomika schopná vyprodukovať „viac“ pri menšej spotrebe materiálov, pomohli by sme životnému prostrediu a znížili aj dovoznú závislosť. Najväčší potenciál na zvýšenie efektivity sa skrýva v odpadovom hospodárstve, materiálovo a energeticky náročných sektoroch a v hospodárení s drevom.

Štúdia: .pdf, 15 MB
Zdroj: www.minzp.sk

SLOVENSKO MUSÍ OBMEDZIŤ DOTOVANIE OCELIARSTVA A FOSÍLNYCH PALÍV

Slovensko by sa malo vydať cestou veternej energie. O konci ťažby uhlia musí rozhodovať celá verejnosť, hovorí expert OECD a autor štúdie „Ako zvýšiť materiálovú efektivitu slovenského hospodárstva“ Anthony Cox.

Viac informácií: https://euractiv.sk

SEIA: Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Seminár bol určený pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC421-2017-30.Výzva sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch. Počas seminára odzneli rady k vyplneniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dokladovaniu jednotlivých príloh, aj odporúčania, na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať.

NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO ODOLNÉ VOČI ZMENÁM KLÍMY

Európska komisia zverejnila Pracovné programy rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020 pre všetky oblasti. Novinkou sú štyri vzájomne sa posilňujúce oblasti záujmu: Budovanie nízkouhlíkového hospodárstva odolného voči zmene klímy; Spájanie hospodárskych a environmentálnych prínosov - Obehové hospodárstvo; Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb a Zvyšovanie účinnosti Bezpečnostnej únie. Spolu s týmito oblasťami sú spojené rozpočtové prostriedky vo výške viac ako 7 miliárd EUR (2018 - 2020).
Viac informácií: http://h2020.cvtisr.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Výskum a inovácie


 


AGROPROGRESS 2017
21. novembra, Hotel HOLIDAY INN, Bratislava

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

Viac informácií...

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO V AUTOPRIEMYSLE: BEZ DOTÁCIÍ BY TO NEŠLO

Slovenská firma recykluje textil z vyradených automobilov. V rozširovaní a modernizácii výroby jej pomohli eurofondy. Jeden automobil obsahuje veľa textilu. Veľká časť z neho putuje na skládky či do spaľovní. Spoločnosť PR Krajné, s.r.o., ich recykluje. Vyrába produkt s názvom Stered, ktorý dokáže zadržiavať vodu a izolovať hluk.
Zdroj: www.euractiv.sk
Viac informácií: www.stered.sk


Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).


Viac informácií...

AKTUÁLNE VÝZVY

Operačný program Kvalita životného prostredia

31. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31
Dátum vyhlásenia: 31. 10. 2017
Viac informácií: www.partnerskadohoda.gov.sk
Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo a nevyhnutná  je aj spolupráca s podnikateľskou sférou. Ministerstvo životného prostredia  SR  preto so Slovenskou agentúrou životného prostredia  zorganizovalo Národný workshop Prechod k zelenému hospodárstvu:  Výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry, ktorý sa 26. januára 2016  konal v priestoroch hotela Chopin v Bratislave.

Viac informácií: www.enviromagazin.sk


Projekt vykurovania v Trebišove s využitím obnoviteľných zdrojov sa stal víťazom tohtoročnej celoeurópskej súťaže energetických projektov. Ocenenie Európskej komisie za udržateľnú energiu (EU Sustainable Energy Award 2017) v kategórii Podnikatelia udelili projektu SINBIO spoločnosti Trebišovská energetická, s.r.o.

Viac informácií: www.enviroportal.sk


OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Podujatie bolo súčasťou tzv. Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo, ktorý odštartoval počas vlajkového podujatia slovenského predsedníctva EÚ „Prechod na zelené hospodárstvo“. Workshop poskytol výnimočnú príležitosť na diskusiu a výmenu informácií, myšlienok a inovácií smerujúcich k zelenému  hospodárstvu v automobilovom priemysle. Diskusie boli určené lídrom z celého dodávateľsko-odberateľského automobilového reťazca. Záznam z konferencie dostupný na www.t2ge.eu.
 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SMEROM K ZELENÉMU HOSPODÁRSTVU


Vydavateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Rok vydania: 2016
Publikácia na stiahnutie: verzia SK / EN, pdf, 338 MB


Publikácia má ambíciu vytvoriť prehľad o súčasnej situácii ako aj perspektívach SR  na jej ceste budovania hospodárstva s prívlastkom „zelené“. Obsahuje všeobecné informácie o zelených iniciatívach na medzinárodnej úrovni, popis súčasného stavu v SR a indikátorové vyhodnotenie tohto stavu. Formou príkladov dobrej praxe publikácia poukazuje na aktivity, podporujúce prechod na zelený rast a ich výsledky, realizované rôznymi skupinami, podieľajúcimi sa na rozvoji spoločnosti.