Publikácie

Slovenská republika v číslach, 2017


Vydavateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Rok vydania: 2017
Publikácia na stiahnutie: pdf, 1.0 MB

Ing. Alexander Ballek, predseda ŠÚ SR: ,,Štatistický úrad SR si 1. januára 2018 pripomína dôležitý medzník svojej histórie – 25. výročie vzniku. Prihovárame sa vám formou nám typickou, prostredníctvom štatistických údajov. Do nového vydania publikácie Slovenská republika v číslach sme pre vás vybrali zaujímavé demografické, sociálne a ekonomické štatistické informácie o našej spoločnosti. Atraktivitu našich čísel sme obohatili o historický rozmer. Pridanou hodnotou tohto vydania je nepochybne poznanie, akým smerom sa Slovensko vyvíjalo v posledných rokoch, v čom sme sa zlepšili a v čom ešte potrebujeme čas na ďalší progres."
Slovensko v EÚ
Poľnohospodárstvo


Vydavateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Rok vydania: 2017
Publikácia na stiahnutie: verzie SK/EN,pdf, 905 KB

Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie Slovenska v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov za oblasť poľnohospodárstva prostredníctvom čísiel, grafov, máp a nových vizualizačných prvkov za roky 2011 až 2015.

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2016


Vydavateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Rok: 2017
Publikácia na stiahnutie: pdf, 7 MB

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva za rok 2016 v krajoch Slovenskej republiky. Podľa dostupnosti údajov boli analyzované jednotlivé odvetvia aj na okresnej úrovni.


 

Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030


Vydavateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Rok vydania: 2016
Publikácia na stiahnutie: pdf, 6 MB

Publikácia je prvým uceleným štatistickým pohľadom na plnenie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 v Slovenskej republike. Popisuje súčasnú pozíciu Slovenska v rámci Európskej únie rešpektujúc 17 cieľov udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov novej univerzálnej Agendy 2030.

Naše regióny 2016


Vydavateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Rok vydania: 2016
Publikácia na stiahnutie: pdf, 676 kB

Analyticko-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie v regiónoch Slovenska na základe vybraných štatistických ukazovateľov za posledných päť rokov prostredníctvom nových vizualizačných prvkov, grafov a krátkych analytických textov.

Slovensko v EÚ 2016
Veda a technika


Vydavateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Rok vydania: 2016
Publikácia na stiahnutie: verzia SK/EN, pdf, 1 MB

Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie Slovenska v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov prostredníctvom čísiel a grafov.