Zelený svet

Súťaž Zelený svet sa koná každoročne pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM od roku 1996. Stala sa jeho neodmysliteľnou súčasťou a zároveň jedným z najkrajších podujatí, ktoré sa v rámci neho organizujú.

Poslaním súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a prírode.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia.

Informácie o aktuálnom ročníku: www.sazp.sk