Udržateľná doprava

  • Doprava v mestách (protihlukové opatrenia, riešenie parkovísk, elektromobily, cyklodoprava...)
  • Dopravná infraštruktúra (cyklotrasy, parkoviská, protihlukové opatrenia, nabíjacie stanice, stanice LPG, trasy pre chodcov...)
  • Dopravné prostriedky (elektromobily, hybridy, technologické riešenia – filtre...)

Na stránkach sa pracuje.