Zelené budovy a bývanie

  • Energeticky efektívne budovy
  • Nízkoenergetické pasívne domy
  • Monitorovacie systémy (merače)
  • Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami (domáce ČOV...)
  • Stavebný materiál (drevodomy, kombinované materiály...)
  • Kompostovanie
  • Osvetlenie
  • Zadržiavanie vody (retenčné plochy, vegetačné strechy, zelené plochy)
  • Používanie environmentálne vhodných produktov

Na stránkach sa pracuje.